BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#967
Optužnica – Teška krađa – supočinitelji

KANTONALNO TUŽILAŠTVO

_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


OPĆINSKOM SUDU U _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U
Protiv:


1. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

2. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.


Što su:

Noću _______ godine oko 3,30 sati, pošto su prethodno došli do podataka da bi se u kući A.Ć. u mjestu _______, općina _______, mogla nalaziti određena količina novca, međusobno se dogovorili da obijanjem izvrše krađu u toj kući, te da uzmu novac, pa su se tako iz mjesta _______, sa pozajmljenim putničkim vozilom „Golf 2“, reg. ozn. _______, vlasništvo _______, dovezli u mjesto _______ na oko 50 m daleko od porodične kuće A.Ć., gdje su ostavili vozilo i potom se pješke uputili do kuće oštećene, noseći sa sobom „alat za obijanje“, nakon čega su u prizemlju kuće željeznim pajserom obili željezna ulazna vrata, ušli u unutrašnjost kuće, te se unutrašnjim stubištem popeli na sprat kuće, ušli u dnevni boravak, dok su za to vrijeme supružnici A.I. i I.Ć spavali u spavaćoj sobi na spratu kuće, pa su u dnevnom boravku preturali stvari, tražeći novac, da bi iz jedne vitrine uzeli i prisvojili kovertu u kojoj se nalazilo gotovog novca u iznosu od 21.000 KM, u apoenima od po 200 KM, serijskih brojeva _______ koji su uzeli i sa sobom ponijeli, da bi tada iza ulaznih vrata u prizemelju kuće izvadili ključ sa unutrašnje strane i vrata zaključali sa vanjske strane, a zatim odbacili ključ od kuće u šumu u blizini kuće, nakon čega su se udaljili u pravcu vozila „Golf“, gdje su legitimirani od strane policajaca P.P. _______ i istovremeno privedeni, kojom prilikom je od njih privremeno oduzet sav gotov novac, kao i alat za obijanje, na koji način su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 21.000 KM.

Dakle, da su tuđu pokretninu oduzeli drugom, obijanjem zatvorene zgrade, s ciljem da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist.

Čime su, kao supočinioci, izvršili krivično djelo Teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a). u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu


1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju:

- Svjedokinja – oštećena A.Ć., žena I. iz _______ općina _______,
- Svjedok - _______, policajac P.P. _______,
- Svjedok _______, policajac P.P. _______.

2. Da se u dokaznom postupku pročitaju:

- Zapisnik o uviđaju P.P. _______ broj _______ od _______,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta P.P _______ broj _______ od _______,
- Krivični podaci za osumnjičene pod 1. i 2.

3. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju P.P. _______, broj _______, od _______,
- Oduzete novčanice serijskih brojeva _______.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage pružaju sasvim pouzdan osnov za zaključak da su obojica osumnjičenih izvršili krivično djelo teške krađe, koje im se ovom optužnicom stavlja na teret, upravo na način pobliže opisan u dispozitivu optužnice.

- Naime, da su obojica osumnjičenih, kao supočinioci, zaista izvršili navedenu provalnu krađu, proizilazi, ne samo iz potpunog priznanja osumnjičenog pod 1., koji je do u detalje opisao kako je navedena krađa izvedena, već i iz iskaza svjedoka: oštećene Ć.A., kao i iz iskaza policajaca P.P. _______, koji su osumjičenike zatekli u blizini kuće oštećene, a nakon toga, ih priveli u P.P. _______, čiji pismeni iskazi se prilažu uz optužnicu. Prednji iskazi osumnjičenog pod 1., te saslušanih svjedoka u cijelosti su objektivizirani pismenom dokumentacijom, koja se prilaže uz optužnicu, a to su: zapisnik o uviđaju P.P. _______, potvrda o privremenom oduzimanju provalničkog alata od osumnjičenog pod 1., te dvije fotodokumentacije koje je sačinio P.P. _______ koje se također prilažu uz optužnicu, kao i novčanice u apoenima od po 200 KM, serijskih brojeva _______.

- Kod ovakvog stanja stvari, smatram da ima sasvim dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da su obojica osumnjičenih, kao supočinioci, izvršili krivično djelo, koje im se stavlja na teret ovom optužnicom, zbog čega se i traži od suca za prethodno saslušanje da ovu optužnicu potvrdi.

Prilažem materijal koji potkrepljuje navode optužnice, kako slijedi:

1. Zapisnik o uviđaju P.P: _______ broj _______ od _______,
2. Zapisinik o saslušanju svjedoka A.Č. broj _______ od _______,
3. Fotodokumentacija P.P. _______ broj _______ od _______,
4. Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta P.P. _______ broj _______ od _______,
5. Novčanice u apoenima od po 200 KM, serijskih brojeva _______,
6. Zapisnik o saslušanju svjedoka policajaca P.P. _______ broj _______ od _______,
7. Izvod iz krivične evidencije za osumnjičene, dostavljen putem faksa.


KANTONALNI TUŽILAC

__________________Izvor: advokat
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]