BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2138
OPTUZNICA protiv Delimustafica i drugih

Broj: T09 0 KTO 0100445 16
Sarajevo 6.10.2017. godineKANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
Sudiji za prethodno saslušanje
SarajevoNa osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. ZKP-a F BiH, p o d i ž e m :O P T U Ž N I C U


Protiv:

1. ALIJA DELIMUSTAFIĆ, rođen 1954. godine, sa adresom prebivališta ulica ....................., JMB: ........................., Bošnjak, državljanin BiH, po zanimanju pravnik, penzioner, oženjen, otac troje punoljetne djece, pismen, VŠS, ranije osuđivan Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 19.02.2003.godine zbog krivičnog djela iz člana 180. stav 1. KZ FBiH na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine koju je izdržao 28.07.2005.godine, nalazi se u pritvoru od 11.11.2016.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine, koji pritvor je produžen po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 31.08.2017.godine i isti može trajati do 15.10.2017.godine ili do druge odluke Suda, zastupan po braniocu advokatu .........................,

2. IZET MUSIĆ, rođen 1966. godine, sa adresama prebivališta: ulica ..........................., JMB: ............................, po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, pismen, SSS, zaposlen, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan Presudom Općinskog suda II Sarajevo od 18.04.1990.godine zbog krivičnog djela iz člana 43. stav 1. KZ SRBiH, na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci uvjetno 2 (dvije) godine; nalazio se u pritvoru od 13.11.2016.godine do 05.04.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.11.2016.godine i Rješenjima o produženju pritvora od 13.12.201.godine i 10.02.2017.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 05.04.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja u smislu člana 140.c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ................................,

3. ZORAN LONČAR, nadimak „Zoka“, rođen 1958. godine, sa adresama prebivališta: ulica ............................, JMB: ..................., po narodnosti Srbin, državljanin BiH i USA, po zanimanju dizajner, nezaposlen, razveden, pismen, VŠS, lošeg imovnog stanja, nije osuđivan, nalazio se u pritvoru od 16.11.2016.godine do 14.04.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 18.11.2016.godine i Rješenjima o produženju pritvora od 13.12.2016.godine i 10.02.2017.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 19.04.2017.godine; 04.05.2017.godine i 15.09.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH; u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu .......................,

4. EMIR KARAČA, rođen 1958. godine, sa adresom prebivališta ulica ......................, po narodnosti Bosanac, državljanin BiH, JMB: ...................., razveden, pismen, VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan Presudom Okružnog suda u Beogradu zbog krivičnog iz člana 171. stav 3. u vezi stava 1. KZ R Srbija na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, koja presuda je pravomoćna dana 12.01.2001.godine, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ......................,

5. ELVIRA KREHO, rođena 1989. godine, sa adresom prebivališta ........................., Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: ........................., neudata, pismena, po zanimanju trgovac, SSS, nezaposlena, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana,

6. DŽEMAL KARIĆ, nadimak „Šeki“, rođen 1962. godine, sa adresom prebivališta ulica .................., JMB: ......................, Bošnjak, državljanin BiH, diplomirani pravnik, VSS, pismen, oženjen, srednjeg imovnog stanja, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (pod suspenziom), nije osuđivan, nalazio se u pritvoru od 02.12.2016.godine do 28.04.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 05.12.2016.godine i Rješenjima o produženju pritvora od 30.12.2017.godine i 27.02.2017.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 03.05.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu .........................,

7. LEJLA CERIĆ, nadimak „Lala“, rođena 1953. godine, sa adresom prebivališta ulica ........................, po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: ................................., udata, majka troje djece, pismena, VSS, diplomirana pravnica, zaposlena, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, nalazila se u pritvoru od 11.11.2016.godine do 30.05.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine i Rješenja o produženju pritvora od 19.12.2016.godine, 09.03.2017.godine i 04.05.2017.godine, Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 30.05.2017.godine izrečene mjere zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP FBiH i mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH, zastupana po braniocu advokatu .............................,

8. SUADA HADŽIĆ, rođena 1950. godine, sa adresom ....................., po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: ..........................., udata, majka dvoje djece, pismena, VSS, diplomirana pravnica, penzioner, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, nalazila se u pritvoru od 11.11.2016.godine do 29.03.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine i Rješenja o produženju pritvora od 19.12.2016.godine i 09.03.2017.godine, zastupana po braniocu advokatu ..............................,

9. ABID HODŽIĆ, rođen 1947. godine u mjestu ...................., nastanjen u ulici ............................., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ...................., oženjen, otac dvoje djece, pismen, VSS, diplomirani ekonomista – doktor ekonomskih nauka, penzioner, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan Presudom Općinskog suda u Sarajevu od 28.11.2016.godine iz člana 336. stav 3. u vezi člana 332. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci uvjetno 1 (jednu) godinu, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.06.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ................................,

10. EDINA MUTEVELIĆ, nadimak „Dina“, rođena 1957. godine, sa adresom prebivališta ulica ........................, po narodnosti Hrvatica, državljanka BiH i R Hrvatske, JMB: ............................., razvedena, pismena, VSS, ekonomistica, zaposlena „.................“, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupana po braniocu advokatu .......................................,

11. MURISA MAKAREVIĆ, nadimak „Seka“, rođena 1951. godine, adresa .................., JMB: ............................., po narodnosti Muslimanka, državljanka BiH i R. Hrvatske, po zanimanju diplomirana pravnica, razvedena, majka dvoje punoljetne djece, pismena, VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.06.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP F BiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupana po braniocu advokatu .......................................,

12. KEMO KAPUR, rođen 1965. godine, nastanjen u ...................., ulica ....................., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ....................., oženjen, otac dvoje djece, pismen, VSS, diplomirani pravnik, zaposlen, advokat iz Sarajeva srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 29.03.2017.godine ukinute mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ............................................

13. SAMIR MUSLIĆ, rođ. 1966.godine, nastanjen na adresi …………., razveden, otac dvoje djece, srednjeg imovnog stanja, Bošnjak, državljanin BiH, VSS, dipl.pravnik, zaposlen kao notar ,JMB ……………., nije osuđivan, zastupan po braniocu advokatu ..............................,

14. NIHAD DRUŠKIĆ, rođen 1960. godine, sa adresom prebivališta ulica ......................., JMB: ..........................., po narodnosti Bosanac, državljanin BiH, po zanimanju električar, oženjen, nema djece, pismen, SSS, služio vojni rok, ne vodi se u vojnoj evidenciji, nije odlikovan, lošeg imovnog stanja, nije osuđivan, zastupan po braniocu advokatu ...................................,


15. DALIBOR MACANOVIĆ, nadimak „Dado“, rođen 1972.g., nastanjen u ...................., JMB ...................., po narodnosti Srbin, državljanin BiH, oženjen, pismen, mašinski tehničar, SSS, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, nije osuđivan, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 05.07.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu .................................,

16. ENVER DELIMUSTAFIĆ, rođen 1964. godine, prijavljen na adresi u ulici …………….., JMB ……………., ranije osuđivan Presudom Općinskog suda I Sarajevo od 28.09.1989.godine zbog krivičnog djela iz člana 165. stav 2. KZ SR BiH na novčanu kaznu-ista je brisana, Presudom Općinskog suda Sveti Nikola (Makedonija) od 03.10.1990.godine zbog krivičnog djela iz člana 239. stva 3. KZ Makedonija na ovčanu kaznu, ista je brisana, Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 02.12.2002.godine, preinačenu Presudom Vrhovnog suda F BiH od 18.05.2004.godine zbog krivičnog djela iz člana 383. stav 3. i 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. istog Zakona na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, te 3 (tri) godine zabrane vršenja rukovodnih ili nadzornih funkcija u privrednom društvu-Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 21.09.2012.godine obustvaljen krivični postupak, Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 25.05.2004.godine zbog krivičnog djela iz član 282. stav 2. i 1. KZ FBiH na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci-krivični postupak obustavljen,

