BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#962
Optužnica – zloupotreba položaja

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Orašje, _______


OPĆINSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1) Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


2) Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što su:

Dana _______, u svojstvu policajaca u PS _______, obavljajući kontrolu prometa saobraćaja prilikom izlaska na lice mjesta prometne nezgode u neposrednoj blizini poduzeća _______ na obilaznici u _______, postupajući suprotno točki 1. Opće upute 504 i suprotno točki VII Opće upute 502 MUP-a _______, zajednički i dogovoreno propustili izvršiti službenu dužnost na način da nisu izvršili uviđaj prometne nezgode u kojoj je sudjelovao _______, s putničkim vozilom marke _______, te prema imenovanom nisu poduzeli odgovarajuće mjere u smislu podnošenja prijave za prekršaj zbog propusta u vožnji, niti su događaj evidentirali u propisane evidencije PS _______, na koji način su ga zaštitili od vođenja prekršajnog postupka i prekršajne odgovornosti.

Dakle, kao službene osobe nevršenjem svoje službene dužnosti drugome pribavili korist.

Čime su počinili kazneno djelo Zloporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH) u svezi s člankom 31. istog zakona.

Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam


PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Dopis PU _______ broj _______ od _______,
- Akt Općinskog suda u _______, Odjel za prekršaje broj _______ od _______,
- Dopis sektora Kriminalističke policije, Odjel za istrage _______ broj _______ od _______,
- Opće upute 504 MUP-a _______,
- Opće upute 502 MUP-a _______,
- Podaci iz kaznene evidencije PU _______ za osumnjičenog _______, broj _______ od _______,
- Podaci iz kaznene evidencije osumnjičenog _______, broj _______, od _______.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da su osumnjičeni _______ počinili kazneno djelo koje im se ovom optužnicom stavlja na teret. Iz rezultata provedene istrage nedvojbeno proizilazi da su imenovani kritične prilike obavljali poslove policajaca, te je došlo do prometne nezgode u kojoj je sudjelovao _______. Predmetna prometna nezgoda uopće nije evidentirana, niti su prema imenovanom podnesene odgovarajuće prijave zbog propusta u vožnji, a sukladno odgovarajućim normama MUP-a _______. Stanje stvari proizilazi iz iskaza svih saslušanih svjedoka, Općih uputa 504 i 502 MUP-a _______, kao i dopisa PU _______ i Općinskog suda _______, a iz kojih je vidljivo da osumnjičeni kritične prilike nisu obavili svoju službenu dužnost koju su bili dužni učiniti shodno njihovim ovlastima.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______ od _______,
- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Dopis PU _______ broj _______ od _______,
- Akt Općinskog suda u _______, Odjel za prekršaje broj _______ od _______,
- Dopis sektora Kriminalističke policije, Odjel za istrage _______ broj _______ od _______,
- Opće upute 504 MUP-a _______,
- Opće upute 502 MUP-a _______.

ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________


Izvor: advokat

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]