BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#976
Optužnica – razbojništvo, sticaj

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO

_________________________

Broj: KT - ______
Sarajevo, _______


ŽUPANIJSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo ______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost_______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje ________, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

2. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

3. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______ imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.Što su:

1. ime i prezime, 2. ime i prezime i 3. ime i prezime - zajedno

1. Dana _______, nešto iza _______ sati, u mjestu _______, općina _______, po prethodno sačinjenom dogovoru, s ciljem da za sebe pribave protupravnu imovinsku korist, pred kućom (ime i prezime), sačekali oštećenog (ime i prezime) da iziđe iz kuće, te su, kada je on sjeo u vozilo „Mercedes“ i povezao se polako vozilom unazad, prema ranijem dogovoru, svi maskirani s crnim ženskim čarapama na glavi, prvoosumnjičeni (ime i prezime), noseći puškomitraljez s drvenim kundakom tvorničkog broja _______ s _______ metaka u spremniku, a drugoosumnjičeni (ime i prezime), noseći automatsku pušku s rasklopnim kundakom tvorničkog broja _______ i sprej za oči – suzavac, pritrčali vozilu, nakon čega je prvoosumnjičeni (ime i prezime), otvorio prednja lijeva vrata vozila „Mercedes“, a drugoosumnjičeni (ime i prezime), suzavcem poprskao po očima i licu oštećenog, pri čemu je jedan od njih trojice povikao „držite ga“ od kojeg spreja su oštećenog počele peći oči i lice, te je, ne vidjevši ništa, onesposobljen za bilo kakav otpor, usljed straha počeo neartikulirano vikati, za koje vrijeme je trećeosumnjičeni (ime i prezime), otvorio stražnja lijeva vrata vozila i sa zadnjeg sjedišta uzeo torbu – ruksak u kojem se u raznim valutama i apoenima nalazio novac u ukupnom iznosu od _______, jedan pištolj marke _______, cal. _______ , serijskog broja _______, bez pripadajućeg spremnika, u vrijednosti od _______, jedan rokovnik, muška kožna ručna torbica s računima i nešto sitnog novca, manji broj stranih putnih čekova i jedan mobitel marke _______, u vrijednosti od _______, pa su ove stvari uzeli i prisvojili, nakon čega su otrčali s lica mjesta do vozila kojeg su ranije ostavili oko 500 m od mjesta događaja, te su se odvezli u mjesto _______, općina _______, gdje su kod jedne napuštene kuće sakrili otuđeni novac, druge otuđene stvari i oružje, oštetivši time vlasnika za ukupan iznos od _______.

Dakle, uz uporabu oružja i u sastavu grupe ljudi, po prethodnom dogovoru, kao supočinitelji, uz uporabu sile i prijetnje da će izravno napasti na život i tijelo druge osobe, oduzeli tuđe pokretne stvari s ciljem da za sebe pribave protupravnu imovinsku korist.


Prvoosumnjičeni (ime i prezime) - sam

2. Neutvrđenog dana krajem _______ godine, na području općine ____, suprotno odredbama članka 11. stavak 1. i članka 79. stavci 1. i 2. Zakona o oružju, od (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, neovlašteno nabavio puškomitraljez s drvenim kundakom tvorničkog broja _______, te isti s _______ metaka pripadajućeg kalibra držao skriven u svojoj kući sve do _______ godine, kada je isti koristio prilikom izvršenja kaznenog djela razbojništva na štetu oštećenog (ime i prezime), u mjestu _______, općina _______, nakon čega je puškomitraljez pronađen po djelatnicima PU _______ i privremeno oduzet.

Dakle, da je neovlašteno nabavio i držao oružje i streljivo, čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena,

Čime je prvoosumnjičeni (ime i prezime), pod toč. 1. i 2. počinio u realnom stjecaju kazneno djelo Razbojništvo iz članka 289. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), a u svezi s člankom 31. KZ-a FBiH i kazneno djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz članka 371. stavak 1. KZ-a FBiH, a drugoosumnjičeni (ime i prezime) i trećeosumnjičeni (ime i prezime), radnjama pod toč. 1. počinili kazneno djelo razbojništva iz članka 289. stavak 2. u svezi sa stavkom 1., a sve u svezi s člankom 31. KZ-a FBiH.