17. AMIRELA LONČAR, rođena 1962. godine, nastanjena u ulici …………….. državljanka BiH, JMB: ……………., razvedena, pismena, SSS, zaposlena, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana, nalazila se u pritvoru od 13.11.2016.godine do 24.11.2016.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.11.2016.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 24.11.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu .......................,

18. SAMIRA SKORUPAN, rođena 1974. godine, nastanjena u ulici ……………., po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: ……………………, po zanimanju trgovac, udovica, pismena, SSS, lošeg imovnog stanja, nije osuđivana, nalazila se u pritvoru od 11.11.2016.godine do 08.12.2016.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 14.11.2016.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 08.12.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ........................,

19. SEAD HADŽIĆ, nadimak „Sejo“, rođen 1957. godine, sa adresom prebivališta ........................., JMB: ..................................., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, zamjenik direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, pismen, VSS, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan, nalazio se u pritvoru od 29.03.2017.godine do 20.06.2017.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 31.03.2017.godine i Rješenjima o produženju pritvora od 27.04.2017.godine i 23.05.2017.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 20.06.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ......................,

20. ZAIM SPAHOVIĆ, rođen 1964. godine, nastanjen u ulici ………….. po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ………………, udovac, otac troje djece, pismen, SSS, po zanimanju bravar, zaposlen, lošeg imovnog stanja, nije osuđivan, trenutno se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vodi krivični postupak zbog krivičnog djela Organizovani kriminal iz čl. 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnog djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH, zastupan po braniocu advokatu .....................................,

21. HAMDO SPAHIĆ, nadimak “Rus”, rođen 1957. godine, nastanjen u ulici …………. po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ………………., po zanimanju mašinac, SSS, pismen, oženjen, otac jednog punoljetnog djeteta, zaposlen, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan, nalazio se u pritvoru od 13.11.2016.godine do 24.11.2016.godine po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.11.2016.godine; po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 24.11.2016.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i putovanja u smislu člana 140c tačka 1. ZKP FBiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ........................,

22. SAMIR ČOLAN, rođ. 1978.g., u Sarajevu, JMB ....................., LK br. ................., prijavljen na adresi ....................., trenutno boravi na adresi ................., nije osuđivan,

23. ZIKRET OHRANOVIĆ, rođen 1941. godine, nastanjen u ulici ............, JMB: ..............................., državljanin BiH, po zanimanju građevinski inžinjer, penzioner, nije osuđivan,

24. SAMINA SKOPAK, rođena 1970. godine, nastanjena u ulici ………….., po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: …………., pismena, VSS, diplomirana pravnica, zaposlena, advokat iz Sarajeva, udata, majka jednog malodobnog djeteta, nije osuđivana, trenutno se pred Knatonalnim sudom u Sarajevu vodi krivični postupak zbog krivičnog djela Udruživanje radi činjenja krivičnog djela iz čl. 340. stav 1. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnim djelom Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1. KZ FBiH, te krivično djelo Kršenje zakona od strane sudije iz čl. 357. KZ FBiH u vezi čl. 32. istog Zakona, zastupan po braniocu advokatu ...........................,

25. NERMIN VILA, rođen 1971. godine, sa adresom prebivališta ulica .................., JMB: ....................., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, pismen, VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva, dobrog imovnog stanja, ranije osuđivan Presudom općinskog suda u Sarajevu II od 11.06.1997.godine, zbog krivičnog djela iz člana 186. stav 4. KZ BiH na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci i istovremeno određuje da se neće izvršiti ako osuđeni za vrijeme od 2 (dvije) ne učini novo kazneno djelo. Rješenjem Općinskog suda II Sarajevo od 30.11.2001.godine uvjetna osuda brisana, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 30.03.2017.godine izrečena mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ...................................,

26. LEJLA MIRELA EMINOVIĆ, nadimak „Lela“, rođena 1982.godine, JMB: ........................., nastanjena na adresi ...................., po narodnosti Muslimanka, državljanka BiH, neudata, pismena, VSS, diplomirani pravnik, advokat iz Sarajeva, zaposlena, nije osuđivana, po Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.06.2017.godine izrečene mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja u smislu člana 140. ZKP FBiH, u smislu člana 140. stav 2. i člana 140c stav 2. ZKP FBiH kao dodatna mjera naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje osumnjičeni, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine; mjera zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a stav 1. tačka a) ZKP FBiH; mjera zabrane posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a stav 1. tačka b) ZKP F BiH; mjera zabrane sastajanja sa određenim osobama iz člana 140a stav 2. u vezi stava 1. tačka c) ZKP FBiH i naredba da se povremeno javlja određenom državnom tijelu iz člana 140a stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBiH, zastupan po braniocu advokatu ...................................,

27. ISMET HAMZIĆ, rođen 1947. godine, nastanjen u ulici …………………., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ………………., oženjen, pismen, VSS, diplomirani pravnik, penzioner, advokat iz Sarajeva, srednjeg imovnog stanja, ranije osuđivan Presudom Opštinskog suda I Sarajevo od 02.02.1978.godine, zbog krivičnog djela iz člana 273. stav 4. u vezi člana 271. stav 3. KZ, na novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00dinara, trenutno se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vodi postupak zbog krivičnog djela Organizovani kriminal iz čl. 342. stav 3. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. stav 3 u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, Krivotvorenje službene isprave iz čl. 389. st. 1.KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz čl. 373. stav 2. KZ FBiH, Davanje dara i drugih oblika koristi iz 381. stav. 1. KZ FBiH, Primanje dara i drugih oblika koristi iz čl. 382. st. 1.KZ FBiH, zastupan po braniocu advokatu ...................................,

28. HALID DRKENDA, rođen 1957. godine, JMB ..................., nastanjen u ulici ………………, po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, oženjen, otac dvoje djece, pismen, SSS, VKV vozač, zaposlen kao kurir, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan,

29. MILENA RAJIĆ, rođena 1956. godine, nastanjena u ulici …………….., po narodnosti Srpkinja, državljanka BiH i R. Srbije, JMB: ………………., udata, majka dvoje djece, pismena, VSS, diplomirana pravnica, zaposlena kao sudija Općinskog suda u Sarajevu (pod suspenzijom), slabog imovnog stanja, nije osuđivana, trenutno se pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vodi krivični postupak zbog krivičnog djela Kršenje zakona od strane sudije iz čl. 357. u vezi čl. 55. KZ FBiH zastupan po braniocu advokatu ....................................,

30. FATIMA KAPUR, nadimak “Fata”, rođena 1969. godine, nastanjena u ulici ……………….., po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, JMB: ………………., udata, majka dvoje djece, pismena, SSS, ekonomsko-komercijalni tehničar, nezaposlena, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana.

31. ARIF IBRAHIMOVIĆ, rođen 1955. godine, nastanjen u ulici ……………., po narodnosti Bosanac, državljanin BiH, JMB: ……………., neoženjen, pismen, SSS, po zanimanju vodoinstalater, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, nije osuđivan.

32. FARUK TELALAGIĆ, rođen 1966. godine, nastanjen u ulici ...................., po narodnosti Bošnjak, državljanin BiH, JMB: ...................., oženjen, otac dvoje djece, pismen, mašinski tehničar, SSS, zaposlen, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan.

