BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#971
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO

_________________________
- PRITVOR -

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


ŽUPANIJSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______, nalazi se u pritvoru po rješenju _______ suda _______ broj _______, od _______ godine, zastupan po izabranom braniocu (ime i prezime) odvjetniku iz ________.


Što je:

Dana _______, oko _______ sati, u mjestu _______, općina _______, u svojoj obiteljskoj kući, u stanu koji se nalazi na katu kuće, nakon prethodne svađe sa svojim zetom (ime i prezime) uzeo kuhinjski nož marke „Adla“ dužine oštrice _______ cm i drvene smeđe drške dužine _______ cm, približne maksimalne širine sječiva _______ cm, pa ga je, u namjeri da ga liši života, udario nožem u predjelu lijevog ramena i vrata, nanijevši mu teške tjelesne ozljede u vidu ubodne rane s kanalom u dužni od _______ cm, uz presječenost nadlopatične arterije, zasječenost podključne arterije, te probodinu rebarne ovojnice (porebice) u visini kupole i probodinom u istoj visini poplućnice (plućne maramice), vrška gornjeg lijevog plućnog krila, usljed kojih povreda je zet osumnjičenog (ime i prezime) i pored kirurške intervencije, preminuo u KB _______ Odjel kirurgije dana _______ godine u _______ sati.

Dakle, drugog usmrtio.Čime je počinio kazneno djelo Ubojstvo iz članka 166. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga stavljam


PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- Oštećena (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime) djelatnik PU _______,
- (ime i prezime), Dom zdravlja _______, adresa _______,
- Da se na glavni pretres pozove punomoćnik oštećene (ime i prezime), odvjetnik (ime i prezime) iz _______.

2. Da se saslušaju vještaci:

- Specijalista sudske medicine (ime i prezime) Medicinski fakultet – Institut za sudsku medicinu _______,
- Psiholog (ime i prezime) KB _______ - Odjel za psihijatriju _______,
- Neuropsihijatar (ime i prezime) KB _______ - Odjel za neuropsihijatriju _______,
- Diplomirani biolog (ime i prezime) FMUP _______ - Uprava policije, Sektor kriminalističke policije – Odjeljenje kriminalističke tehnike.

3. Da se pročitaju:

- Zapisnik o obdukciji Instituta za sudsku medicinu _______, broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju specijaliste sudske medicine (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje psihologa (ime i prezime) za osumnjičenog od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje neuropsihijatra (ime i prezime) za osumnjičenog od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje o vještačenju bioloških tragova FMUP-a _______, Uprava policije, Sektor kriminalističe policije – Odjeljenje kriminalističke tehnike broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o pronalasku privremeno oduzetih predmeta PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o povredi za oštećenog (ime i prezime) Doma zdravlja _______ od _______ godine,
- Potvrda o smrti za oštećenog (ime i prezime) KB _______ od _______ godine,
- Vještačenje alkohola za osumnjičenog (ime i prezime) Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika organa za unutarnje poslove _______, broj _______ od _______ godine.

4. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Fotodokumentaciju MUP _______ broj _______ od _______ godine,
- Materijalne dokaze: kuhinski nož marke „Adla“ (trag br. 1), uzorak tkanine crveno-bijele boje (trag br. 6), uzorak tkanine tepiha (trag br. 7), uzorak tkanine tepiha iz spavaće sobe (trag br. 8), majica oštećenog (ime i prezime) (trag br. 9), papuče oštećenog (ime i prezime) (trag br. 10), hlače osumnjičenog (ime i prezime) (trag br. 11), majica osumnjičenog (trag br. 12).

