BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#975
Optuznica – silovanje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HITNO PRITVOR!
_____________ KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO
_____________________ KANTONA
_________________

Broj: _______ / _______
_______, _______. godine


OPĆINSKOM SUDU _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

_______, zv. _______, sin _______ i majke _______, rođene _______, rođen _______ godine u _______, nastanjen u _______, ul. _______, penzioner, pismen, završio _____ školu, oženjen, otac ___ djece, odslužio vojsku, srednjeg imovinskog stanja, osuđivan presudom _______ suda u _______ zbog krivičnog djela _______iz člana _______ Krivičnog zakona FBiH, na kaznu zatvora u trajanju od _______ i _______ mjeseci, i presudom _______ suda u _______ zbog krivičnog djela _______ iz člana _______ Krivičnog zakona FBiH, na kaznu zatvora u trajanju od _______ i _______ mjeseci, po nacionalnosti _______, državljanin BiH, nalazi se u pritvoru po Rješenju suda ______ broj ______ / _______ od ______, brani ga ______, advokat iz _______, kojeg mu je Sud dodijelio po službenoj dužnosti,


Što je:

dana _______ oko _______ sati, u _______, ispred diskoteke _______, privolio oštećenu _______ da uđe u njegovo vozilo marke _______, reg. br. _______, uz objašnjenje da trebaju razgovarati, pa kada je oštećena ušla u njegovo vozilo vjerujući mu da nema bilo kakvu drugu namjeru jer ga je poznavala od ranije, odvezao je do osamljenog mjesta pored rijeke _______u naselju _______, gdje je zaustavio vozilo i zatražio od oštećene da „vode ljubav“, pa kada je ona to odbila, izvadio iz kasete automobila pištolj marke _______ cal. _______, prijeteći joj da će je ubiti, a njeno tijelo baciti u rijeku _______ ukoliko ne pristane da „vodi ljubav“ s njim, nakon čega je oborio njeno sjedište i zatražio da sama skine hlače i gaćice, pri čemu je držao pištolj uperen u oštećenu, pa je ona u strahu za svoj život skinula odjeću, pri čemu je plakala i molila ga da to ne čini, ali je osumnjičeni legao preko nje, pritišćući je težinom svog tijela, odložio pištolj na zadnje sjedište vozila, jednom rukom obuhvatio njene obje ruke držeći ih čvrsto iznad njene glave, a drugom rukom svukao do koljena svoje hlače i donji veš i svojim polnim organom prodro u njen polni organ, te na taj način oštećenu prisilio na polni odnos,

Čime je učinio krivično djelo Silovanje iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga, stavljam


P R I J E D L O G
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- oštećena _______, kći _______ iz _______, općina _______,
- _______, kći _______ iz _______, općina _______,
- _______, kći _______ iz _______, općina _______,
- _______, sin _______ iz _______, općina _______.

2. Da se saslušaju vještaci:

- _______, vještak psiholog, specijalista traumatske psihologije, iz _______ ul. _______,
- _______ dr. _______, vještak sudske medicine, iz _______, ul. _______, zaposlen u UKC _______,
- _______, dipl. biolog, vještak za ispitivanje tragova biološkog porijekla (krv, sjemena tečnost), zaposlena u Centru za forenziku i podršku FMUP-a,
- _______, dipl. biolog, vještak za ispitivanje morfoloških tragova (dlake), zaposlena u Centru za forenziku i podršku FMUP-a,
- _______, vještak za DNK analizu, iz _______, ul. _______.

3. Da se pročita:

- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka psihologa _______ od _______, za oštećenu _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine, _______ od _______ ,
- Nalaz vještačenja bioloških tragova FMUP-a Centar za forenziku i podršku broj _______ od _______,
- Nalaz vještačenja morfoloških tragova FMUP-a Centar za forenziku i podršku broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za DNK analizu od _______,
- Nalaz vještačenja alkohola u krvi za osumnjičenog _______ Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Organa za unutrašnje poslove BiH Sarajevo broj _______ od _______,
- izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog _______.

4. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju lica mjesta PU _______ broj _______ od _______,
- Medicinsku dokumentaciju Odjela za ginekologiju i akušerstvo UKC _______ na ime oštećene _______, broj _______ od _______.

Također predlažemo da Sud prilikom odlučivanja o troškovima postupka izvrši uvid u troškovnik ovog Tužilaštva broj KT - _______/ _______ od _______.


Rezultat istrage

Rezultat provedene istrage na nedvosmislen način potvrđuje opravdanost ove optužnice, tj. da je osumnjičeni _______ učinio krivično djelo silovanja iz člana 203. stav 1. KZ FBiH.