33. ŠEVALA ARNAUTOVIĆ, rođena 1959. godine, nastanjena u ulici .........................., JMB: ........................, po narodnosti Bošnjakinja, državljanka BiH, udata, majka jednog djeteta, pismena, VSS, penzionerka, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivana.

34. EDIN ARNAUTOVIĆ nadimak “Edo”, rođen 1954.godine, Bošnjak, državljanina BiH, JMB ……………., oženjen, otac punoljetnog djeteta, VK keramičar, VŠS, zaposlen, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan.

35. RATKO ĐOKIĆ, rođen 1942. godine, nastanjen u ulici .................., po narodnosti Srbin, državljanin BiH, oženjen, otac dva punoljetna sina, po zanimanju grafičar, SSS, penzioner, srednjeg imovnog stanja, JMB: ………………., nije osuđivan.

36. DUŠANKA ĐOKIĆ, rođena 1936. godine, nastanjena u …………. ulica ……………., po narodnosti Srpkinja, državljanka BiH, udovica, majka dvoje djece, nije pismena, penzionerka, nema završenu školu, srednjeg imovnog stanja, JMB: ………………., nije osuđivana.

37. DOBRO ĐOKIĆ, rođen 1940. godine, nastanjen u …………. ulica ……………….., po narodnosti Srbin, državljanin BiH, JMB: ……………, oženjen, otac jednog djeteta, pismen, NSS, penzioner, srednjeg imovnog stanja, nije osuđivan.

38. VOJKO ĐOKIĆ, rođen 1935.g., JMB ……………, nastanjen u ul. …………., penzioner, neoženjen, ……………. , nije osuđivan.

39. CENEX GROUP doo Sarajevo, sa sjedištem u ul. ................. čiji je privremeni zastupnik advokat ................ po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 27.09.2017.godine.

40. CONSULTANTS doo Sarajevo, sa sjedištem u ulici ....................., čiji je zakonski zastupnik-prokurista ...................., nastanjen u ulici ...................

41. EX LINE GROUP doo Istočno Novo Sarajevo, sa sjedištem u .................., čiji je privremeni zastupnik advokat ..................... po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 27.09.2017.godine.

42. CENTRALEXPORT doo Istočno Sarajevo, sa sjedištem u ulici ................ čiji je privremeni zastupnik .............. ul. .............., po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 24.08.2017.godine.

43. CENEX INŽENJERING doo Sarajevo, skraćeni naziv Cening doo Sarajevo, sa sjedištem u ul. .................. čiji je privremeni zastupnik advokat ...................., po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 27.09.2017.godine.

44. CENEX doo Istočno Sarajevo, sa sjedištem u ul. .................., čiji je privremeni zastupnik advokat ...................... po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 27.09.2017.godine.

45. EXLINE doo Istočno Sarajevo, sa sjedištem u ul. ............., čiji je privremeni zastupnik advokat ..................... po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 02.10.2017.g.

46. MINAS Co d.o.o. Sarajevo, sjedište pravnog lica u ul. ............, čiji je privremeni zastupnik advokat ........................ po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu od 27.09.2017.g.odine.


Što su:

U vremenskom periodu od početka 2009. godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo i šire, Alija Delimustafić svjesno i sa htijenjem organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal, formiranom u smislu člana 2. tačka 18. KZ F BiH a u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi velike vrijednosti, čiji su članovi svjesno i sa htijenjem postali L.F.P., J.Š., Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, S.Š., Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Nihad Druškić, S.F., Dalibor Macanović, H.H., M.Z., Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, S.V., Zaim Spahović, te pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Consultants d.o.o. Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, .................. d.o.o. , Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo, koji su kontinuirano i u međusobnom dogovoru, međusobnim povezivanjem, zajedničkim djelovanjem i međusobno podijeljenim ulogama, dogovaranjem sa drugim osobama i samostalno, poduzimali radnje izvršavanja, podstrekavanja, planiranja, pripremanja, pomaganja, prikrivanja, omogućavanja, usaglašavanja, savjetovanja u izvršenju, i to krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZ F BiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. KZ F BiH, Prevara iz člana 294. KZ F BiH, Pranje novca iz člana 272. KZ F BiH, Davanje lažnog iskaza iz člana 348. KZ FBiH, Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. KZ F BiH, za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, pa je Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal, koristeći svoj društveni uticaj prvenstveno u policijskim i pravosudnim krugovima, kao bivši ministar unutrašnjih poslova R BiH i dugogodišnji biznismen, te kao zakonski zastupnik i vlasnik više pravnih lica, osmišljavao načine, donosio odluke i davao upute za izvršenje krivičnih djela i radnji, sa drugim članovima dogovarao i planirao izvršavanje krivičnih djela i radnji, sa drugim članovima izvršavao dogovorene radnje, sam ili sa drugim članovima nadzirao i kontrolisao izvršavanje radnji i odlučivao o podjeli i usaglašavao se sa podjelom imovinske koristi koju je grupa pribavljala izvršavanjem dogovorenih krivičnih djela i radnji, dok su članovi grupe za organizovani kriminal, i to L.F.P., ........................ poduzimala radnje u cilju sticanja prava vlasništva na nekretninama, J.Š., ....................., dugogodišnji prijatelj i osoba od najvećeg povjerenja Alije Delimustafića, te zakonski zastupnik i vlasnik više pravnih lica, nezakonito pribavljao, primao, držao i raspolagao nekretninama i novcem za koje je znao da su pribavljeni izvršenjem krivičnog djela, Izet Musić, po zahtjevu organizatora Alije Delimustafića i člana grupe J.Š. podizao u svoje i u ime pravnih lica fiktivne tužbe, Zoran Lončar, Nihad Druškić i S.F. učestvovali u fingiranim parničnim postupcima i prevarno zaključivali ugovore o kupoprodaji nekretnina, M.Z. i Zaim Spahović učestvovali u fingiranim parničnim postupcima, Emir Karača, Murisa Makarević i Kemo Kapur po zahtjevima i nalozima organizatora Alije Delimustafića i člana grupe L.F.P., postupali kao advokati u sudskim i drugim postupcima, iako su znali da su takvi postupci fingirani i usmjereni ka ostvarivanju ciljeva grupe za organizovani kriminal, Samir Muslić po zahtjevima i nalozima organizatora Alije Delimustafića iskorištavao svoj službeni položaj notara i sačinjavao nezakonite i fiktivne notarske isprave i ugovore, iako je znao da su takvi postupci nezakoniti, Elvira Kreho, S.Š., H.H. i S.V., lično i kao vlasnici i osnivači pravnih lica, raspolagali imovinom za koju su znali da potiče iz izvršenja krivičih djela, Džemal Karić, kao tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo iskorištavajući svoj službeni položaj poduzimao radnje u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal i braće organizatora Alije Delimustafića, Lejla Cerić, kao rukovodilac Odjela za imovinsko-pravne poslove Općine Stari Grad stavljala na raspolaganje organizatoru i članovima grupe za organizovani kriminal podatke o nekretninama na području općine Stari Grad Sarajevo, koje su bile pogodne za nezakonito sticanje prava vlasništva na istima, Suada Hadžić, prvobitno kao pravobranilac Općine Stari Grad donosila upravne akte - mišljenja radi stvaranja preduslova za nezakonito sticanje prava vlasništva na nekretninama od strane članova grupe, a potom kao advokat pružala stručnu pomoć članovima grupe, Abid Hodžić, kao sudski vještak ekonomske struke, po zahtjevima organizatora Alije Delimustafića bitno mijenjao i odstupao od svojih ranije datih nalaza i mišljenja u krivičnim postupcima u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal i braće organizatora Alije Delimustafića, Edina Mutevelić, kao formalnopravni vlasnik poslovne zgrade „......................“ u Sarajevu, po zahtjevu organizatora Alije Delimustafića kao stvarnog vlasnika, učestvovala u svim građansko - pravnim stvarima kao nosilac prava vlasništva za navedeni objekat, Dalibor Macanović, lažne isprave upotrebljavao kao prave radi ostvarivanja ciljeva grupe za organizovani kriminal, Enver Delimustafić, brat Alije Delimustafića, učestvovao u fingiranim parničnim postupcima, te podstrekavao svjedoka na davanje lažnog iskaza u krivičnom predmetu, Amirela Lončar, Samira Skorupan i Sead Hadžić poduzimali radnje u cilju zaštite grupe za organizovani kriminal, te pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Consultants d.o.o. Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, ................., Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo koja su članovi grupe za organizovani kriminal koristili za izvršenje krivičnih djela, i drugi njima poznati članovi grupe za organizovani kriminal, zajedno sa Hamdom Spahićem, Samirom Čolanom, Zikretom Ohranovićem, Saminom Skopak, Nerminom Vilom, Lejlom Mirelom Eminović, Ismetom Hamzićem, Fatimom Kapur, Halidom Drkendom, Milenom Rajić, Arifom Ibrahimovićem, Farukom Telalagićem, Ševalom Arnautović, Edinom Arnautovićem, Ratkom Đokićem, Dušankom Đokić, V.P., Dobrom Đokićem i Vojkom Đokićem, pa su:I.