Rezultati istrage

Dokazi prikupljeni tijekom istrage na nedvojben način potvrđuju utemeljenost ove optužnice, odnosno da je osumnjičeni počinio radnje pobliže opisane u dispozitivu optužnice. Iz objektivnih dokaza, prvenstveno iz zapisnika o očevidu i kriminalističko-tehničkom pregledu objekta, s fotodokumentacijom, te zapisnika i potvrda o privremeno oduzetim predmetima, proizilazi da je do povređivanja oštećenog došlo na katu obiteljske kuće, a koje povređivanje je počinjeno od strane osumnjičenog, kako to proizilazi iz iskaza sestre i oca osumnjičenog, odnosno iskaza roditelja preminulog, a koji iskazi su objektivizirani provedenim vještačenjima, prvenstveno od strane obducenta, a zatim i vještaka za biološke tragove. Iz provedenih dokaza proizilazi i to da je sve učinjeno kako bi se tragovi počinjenog djela prikrili uz nastojanje da se pokuša prikazati da je do povređivanja preminulog (ime i prezime) došlo prilikom skidanja freze s traktora. Udarac nožem zadala je uračunljiva osoba, kojoj je kao bivšem djelatniku MUP-a poznato šta znači i kakave su posljedice udarca nožem u vitalni dio tijela, a koje povrede su, kako to proizilazi iz nalaza i mišljenja obducenta, ubilačke i to u momentu zadavanja istih, kod kojih je smrtni ishod neminovan, bez obzira na pruženu ljekarsku pomoć, a do čega je u konkretnom slučaju i došlo.

Kod ovakvog stanja stvari smatram da su se u radnjama osumnjičenog, stekla sva bitna obilježja kaznenog djela Ubojstvo iz članka 166. stavak 1. KZ-a FBiH.


Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

Uz optužnicu se prilažu dokazi koji pojedinačno i u svojoj povezanosti zajedno, potkrepljuju navode optužnice i to:

- Svi naprijed navedeni dokazi za koje je predloženo da se na glavnom pretresu pročitaju i da se u njih izvrši uvid, izuzev materijalnih dokaza navedenih pod toč. 4 dokaza, koji dokazi se nalaze na čuvanju u MUP-u _____, te će isti biti prezentirani sudu na glavnom pretresu, a isti mogu biti dostavljeni sudu i ranije, na traženje suda,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka - oštećene (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT _______ od _______ godine.

Radi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za utemeljenu sumnju da je osumnjičenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, zbog čega predlažem da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.

Prijedlog za izricanje sigurnosne mjere – oduzimanje predmeta

Predlažem da se u smsilu odredbe članka 78. stavak 1. KZ-a FBiH osumnjičenom (ime i prezime) izrekne sigurnosna mjera oduzimanje predmeta, tako što će se od istog oduzeti kuhinjski nož marke „Adla“, a koji predmet je pronađen prilikom očevida i privremeno oduzet, jer je to predmet kojim je kazneno djelo počinjeno.

Prijedlog za produljenje pritvora

Temeljem odredbi članka 242. stavak 3. ZKP-a FBiH predlažem da se, u smislu odredbe članka 151. stavak 1. ZKP-a FBiH, a po potvrđivanju optužnice, protiv osumnjičenog produlji pritvor, a iz razloga propisanih odredbom članka 146. stavak 1. toč. d ZKP-a FBiH.

Naime, iz dokaza priloženih uz optužnicu, nedvojbeno proizilazi da i dalje postoji utemeljena sumnja da je osumnjičeni počinio kazneno djelo ubojstva iz članak 166. stavak 1. KZ-a FBiH, a za koje kazneno djelo se, po zakonu, može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna. Imajući u vidu način počinjenja djela, da je isto počinjeno kuhinjskim nožem, udarcem u vitalni dio tijela oštećenog, u obiteljskoj kući osumnjičenog, na štetu njegovog zeta, posljedice djela – smrt oštećenog, iza kojeg je ostala supruga s dvoje male djece, te način na koji se počinjenje kaznenog djela htjelo prikriti, što je sve imalo za posljedicu uznemirenje građana, te i prijetnja (službena bilješka PU _______ broj _______ od _______ godine, koju dostavljamo uz optužnicu), to smatram da je usljed načina počinjenja i posljedica djela produljenje pritvora neophodno za sigurnost građana, te da prema tome, još uvijek postoje razlozi za pritvor propisani odredbom članka 146. stavak 1. toč. d ZKP-a FBiH.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
______________________
(ime i prezime)


Izvor: advokat
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]