Iz činjeničnog stanja utvrđenog u istrazi, koje je zasnovano kako na objektivnim dokazima, tako i na iskazima saslušanih svjedoka, proizilazi da je osumnjičeni _______ prisilio oštećenu _______ na polni odnos na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice.

To se posebno vidi iz jasnog i nedvosmislenog iskaza oštećene, koji je potkrijepljen i iskazima svjedoka _______, kao i gorenaznačenim materijalnim dokazima, koji u cijelosti potvrđuju njeno svjedočenje kao istinito i vjerodostojno.

Na osnovu izloženog, smatramo da postoji dovoljno razloga za osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, zbog čega predlažem da sudija za prethodno saslušanje ovu optužnicu u cijelosti potvrdi.

Na osnovu člana 151. ZKP-a FBiH, predlažemo da taj Sud, nakon potvrđivanja optužnice, produži pritvor osumnjičenom _______, iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka a. ZKP-a FBiH.

Rješenjem tog Suda broj _______ od _______, određen je pritvor protiv osumnjičenog _______, iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka a. ZKP-a FBiH.

Tužilaštvo smatra da i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, te da je produženje mjere pritvora neophodno u cilju obezbjeđenja prisustva osumnjičenog i uspješno vođenje krivičnog postupka.

Naime, neosporna je činjenica da je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog djela, pobjegao s lica mjesta, napustio mjesto prebivališta, te se petnaest dana sakrivao na raznim mjestima i to prvo u _______, a potom u _______, kada su ga pripadnici policije otkrili i lišili slobode, pri čemu je pružao fizički otpor. Dokazi o navedenim činjenicama su već dostavljeni tom sudu uz naš prijedlog za određivanje pritvora broj KT - _______ od _______ (Zapisnik o lišavanju slobode PU _______ od _______, Izvještaj o upotrebi sredstava prinude PU _______ broj _______ od _______ i službena zabilješka PU _______ broj _______ od _______).

Slijedom navedenog, neosporno proizilazi namjera osumnjičenog da izbjegne krivično gonjenje bjekstvom i sakrivanjem.

Pored toga, nakon što osumnjičenom bude uručena optužnica, a uzimajući u obzir njegovo prethodno ponašanje, isti će imati još jači motiv da pobjegne ili da se sakrije u nepoznatom mjestu ukoliko bude pušten na slobodu, a sve s ciljem izbjegavanja krivičnog gonjenja. Ovo iz razloga što je svjestan da u momentu podizanja optužnice postoji i veći stepen sumnje da je počinio predmetno krivično djelo, a time i veća vjerovatnoća da će biti osuđen.

Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju prisustvo osumnjičenog u krivičnom postupku ne može osigurati drugim, blažim mjerama, jer iako osumnjičeni ne posjeduje putnu ispravu, te stoga ne može napustiti područje države prelaskom državne granice, on je već pokazao izuzetnu sposobnost sakrivanja od organa gonjenja time što je u nekoliko navrata veoma vješto promijenio mjesto boravka, pa je potraga za istim trajala punih 10 dana. Stoga mjera zabrane napuštanja boravišta nad njim ne bi imala nikakvog efekta, obzirom da ne postoji mogućnost stalnog nadzora nad njegovim kretanjem, a mjera jamstva se također ne može primjeniti obzirom da osumnjičeni nema u svom vlasništvu nikakve imovine niti stalnih prihoda nad kojima bi se ova mjera mogla provesti.

Slijedom navedenog smatramo da u konkretnom slučaju postoji niz okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni _______ izlaskom na slobodu mogao pobjeći ili se sakriti u nepoznatom mjestu , pa stoga predlažemo da Sud, nakon potvrđivanja optužnice, produži pritvor protiv osumnjičenom _______, iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka a. ZKP FBiH.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka - oštećene _______ broj KT - _______od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______,
- Fotodokumentacija lica mjesta PU _______ broj _______ od _______,
- Medicinska dokumentacija Odjela za ginekologiju i akušerstvo UKC _______ na ime oštećene _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka psihologa _______ od _______, za oštećenu _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine _______ od _______,
- Nalaz vještačenja bioloških tragova Centra za forenziku i podršku FMUP-a broj _______ od _______,
- Nalaz vještačenja morfoloških tragova Centra za forenziku i podršku FMUP-a broj _______ od _______,
- Nalaz vještačenja alkohola u krvi za osumnjičenog _______ Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Organa za unutrašnje poslove BiH Sarajevo broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za analizu DNK od _______,
- Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog _______.
KANTONALNI TUŽILAC

________________________

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]