U periodu od 2010. godine do kraja 2016.godine, Alija Delimustafić kao organizator i rukovodila grupe za organizovani kriminal, te članovi grupe za organizovani kriminal: L.F.P., J.Š., Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Nihad Druškić, Dalibor Macanović, H.H., M.Z., Enver Delimustafić, Zaim Spahović, pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Consultants d.o.o. Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo, zajedno sa Samir Čolan, Zikretom Ohranovićem, Saminom Skopak, Nerminom Vilom, Lejlom Mirelom Eminović, nezakonito sticali pravo vlasništva na nekretninama na području Kantona Sarajevo tako što su postupali u fingiranim parničnim postupcima i na osnovu nezakonitih presuda koje je donosila sudija L.F.P., poduzimali radnje postupka upisa prava vlasništva po osnovu nezakonitih presuda sudije L.F.P., zaključivali fiktivne ugovore o prometu nekretninama, lažno prikazivali činjenice, te novac i drugu imovinu za koju su znali da je pribavljena učinjenjem krivičnog djela primili držali i njome raspolagali, sačinjavali i upotrebljavali lažne isprave kao prave i poduzimali radnje u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti članova grupe za organizovani kriminal, na način da su:

1. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š., Emir Karača, Edina Mutevelić, M.Z., pravna lica „Consultants“ d.o.o. Sarajevo, „CENEX GROUP“ d.o.o. Sarajevo, „EX-LINE GROUP“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, zajedno,

