BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#972
Optužnica – ubistvo

KANTONALNO TUŽILAŠTVO

_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


KANTONALNOM SUDU U _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu ______, vođenje drugog postupka _______.


Što je:

Dana _______ godine, oko _______ sati, u selu _______, općina _______, u dvorištu porodične kuće kod pomoćnog objekta, u kojem se nalaze dvije garaže, u blizini istih, u namjeri da ga liši života, sačekao oca (ime i prezime), za koga je znao da u to vrijeme obilazi pomoćni objekat, a kada je otac (ime i prezime) došao do garaže, u istog je iz pištolja marke _______ cal. _______ mm serijskog broja _______, ispalio jedan hitac, kojim ga je pogodio u stomak, te mu nanio teške, po život opasne tjelesne povrede u vidu oštećenja cjelokupnog tankog crijeva, slijepog crijeva, debelog crijeva, ilijačne kosti, posljedicom kojih je oštećeni (ime i prezime) umro u bolnici dana _______ godine.

Dakle, drugog usmrtio.

Čime je počinio krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).Radi toga stavljam


PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______.

2. Da se saslušaju vještaci:

- Specijalista sudske medicine (ime i prezime), Medicinski fakultet _______, Institut za sudsku medicinu;
- Psihijatar (ime i prezime), Klinika _______, Odjel za psihijatriju _______,
- Balističar (ime i prezime), Centar za kriminalističko-tehnička vještačenja _______.

3. Da se pročitaju:

- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU ______ broj _____ od _______ godine,
- Otpusno pismo za oštećenog (ime i prezime) KB _______ od _______ godine,
- Potvrda o smrti oštećenog (ime i prezime) KB _______ od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje vještaka za sudsku medicinu dr. (ime i prezime) od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje vještaka psihijatra dr. (ime i prezime) od _______ godine,
- Zapisnik o obdukciji oštećenog (ime i prezime) kojeg je sačinio profesor dr. (ime i prezime), KB _______ Odjel za patologiju od _______ godine,
- Zapisnik o vještačenju Odsjeka za kriminalističku tehniku MUP-a _______ broj _______ od _______ godine.

4. Da se izvrši uvid u:

- Foto-dokumentaciju MUP-a _______ od _______ godine,
- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______ godine.

Rezultati istrage

Prikupljeni dokazi u toku provedene istrage, na nesumnjiv način potvrđuju osnovanost ove optužnice, tj. da je osumnjičeni počinio krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. KZ-a FBiH, na način kako je to opisano u izreci ove optužnice.

Iz dokaza prikupljenih tokom istrage sa sigurnošću se da zaključiti da je osumnjičeni svjesno i voljno poduzeo radnju kojom je usmrtio oštećenog.

Radi iznijetog smatram da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se, ovom optužnicom, stavlja na teret.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

Uz optužnicu se prilažu dokazi, koji pojedinačno i u svojoj ukupnosti potkrepljuju navode optužnice, i to:

- Svi naprijed navedeni dokazi za koje je predloženo da se na glavnom pretresu pročitaju i da se u njih izvrši uvid.
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime), broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime), broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime), broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime), broj KT - _______ od _______ godine.

Radi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret, zbog čega predlažem, da sudija za prethodno saslušanje, ovu optužnicu potvrdi.

Prijedlog za izricanje sigurnosne mjere – oduzimanje predmeta

Predlažem da se na osnovu člana 78. stav 1. KZ-a FBiH osumnjičenom izrekne sigurnosna mjera oduzimanje predmeta – pištolja marke _______ cal. _______ mm, serijskog broja _______, kojim je osumnjičeni izvršio krivično djelo.
KANTONALNI TUŽILAC ______________________
(ime i prezime)Izvor: advokat
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]