Radi toga stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- oštećeni (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,

2. Da se pročitaju:

- Zapisnik o očevidu PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Kriminalističko-tehničko izvješće PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Prijava o povredi Doma zdravlja _______, broj _______ od _______ godine za oštećenog (ime i prezime),
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______ godine sa zapisnikom o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ , pod istim brojem i datumom,
- Izvod iz kaznene evidencije za prvoosumnjičenog (ime i prezime) od PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Izvod iz kaznene evidencije za drugoosumnjičenog (ime i prezime) od PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Izvod iz kaznene evidencije za trećeosumnjičenog (ime i prezime) od PU _______, broj _______ od _______ godine.

3. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju PU _______ broj _______ od _______ godine,
- PM (puškomitraljez) tvorničkog broja _______ s drvenim kundakom i AP (automatsku pušku) tvorničkog broja _______ s rasklopnim kundakom.


Rezultati istrage

Dokazi prikupljeni tijekom istrage na nedvojben način potvrđuju utemeljenost ove optužnice, odnosno da su osumnjičeni 1, 2 i 3, počinili radnje pobliže opisane u dispozitivu optužnice. Iz objektivnih dokaza, prvenstveno iz zapisnika o očevidu s foto-dokumentacijom, a što je potvrđeno i iskazom oštećenog, nedvojbeno proizilazi da je dana ______ godine, u večernjim satima, u mjestu _______ općina _______ došlo do počinjenja kaznenog djela razbojništva, odnosno da je uz primjenu sile i prijetnje da će napasti na život i tijelo osobe, došlo do oduzimanja veće količine novca od oštećenog. Iz provedenih dokaza nedvojbeno proizilazi i to da je kazneno djelo počinjeno u sastavu grupe ljudi – najmanje tri osobe koje su se prethodno dogovorile da pljačkom novca od oštećenog za sebe pribave protupravnu imovinsku korist. Isto tako, iz provedenih dokaza proizilazi, da je prilikom počinjenja kaznenog djela korišteno oružje.

Pored prednjeg, iz provedenih dokaza, a u odnosu na prvoosumnjičenog (ime i prezime) proizilazi i to da je isti, neutvrđenog dana krajem _______ godine, od njemu poznate osobe, koja osoba je saslušana kao svjedok, nabavio puškomitraljez, te da je isti skrivao u svojoj sobi, a nakon toga to oružje koristio u razbojništvu počinjenom nad oštećenim (ime i prezime).

Kako iz provedenih dokaza na nedvojben način proizilazi da su osumnjičeni, uz uporabu oružja i u sastavu grupe ljudi, a sve po prethodnom dogovoru, kao supočinitelji, uz uporabu sile i prijetnje da će izravno napasti na život i tijelo druge osobe, oduzeli tuđe pokretne stvari – novac i dr., a sve u cilju da za sebe pribave protupravnu imovinsku korist, to su se u njihovim radnjama stekla sva bitna obilježja kaznenog djela razbojništva iz članka 289. stavak 2., u svezi sa stavkom 1., a u svezi s člankom. 31. KZ-a FBiH, dok su se u radnjama prvoosumnjičenog (ime i prezime) pod toč. 2. ove optužnice, stekla i sva bitna obilježja kaznenog djela Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz članka 371. stavak 1. KZ-a FBiH.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

Uz optužnicu se prilažu dokazi, koji dokazi pojedinačno i u svojoj povezanosti zajedno, potkrepljuju navode optužnice i to:

- Svi naprijed navedeni dokazi za koje je predloženo da se na glavnom pretresu pročitaju i da se u njih izvrši uvid,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka – oštećenog (ime i prezime) – Županijsko tužiteljstvo _______ broj KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) PU _______ broj _______ od _______ godine.

Radi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za utemeljenu sumnju da su osumnjičeni počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret, zbog čega predlažem da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Prijedlog za izricanje sigurnosne mjere

Predlažem da se, u smislu odredbe članka 78. stavak 1. KZ-a FBiH, prvoosumnjičenom (ime i prezime) izrekne sigurnosna mjera oduzimanje predmeta, kojom će se od istog trajno oduzeti puškomitraljez s drvenim kundakom tvorničkog broja _______ s _______ metaka pripadajućeg kalibra, kao predmet s kojim je kazneno djelo počinjeno, čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
______________________
(ime i prezime)http://www.webdesignstudio.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]