U vremenskom periodu od početka 2010. godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi u vidu povrata formalnog vlasništva Edini Mutevelić i zadržavanja posjeda i vanjknjižnog vlasništva Alije Delimustafića na nekretnini označenoj kao kč ..................... „.................“, upisanoj u ZK uložak broj ....................., po nagovoru i zahtjevu Alije Delimustafića u prethodno dogovorenom provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, Edina Mutevelić kao tužitelj po punomoćniku Emiru Karači, advokatu iz Sarajeva, po punomoći od 11.01.2010.godine, dana 8.01.2010.godine podnijela tužbu radi poništenja založne izjave i Ugovora o jemstvu na nekretnini ........................ „............“, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj .................... od 29.10.1998.godine zaključenog između ...................... banke d.d. ........ i Cenex Group ........ Sarajevo i Sporazuma o zasnivanju založnog prava ........................ od 08.11.1999.godine zaključenog između ............. banke d.d. ..................... i Edine Mutevelić, protiv „.................“ d.o.o. Sarajevo i CENEX GROUP d.o.o. Sarajevo, iako su bili svjesni i znali da „ ....................“ d.o.o. Sarajevo ne može biti pasivno legitimisan u toj pravnoj stvari, već da to može biti samo „..........................“ d.d. ..............., kao pravni sljednik „...................banke“ d.d. ..................., kojom tužbom su tražili da se naloži Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu da se izvrši uspostava ranijeg zemljišno-knjižnog stanja u ZK ulošku broj ....................... i to tako što da se u B listu izvrši brisanje upisa prava vlasništva pravnog prednika prvotuženog .................... d.d., izvršenog na osnovu rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj .................. od 28.07.2002.godine, koje je doneseno na osnovu ništavog Ugovora o kreditu broj ..................... od 29.10.1999.godine, uz istovremeni prijedlog upisa prava vlasništva na tužiteljicu Edinu Mutevelić, koju tužbu je L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristivši svoj službeni položaj, neposredno zaprimila od Alije Delimustafića, iako je znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemene kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 32. i 36. Pravilnika o sudskom poslovanju (Sl.Glasnik BiH 57/08), istu lično uložila u predmet broj: ................... koji joj je bio dodijeljen u rad i koji je prvobitno formiran po tužbi tužitelja „ ..........................“ d.o.o. Sarajevo protiv tužene S.S. i drugih, radi isplate duga, znajući da „ .......................“ d.o.o. Sarajevo, „Cenex group“ d.o.o. Sarajevo i Edina Mutevelić uopšte nisu stranke u navedenom parničnom postupku, sa ciljem da tužba Edine Mutevelić bude dodjeljenja u rad njoj kao postupajućem sudiji, a potom dana 23.02.2010.godine, dnevnom naredbom izdvojila predmetnu tužbu i zatražila da joj se, nakon formiranja, novi predmet dodijeli u rad, na koji način je suprotno članu 11. Pravilnika o upravljanju CMS predmetima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama (Pravilnik o upravljanju CMS predmetima, VSTV BiH 2007), inicirala formiranje predmeta broj: .................., da bi potom sudija L.F.P., znajući da prvotuženi „......................“ d.o.o. Sarajevo, kasnije Consultants d.o.o. Sarajevo, nije vlasnik navedene nekretnine, niti je bio ugovorna strana prilikom zaključenja Ugovora o kreditu kao i Sporazuma o zasnivanju založnog prava, kršenjem odredaba članova 53., 334., i 336., Zakona o parničnom postupku FBIH (Službene novine Federacije BiH broj 53/03; 73/05; 19/06), nastavila postupati po takvoj neurednoj tužbi, te dana 30.03.2010.godine donijela Rješenje broj ............................., iako je znala da je „.......................“ d.d. ................. kao tražilac izvršenja već prethodno pokrenula izvršni postupak, kojim se određuje privremena mjera osiguranja nenovčanog potraživanja tužiteljice Edine Mutevelić, tako što se zabranjuje „ .....................“ d.o.o. Sarajevo i svim trećim licima da otuđe, daju u zakup, založe, ili na bilo koji drugi način opterete nekretnine upisane u ZK uložak ..............., kč ...............„....................“, kojim se istovremeno odlaže Izvršenje u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj ..................., tako što se zabranjuje dalje provođenje svih radnji u ovom izvršnom postupku, a posebno radnji usmjerenih na iseljenje i ispražnjenje od lica i stvari naprijed navedene nekretnine, sprječavajući tako zakonitog i uknjiženog vlasnika ...................... d.d. ....................., da raspolaže navedenom nekretninom, da bi potom dana 12.09.2011.g. donijela nezakonitu Presudu kojom je usvojila tužbeni zahtjev tužiteljice Edine Mutevelić i utvrdila da je ništav ugovor o dugoročnom kreditu broj ..............., zaključen dana 29.10.1999.godine između „Cenex Group“ .............. Sarajevo i „.......................banke“ d.d. ................. kao pravnog prednika „...................“ d.d. ..............., čiji je pravni sljednik prvotuženi „Consultants“ d.o.o. Sarajevo, kao i Sporazum o zasnivanju založnog prava, zaključen dana 08.11.1999. godine pod brojem: .................... između tužiteljice Edine Mutevelić kao založnog dužnika i dužnika „Cenex Group“ .................... Sarajevo, kao pravnog prednika drugotuženog „Cenex Group“ d.o.o. Sarajevo, te povjerioca „..................banke“ d.d. ................. kao pravnog prednika „....................“ d.d. ......................, čiji je pravni sljednik prvotuženi „Consultants“ d.o.o. Sarajevo, kao i založna izjava tužiteljice broj: .................. od 08.11.1999.g. data po punomoćniku tužiteljice temeljem punomoći ................... od 22.10.1999.g., ovjerene kod Općinskog suda u Sarajevu, te naložila ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu da u ZK ulošku broj ......................, izvrši uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja i to tako što će u B listu izvršiti brisanje upisa prava vlasništva pravnog prednika prvotuženog „......................“ d.d. ...................., izvršenog na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj: ................... od 28.07.2002. godine, a koje je doneseno na osnovu ništavog Ugovora o kreditu broj ....................... od 29.10.1999.godine, uz istovremeni upis prava vlasništva na tužiteljicu Edinu Mutevelić, nakon čega je navedenu nezakonitu presudu dostavila strankama u postupku i to punomoćnicima stranaka, O.A., putem redovne pošte, Emiru Karači, putem kurira, a pravnom licu „Cenex group“ d.o.o. Sarajevo „na ruke Alije Delimustafića zakonskog zastupnika“, koji je presudu lično preuzeo od sudije L.F.P., iako je znao da nije zakonski zastupnik tog pravnog lica, na koju presudu je dana 12.10.2011.g. advokat O.A., kao punomoćnik tuženog pravnog lica „...................“ d.o.o. Sarajevo, kasnije „Consultants“ d.o.o. Sarajevo, ulažio žalbu, a koju žalbu suprotno članu 215. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, sudija L.F.P. nikada nije ni dostavila drugostepenom sudu, iako je kao sudija znala da je to morala uraditi u zakonskom roku od osam dana, da bi potom po predhodnom dogovoru između M.Z. i Alije Delimustafića, te po njihovim zahtjevima i uputama, advokat O.A. dopisom bez datuma, podnesenim dvije godine nakon donošenja prvostepene presude, i to dana 11.07.2013.god., odustao od već izjavljene žalbe na prvostepenu presudu, navodeći da je tuženi „Consultants“ d.o.o. Sarajevo sa tužiteljicom Edinom Mutevelić postigao dogovor, i koji je ovjeren pečatom advokatske kancelarije O.A., kao i pečatom „Consultants“ d.o.o. Sarajevo, te potpisan od strane direktora tog pravnog lica M.Z., a koji dopis je L.F.P. neposredno zaprimila od Alije Delimustafića, iako je znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 32. i 36. Pravilnika o sudskom poslovanju, i isti lično uložila u predmet, te je Presuda broj: ......................... sa danom 12.09.2011.g. postala pravosnažna, nakon čega je Edina Mutevelić, znajući da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela i da je Alija Delimustafić stvarni vlasnik i posjednik predmetne nekretnine duže od dvadeset godina, iako prijenos vlasništva nikada nije proveden u zemljišnim knjigama, ipak takvu nekretninu primila, a potom dalje po prethodnom dogovoru Alije Delimustafića, Emira Karače, J.Š. i Edine Mutevelić, a radi prikrivanja porijekla, stvarne prirode i vlasništva takve imovine, Edina Mutevelić raspolagala predmetnom nekretninom Ugovorom o kupoprodaji broj: ......................... od 17.10.2013. godine sačinjenim od strane notara V.S., na način da je istu, putem punomoćnika, advokata Emira Karače, prodala kupcu pravnom licu „EX-LINE GROUP“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, koji ugovor je zaključio i u čije ime je postupao J.Š., nakon čega je J.Š. .............................. istoga dana, Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu podnio Zahtjev za predbilježbu prava vlasništva po osnovu navedenog ugovora o kupoprodaji nekretnine, na osnovu čega je Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj ....................... od 21.10.2013.godine kojim se dozvoljava upis predbilježbe prava vlasništva u korist kupca „EX – line group“ d.o.o. Istočno Sarajevo sa dijelom 1/1, na koji način je Alija Delimustafić pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.766.284,38 KM, i to u vidu vrijednosti pribavljene nekretnine u iznosu od 1.602.380,00 KM i zakupnine u iznosu od 163.954,38 KM, a istim radnjama pričinjena šteta ...................... d.d. Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.680.000.00 KM, i to 1.600.000,00 KM vrijednosti kupljene nekretnine i 80.000,00 KM plaćenog poreza na promet te nekretnine,

2. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š., Izet Musić, Zoran Lončar, Lejla Cerić, zajedno

