BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#970
Optužnica – sigurnost javnog prometa

KANTONALNO TUŽILAŠTVO

_________________________
- P R I T V O R -
Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


KANTONALNOM SUDU U _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem
O P T U Ž N I C U

Protiv:


Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko prezime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, porodične prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______, nalazi se u pritvoru po rješenju _______ suda _______ broj _______ od _______ godine, zastupan po izabranom braniocu (ime i prezime), advokatu iz _______.


Što je:

Dana _______ godine, oko _______ sati, u gradu _______, upravljajući putničkim vozilom marke _______ reg. oznaka _______, krećući se magistralnim putem _______ iz pravca D. u pravcu S., sa koncentracijom alkohola u krvi od 3,05 gr/kg, usljed čega je u stanju omamljenosti, bio očigledno nesposoban za sigurno upravljanje putničkim vozilom, što je suprotno odredbi člana 174. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, iako je bio svjestan da usljed takve omamljenosti može prozročiti saobraćajnu nezgodu, pristao je na to, pa je u neposrednoj blizini benzinske pumpe _______, svojim vozilom prešao na saobraćajnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, što je suprotno članu 40. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, te prednjim dijelom svog vozila, udario u prednji dio vozila marke _______ reg. oznaka _______ kojim je upravljala oštećena (ime i prezime), a koje se kretalo svojom saobraćajnom trakom iz pravca S., od kojeg udara je došlo do rotiranja oba vozila i udaranja vozila kojim je upravljala oštećena, u metalnu zaštitnu ogradu pored lijeve ivice kolovoza i njegovog prevrtanja, da bi potom prednjom desnom stranom svoga vozila udario u prednju stranu vozila marke _______ reg. oznaka _______, kojim je upravljao (ime i prezime), državljanin A. i koje se kretalo iza vozila kojim je upravljala oštećena, te tako ugrozio sigurnost javnog prometa, usljed čega je oštećena zadobila teške tjelesne povrede u vidu unutrašnjeg i jakog izljeva krvi u obje grudne šupljine i manjim dijelom u trbušnu šupljinu, od kojih je na licu mjesta podlegla.

Čime je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanja javnog prometa zbog omamljenosti iz člana 333. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).

Radi toga stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- Oštećeni (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______.

2. Da se saslušaju vještaci:

- Vještak za sudsku medicinu dr. (ime i prezime) iz _______,
- Vještak neuropsihijatar dr. (ime i prezime) iz _______,
- Vještak saobraćajne struke (ime i prezime) iz _______.

3. Da se pročitaju:

- Nalaz i mišljenje vještaka za sudsku medicinu dr. (ime i prezime) iz _______, broj _______ od _______ godine, sa fotodokumentacijom,
- Nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra dr. (ime i prezime) iz _______ broj _______ od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje vještaka saobraćajne struke (ime i prezime) iz _______, broj _______ od _______ godine.

4. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Fotodokumentaciju MUP-a Kantona _______ broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Vještačenje alkohola u krvi za osumnjičenog broj _______ od _______ godine,
- Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog PU _______ broj _______ od _______ godine.


Rezultati istrage

Prikupljeni dokazi u toku provedene istrage, na nesumnjiv način potvrđuju osnovanost ove optužnice, tj. da je osumnjičeni počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanja javnog prometa zbog omamljenosti iz člana 333. stav 1. KZ-a FBiH, na način kako je to opisano u izreci ove optužnice.

Svi subjektivni i materijalni dokazi potvrđuju osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret.

Prema nalazu i mišljenju vještaka saobraćajne struke, uzrok nastanka predmetne saobraćajne nezgode isključivo je propust osumnjičenog, koji je u stanju omamljenosti, svojim vozilom prešao na saobraćajnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, te prednjom stranom svog vozila udario u prednju stranu vozila kojim je upravljala oštećena (ime i prezime), nakon čega se događaj odigrao na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice.

Prema nalazu i mišljenju vještaka neuropsihijatra osumnjičeni je u trenutku nezgode imao 3,05 gr/kg alkohola u krvi, koja količina alkohola ga je dovela u stanje omamljenosti usljed koje je bio očigledno nesposoban za sigurno upravljanje putničkim vozilom.

Prema nalazu i mišljenju vještaka sudske medicine, oštećena je kritične prilike zadobila teške tjelesne povrede koje su dovele do naglog i jakog izliva krvi u obje grudne šupljine i manjim dijelom u trbušnu šupljinu, od kojih je kod iste, na licu mjesta, nastupila smrt.

Na osnovu izloženog smatram da postoji dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je osumnjičeni (ime i prezime), počinio krivično djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

Uz optužnicu se prilažu dokazi, koji pojedinačno i u svojoj povezanosti, potkrepljuju navode optužnice i to:
Svi naprijed navedeni dokazi za koje je predloženo da se na glavnom pretresu pročitaju i da se u njih izvrši uvid.
- Zapisnik o saslušanju svjedoka – oštećenog (ime i prezime) broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj KT - _______ od _______ godine.

Radi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret, zbog čega predlažem da sudija za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Prijedlog za izricanje sigurnosne mjere – zabrana upravljanja motornim vozilom

S obzirom na činjenicu da je osumnjičeni ovo krivično djelo počinio u stanju omamljenosti, a koja je nastala usljed velike količine alkohola u krvi i da postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovno počiniti takvo krivično djelo, predlažem, na osnovu odredbe člana 77. KZ-a FBiH, da mu se izrekne sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije.

Prijedlog za produženje pritvora

Imajući u vidu da osumnjičeni nije državljanin BiH, već je državljanin države A. smatram da bi se osumnjičenom, nakon potvrđivanja ove optužnice, trebao produžiti pritvor, iz razloga zbog kojih mu je pritvor bio određen i produžavan u toku trajanja istrage, jer postoji mogućnost, da bi isti, ukoliko bude pušten na slobodu, otišao u državu čiji je državljanin i time postao nedostupan organima gonjenja u BiH.

Stoga, na osnovu navedenog, predlažem da Kantonalni sud u _______ nakon potvrđivanja optužnice, a na osnovu odredbe člana 151. stav 1. i 2. ZKP-a FBiH, protiv osumnjičenog (ime i prezime) produži mjeru pritvora iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka a ZKP-a FBiH.


KANTONALNI TUŽILAC ______________________
(ime i prezime)

Izvor: advokat

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]