U vremenskom periodu od tačno neutvrđenog dana 2012. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, Lejla Cerić kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu pomoćnika načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove u Općini Stari Grad, iskoristila svoj službeni položaj postupajući suprotno članu 17. stav 7. Zakona o državnoj službi u F BiH (Sl.Novine F BiH broj: 29/3; 23/4; 39/4; 54/4;67/5;8/6 i 4/12) u vezi sa članom 10. Etičkog kodeksa za državne službenike u F BiH (Sl. F BiH broj: 27/14), na način da je informacije koje su joj bile dostupne na osnovu zvaničnih evidencija Općine i provjera na terenu tačno određenih nekretnina, izvršenih po njenom nalogu od strane njoj podređenih službenika u službi Općine kojom je rukovodila, putem telefona i u neposrednim kontaktima, saopštavala i predočavala L.F.P. podatke o nekretninama i njihovim vlasnicima koje su pogodne za nezakonito sticanje prava vlasništva, među kojima i nekretninama upisanim u ZK. uložak broj ................... kč. .............., označene kao posebni dio stambene zgrade na II spratu jedan trosoban stan, vlasništvo V.K. i Ž.K. sa dijelom 1/2, i ZK uložak broj ......., .............., kč ................ jedna garsonjera vlasništvo B.M. sa dijelom 1/1, znajući da su navedene nekretnine već duže vrijeme napuštene kao i da su vlasnici preminuli, nakon čega je L.F.P. potom kontaktirala Zorana Lončara tražeći od njega da se predmetne nekretnine uknjiže na ime njegove mrtve majke S.L., kao vlasnika navedene nekretnine, a potom na Zorana Lončara kao njenog zakonskog nasljednika, pa pošto se Zoran Lončar usaglasio sa navedenim prijedlogom, L.F.P. kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj, tako što je dana 22.11.2012.godine dnevnom naredbom u predmetu broj: ........................... u kojem je postupala kao sudija, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, i tako inicirala formiranje predmeta broj: ........................, otvoren kao privredni spor S.L.- .......... i drugi, pa je dana 05.03.2014.g. i dana 20.03.2014.g. sačinila dopise kojim se V.K. i Ž., te B.M. na odgovor dostavlja tužba, ali navedeni dopisi nikada nisu niti su mogli biti dostavljeni ovim licima, jer u momentu iniciranja i formiranja predmeta navedena lica nisu bila živa, a što je L.F.P. i znala prilikom iniciranja predmeta, da bi zatim grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH dana 29.04.2014.godine, donijela presudu zbog propuštanja, kojom se utvrđuje da je S.L. dosjelošću stekla pravo vlasništva na nekretninama označenim kao trosoban stan vlasništvo V. i Ž. K. i garsonjera vlasništvo B.M., upisanim u u ZK ulošku broj ................, te dana 20.06.2014.godine donijela Rješenje kojim se u dispozitivu ispravlja presuda, tako da u prvom redu dispozitiva iza riječi „rođ. ....“ se dodaje „JMBG: ..........“,na osnovu koje naprijed navedene presude i rješenja o ispravci presude je Zoran Lončar, po uputama L.F.P., u U.O. „.....................“ u Sarajevu, dana 20.06.2014.godine, sačinio lažni prijedlog ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu za provođenje presude zbog propuštanja broj ...................... od 29.04.2014.godine i ispravke iste od 20.06.2014.godine tako što je navedeni prijedlog Zoran Lončar ispisao i potpisao u ime svoje mrtve majke S.L., te isti lažni prijedlog odmah nakon sačinjavanja predao lično L.F.P., koja je istog dana u ime S.L. navedeni lažni prijedlog upotrijebila kao pravi i isti predala ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu, na osnovu koga je ZK Ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj ..................... od 24.06.2014.godine kojim se na predmetnim nekretninama uknjižuje S.L. kao vlasnik sa dijelom 1/1, omogućivši navedenim nezakonitim postupanjem da se na osnovu ovako donesene nezakonite presude na predmetnim nekretninama kao vlasnik upiše Zoran Lončar, kao zakonski nasljednik iza umrle S.L., tako što je po osnovu navedene presude kao dokaza o naknadno pronađenoj zaostavštini iza umrle S.L., dana 27.11.2014.godine Zoran Lončar kao zakonski nasljednik iza umrle S.L. podnio prijedlog za donošenje dopunskog Rješenja na naknadno pronađenoj zaostavštini nakon čega je dana 24.03.2015.godine po Rješenju Općinskog suda broj .................... kao zakonskom nasljedniku, Zoranu Lončaru dosuđena naprijed navedena imovina, pa je potom, uz suglasnost Zorana Lončara, na osnovu krivotvorenog prijedloga na ime Zorana Lončara za uknjižbu ZK Uredu Općinskog suda od 27.05.2016.godine, ZK Ured Općinskog suda u Sarajevu donio rješenje broj: ............................ od 01.07.2016.godine kojim se upisuje pravo vlasništva na Zorana Lončar sa dijelom 1/1, nakon čega je parnični spis Općinskog suda u Sarajevu broj .......................... sudija L.F.P. prikrila i učinila nedostupnim, a kada je između članova grupe za organizovani kriminal, nakon uknjižbe Zorana Lončara, došlo do spora u pogledu podjele pribavljene protivpravne imovinske koristi,odnosno cijene i načina prodaje nekretnina, i nakon što se Zoran Lončar nije povinovao odluci organizatora, Alija Delimustafić i J.Š. su, sa ciljem da onemoguće Zorana Lončara da raspolaže sa predmetnim nekretninama, prvo zahtijevali od Izeta Musića da, kao tužilac, podnese tužbu bez osnova i pokrene parnični postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv Zorana Lončara, što je Izet Musić, po dobivenim uputama organizatora Alije Delimustafića, dana 14.07.2016. godine i učinio, a kako bi se izdejstvovala zabilježba spora kod zemljišno – knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu, znajući da će na taj način spriječiti Zorana Lončara da raspolaže predmetnim nekretninama i izvršiti pritisak na istog, u čemu su i uspjeli donošenjem Rješenja broj: .................... od 15.07.2016.godine, koje je doneseno na osnovu naprijed navedenog parničnog postupka u predmetu broj ......................., da bi potom i J.Š., po nalogu Alije Delimustafića, u svojstvu tužitelja, pred Općinskim sudom u Sarajevu pokrenuo parnični postupak pod brojem ..................... u kojem je dana 5.09.2016.godine podnio tužbu protiv Zorana Lončara kao tuženog, a radi utvrđivanja prava vlasništva a dana 06.09.2016.godine predao ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu zahtjev za upis zabilježbe spora u Zemljišnim knjigama pod brojem ....................., a kako bi u potpunosti spriječili Zorana Lončara da slobodno raspolaže navedenim nekretninama, sve do konačnog dogovora članova grupe u pogledu raspodjele imovinske koristi, na koji način je grupa za organizovani kriminal stekla imovinsku korist u iznosu od 340.000,00 KM u vidu vrijednosti pribavljene nekretnine, a lica V.K., Ž.K. i B.M. i njihovi zakonski nasljednici oštećeni za navedeni iznos,

3. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š., Izet Musić, Zoran Lončar, Lejla Cerić, zajedno,
U vremenskom periodu od tačno neutvrđenog dana 2013. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, Lejla Cerić kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH u svojstvu pomoćnika načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove u Općini Stari grad Sarajevo, iskoristila svoj službeni položaj, postupajući suprotno članu 17. stav 7. Zakona o državnoj službi u F BiH (Sl.Novine F BiH broj: 29/3; 23/4; 39/4; 54/4;67/5;8/6 i 4/12) u vezi sa članom 10. Etičkog kodeksa za državne službenike u F BiH (Sl. F BiH broj: 27/14), na način da je informacije koje su joj bile dostupne na osnovu zvaničnih evidencija Općine i provjera na terenu tačno određenih nekretnina, izvršenih po njenom nalogu od strane njoj podređenih službenika u službi Općine kojom je rukovodila, putem telefona i u neposrednim kontaktima, saopštavala i predočavala L.F.P. podatke o nekretninama i njihovim vlasnicima koje su pogodne za nezakonito sticanje prava vlasništva, među kojima i nekretnini upisanoj u Zk. uložak broj ................, kč. ..............., zvanu dućan sa dućaništem u .................. ulici, površine 61,1m2, vlasništvo R.A., R.A., S.F.A. i Općina Stari grad Sarajevo sa po ¼, znajući da su R.A., R.A. i S.F.A. preminuli a da je navedena nekretnina već duže vrijeme po osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija broj ...................... od 6.04.2012.godine u zakupu A.A., nakon čega je L.F.P. kontaktirala Zorana Lončara tražeći od njega saglasnost da se navedena nekretnina uknjiži na njegovo ime, pa pošto se Zoran Lončar usaglasio sa navedenim prijedlogom, L.F.P. kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 09.12.2013.godine dnevnom naredbom u predmetu broj: ......................., koji se vodio kao radni spor J.S. .................... zastupana po Federalnom pravobranilaštvu u kojem je već postupala kao sudija, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS, Odluka VSTV BiH od 25.03.2011.g.) kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, i tako inicirala formiranje predmeta broj: ......................., pa je dana 12.02.2014.godine sačinila dopis kojim tužbu Zorana Lončara dostavlja R.A., R.A. i J.Š. na odgovor, potom dana 25.02.2014.godine sačinila dopis Zoranu Lončaru da dostavi tačne adrese tuženih u kojem dopisu pored navedenih lica je prvi put navela i S.A., te dana 20.03.2014.godine sačinila dopis o dostavljanju tužbe na odgovor tuženima R.A., R.A., S.A. i J.Š., ali navedeni dopisi nikada nisu niti su mogli biti dostavljeni ovim licima, jer u momentu iniciranja i formiranja predmeta navedena lica nisu bila živa, a što je L.F.P. i znala prilikom iniciranja predmeta, pa je dana 17.06.2014.godine, grubim kršenjem člana 180. ZPP FBIH (Službene novine Federacije BiH broj 53/03; 73/05; 19/06) donijela tri presude po osnovu priznanja različitog sadržaja, a u jednoj od presuda koja je u konačnici i dostavljena ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu u dispozitivu navela da se utvrđuje da je Zoran Lončar po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 1/1 na nekretninama upisanim u ZK uložak broj ................., dotadašnje vlasništvo R.A. rođ. A. sa ¼, R. (M.) A. sa ¼ i S.F. (M.) A. sa ¼ , što su tuženi dužni priznati i trpiti, da se tužitelj Zoran Lončar, po osnovu ove presude uknjiži kao vlasnik na navedenoj nekretnini sa dijelom 1/1, da bi dana 25.08.2014.godine, L.F.P. donijela Rješenje o ispravci presude u kojem je navela da se omaškom u kucanju desila greška i da u dispozitivu presude treba da stoji da se utvrđuje da je Zoran Lončar po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva sa 3/4 dijela na navedenoj nekretnini, a koje Rješenje se nalazi u zemljišnoknjižnom spisu broj ......................... i koje je doneseno tek nakon što je Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, po prijedlogu Zorana Lončara od 1.10.2014.godine, u predmetu broj: ........................ dana 04.11.2014.godine donio Rješenje kojim se odbija prijedlog Zorana Lončara da se po osnovu Presude broj: ............................ od 17.06.2014.godine, uknjiži kao vlasnik sa udjelom 1/1 s obzirom da je Općina Stari grad Sarajevo, koja nije navedena u predmetnoj presudi, upisana kao vlasnik sa ¼ udjela, da bi potom, po prijedlogu Zorana Lončara od 9.02.2015.godine, dana 18.02.2015.godine Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj: ......................... kojim je Zoran Lončar uknjižen kao vlasnik sa ¾ udjela navedene nekretnine, nakon čega je parnični spis Općinskog suda u Sarajevu broj .............. sudija L.F.P. prikrila i učinila nedostupnim, a kada je između članova grupe za organizovani kriminal, nakon uknjižbe Zorana Lončara, došlo do spora u pogledu podjele pribavljene protivpravne imovinske koristi,
odnosno cijene i načina prodaje nekretnine, i nakon što se Zoran Lončar nije povinovao odluci organizatora, Alija Delimustafić i J.Š. su, sa ciljem da onemoguće Zorana Lončara da raspolaže sa predmetnom nekretninom, prvo zahtijevali od Izeta Musića da, kao tužilac, podnese tužbu bez osnova i pokrene parnični postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu protiv Zorana Lončara, što je Izet Musić, po dobivenim uputama organizatora Alije Delimustafića, dana 14.07.2016. godine i učinio, a kako bi se izdejstvovala zabilježba spora kod zemljišno – knjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu, znajući da će na taj način spriječiti Zorana Lončara da raspolaže predmetnom nekretninom i izvršiti pritisak na istog, u čemu su i uspjeli donošenjem Rješenja broj: ................. od 15.07.2016.godine, koje je doneseno na osnovu naprijed navedenog parničnog postupka u predmetu broj ..................., da bi potom i J.Š., po nalogu Alije Delimustafića, u svojstvu tužitelja, pred Općinskim sudom u Sarajevu pokrenuo parnični postupak pod brojem ................. u kojem je dana 5.09.2016.godine podnio tužbu protiv Zorana Lončara kao tuženog, a radi utvrđivanja prava vlasništva a dana 06.09.2016.godine predao ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu zahtjev za upis zabilježbe spora u Zemljišnim knjigama pod brojem ................., a kako bi u potpunosti spriječili Zorana Lončara da slobodno raspolaže navedenom nekretninom, sve do konačnog dogovora članova grupe u pogledu raspodjele imovinske koristi, na koji način je grupa za organizovani kriminal stekla imovinsku korist u iznosu od 405.000,00 KM u vidu vrijednosti pribavljene nekretnine, a lica R.A., R.A. i S.A. i njihovi zakonski nasljednici oštećeni za navedeni iznos,

4. Alija Delimustafić, L.F.P., Zoran Lončar i Dalibor Macanović zajedno sa Samirom Čolanom

U vremenskom periodu od početka 2014. godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru, nadzoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića, prevarno izvršili prodaju stana vlasništvo M.M., na način da je, Dalibor Macanović, po zahtjevu L.F.P. i Zorana Lončara, nabavio lažnu punomoć u namjeri da je upotrijebe kao pravu, kojom M.M. ovlašćuje Zorana Lončara da u njegovo ime i za njegov račun može prodati njegovu nekretninu koja je u naravi dvoiposoban stan, ukupne površine 74 m2, koji se nalazi u Sarajevu, u ulici ………., upisan u Knjizi položenih ugovora Općine Centar Sarajevo u podulošku br. …….. i naplatiti kupoprodajnu cijenu, te preduzeti druge pravne radnje u vezi sa kupoprodajom iste, lažno ovjerenu pečatom …………… pod brojem ………. od 11.10.2012. godine, a potom Dalibor Macanović u U.O. “……..” u Istočnom Sarajevu u dogovoru sa L.F.P. navedenu punomoć predao na upotrebu Zoranu Lončaru, pa su u cilju dovođenja trećeg lica, budućeg savjesnog kupca u zabludu, dogovorili da predmetnu nekretninu prvo fiktivno prodaju nekom njima poznatom licu, pa su tako, po prethodnom dogovoru sa njima poznatim i licima od povjerenja A.Č. i Samirom Čolanom, dana 27.02.2014.godine, zaključili fiktivni ugovor o kupoprodaji broj ………. predmetne nekretnine između Zorana Lončara kao punomoćnika prodavca M.M., kojom prilikom je Zoran Lončar upotrijebio pred notarom A.DŽ. prethodno navedenu lažnu punomoć, i kupca A.Č., a koji ugovor je notarski obrađen od strane notara A.DŽ., na osnovu kojeg ugovora je u ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu izvršen upis prava vlasništva u korist A.Č. u dijelu 1/1, da bi potom, tokom ljeta 2014.godine, Samir Čolan znajući da A.Č. nije savjesni i zakoniti vlasnik predmetne nekretnine, nakon što je prethodno telefonski kontaktiran od strane R.A. kao potencijalnog kupca predmetne nekretnine, i kojoj se tom prilikom predstavio kao vlasnik i predstavnik agencije za promet nekretninama, iznoseći lažne činjenice da je A.Č. vlasnik predmetne nekretnine, doveo u zabludu R.A. i B.A. da zaključe ugovor o kupoprodaji te nekretnine sa A.Č., pa je dana 02.07.2014.godine, A.Č., kao prodavac, zaključio kupoprodajni ugovor broj ……. obrađen od strane notara Đ.M., sa B.A. kao kupcem, na koji način su doveli u zabludu supružnike B.A. i R.A. da je A.Č. savjestan i zakonit vlasnik nekretnine, i time ih naveli da na štetu svoje imovine isplate kupoprodajnu cijenu u iznosu od 105.000 KM, u kojem iznosu su pribavili protivpravnu imovinsku za sebe i grupu za organizovani kriminal, a M.M. oštetili za iznos od 148.000,00 KM, a nakon što je dana 29.08.2014.godine M.M. pred Općinskom sudom u Sarajevu u parničnom predmetu broj ......................., podnio tužbu za utvrđivanje ništavosti navedenih kupoprodajnih ugovora, Zoran Lončar je o tome obavjestio L.F.P. i Aliju Delimustafića putem telefona i lično, koji su mu u cilju sprječavanja otkrivanja počinjenja gore opisanih krivičnih djela od strane grupe za organizovani kriminal, davali konkretne upute i savjete radi odugovlačenja parničnog postupka, pa je tako između ostalog, Zoran Lončar, po uputi Alije Delimustafića, za sebe pribavio lažno ljekarsko uvjerenje od G.Đ. iz Istočnog Sarajeva, o čemu je Zoran Lončar putem telefona dana 11.10.2016.godine obavjestio Aliju Delimustafića da je po njegovom nalogu “išao do bolnice da je završio te da sutra treba to odnijeti samo da ne zna treba li još išta pisati ili samo onako poslati”, a nakon što mu je Alija Delimustafić objasnio “da će razmisliti i ujutro vidjeti šta još treba uraditi”, takvo lažno ljekarsko uvjerenje, Zoran Lončar upotrijebio u parničnom postupku Općinskog suda Sarajevo broj: ........................., kako bi odgodio glavnu raspravu koja je bila zakazana u mjesecu oktobru 2016.godine, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. dokumentaciju i to: Ugovor o korišćenju stana, broj ................. od 27.01.1992. godine; jedan papir A4 format, rukom ispisana slova sa natpisom „B. (M.) S.; Rješenje broj ..............., od dana 27.12.1991. godine (2lista); Manji papir, rukom pisano „L.Z.T..“ , Tužba, Općinski sud Sarajevo, između Tužitelja: M.M., Tuženi: Lončar Zoran, A.Č., B.A., (3lista) (orginal); Punomoć od 11.10.2012. godine, na ime M.M.; Tužba, Općinski sud Sarajevo, između Tužitelja: M.M., Tuženi: Lončar Zoran, A.Č., B.A., (3lista) (kopija);Ugovor o kupoprodaji nekretnina, broj ..................... od 27.02.2014. godine,(4 lista),Punomoć, od 11.10.2012. godine na ime M.M., Katastarska Općina, Izvadak iz knjige položenih ugovora, broj ......................., od 23.10.2013. godine, Potvrda, otpravka izvornika isprave i kopija uz ispravu, broj: ............................., od 27.02.2014. godine; Ugovor o prodaji stana, broj: ...................., od 02.07.2014. godine (7 listova) predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,


5. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š., Nihad Druškić, Murisa Makarević, zajedno sa Nerminom Vila i Lejlom Mirelom Eminović,

U vremenskom periodu od početka 2014. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, L.F.P., kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ FBIH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj na način da je u predmetu broj ……………., koji joj je bio dodijeljen u rad, a koji je formiran po tužbi Đ.R., protiv tuženih „....................“ ............ i F.K., koji predmet je otvoren zbog klevete, sačinila dopis sa datumom od 17.09.2014.g. kojim lažnu tužbu Nihada Druškića i S.C. dostavlja na odgovor L.K., koji nije ni bio inicijalna stranka u sporu, a koju tužbu je L.F.P. sačinila kao da su je podnijeli tužitelji Nihad Druškić i njena nana S.C., koji također nisu bili inicijalne stranke u postupku, a koju tužbu S.C. nije mogla ni podnijeti, obzirom da je ista umrla 1986.godine, što je L.F.P. bilo poznato obzirom da se radi o njenoj nani, te je istu lično uložila u predmet broj: ………., iako je znala i bila svjesna da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, a u kojoj tužbi imenovani tuže L.K. radi utvrđivanja prava vlasništva dosjelošću i uknjižbe na nekretnini u ................ zk. ul. br....., koja nekretnina se nalazi u ul. ......................., ........................., koji dopis nikada nije ni dostavila L.K., jer je znala da navedeno lice u tom momentu nije ni bilo živo, nakon čega je dana 20.10.2014. godine po navedenom dopisu i tužbi, suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, inicirala formiranje predmeta broj: ..................., zaveden kao Nihad Druškić – L.K. radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, koji joj je na taj način dodijeljen u rad, u koji su uloženi predmetni dopis i tužba, pa je potom istovjetan dopis kojim se tužba dostavlja na odgovor sada sa datumom od 22.10.2014.godine pod brojem predmeta ................., navodno uputila tuženom L.K., nakon čega je sačinila Službenu zabilješku lažne sadržine od 03.11.2014.godine u kojoj je konstatovala da je u njenu kancelariju pristupila punomoćnica tuženog H.K., koja je navodno izjavila da među strankama ne postoji nesporazum i ujedno „zamolila“ da sud u što kraćem roku zakaže ročište, pa je L.F.P. kao postupajući sudija sačinila lažni zapisnik o održanom pripremnom ročištu od dana 04.11.2014.godine, u kojem zapisniku je konstatovala da je na ročište pristupila H.K., i u spis dostavila punomoć ovjerenu u ................. pod brojem ............... dana 07.10.2011.godine, kojom L.K. ovlašćuje svoju sestru H.K. da može preduzimati sve pravne radnje u vezi nekretnine koja je predmet spora, a koja punomoć je krivotvorena, kao i da je na ročištu H.K. izjavila da je njen brat L.K. prodao kuću Nihadu Druškiću i S.C., te da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena, pri čemu je L.F.P. konstatovala da je na ročište pristupio tužitelj Nihad Druškić koji je ujedno punomoćnik S.C. i rođak prvog reda, a koji lažni zapisnik i lažnu punomoć je kao prave uložila u spis predmeta .................., te je istog dana 04.11.2014.godine, grubim kršenjem člana 180. ZPP-a FBiH, donijela presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da su Nihad Druškić i S.C. stekli pravo vlasništva dosjelošću sa po ½ dijela na predmetnoj nekretnini, koju presudu je potom lično predala Nihadu Druškiću u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, a potom i sačinila dostavnice od 4.11.2014.godine, na kojima je lažno konstatovala da su Nihad Drušić i L.K. lično preuzeli presudu, te iskazala predmet završenim, da bi potom, na osnovu takve presude, po zahtjevu L.F.P., advokat Nermin Vila, u svojstvu punomoćnika Nihada Druškića koji mu je i dao punomoć za zastupanje broj ……. od 10.12.2014.godine a koju je Nihad Druškić lično potpisao, i lažne punomoći za zastupanje na ime S.C. …………….. “Vila Nermin” broj …… od 8.12.2014.godine, svjestan i znajući da se radi o lažnoj punomoći, i svjestan da je S.C. umrla osoba, istu upotrijebio kao pravu na način da je dana 11.12.2014.godine Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu podnio Prijedlog za prenos nepokretnosti i prava vlasništva, zaveden pod brojem ………., za uknjižbu predlagača Nihada Druškića i S.C., na temelju kojeg prijedloga je doneseno Rješenje Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured broj ………… od 18.12.2014.godine, kojim je izvršen upis prava vlasništva na ime Nihada Druškića i S.C. sa dijelom 1/2 na nekretnini upisanoj u ZK ulošku broj ............ na parceli broj …., da bi potom, po prethodnom dogovoru sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem i zahtjevu L.F.P., prilikom podnošenja tužbe Nihada Druškića Općinskon sudu u Sarajevu od 16.02.2015.godine, zastupanog po advokatu Murisi Makarević, a na osnovu lažne punomoći Nihada Druškića od 16.02.2015.godine, koju je Murisa Makarević upotrijebila kao pravu, a protiv tužene S.C., zastupane po advokatu Lejli Mireli Eminović, a na osnovu lažne Punomoći od 21.10.2015.godine, koju je navodno umrla S.C. dala advokatu Lejli Mireli Eminović, i koju punomoć je advokat Lejla Mirela Eminović upotrijebila kao pravu, na način da je istu dostavila Općinskom sudu u Sarajevu dana 23.10.2015.godine na broj predmeta ………., i koje su znale da su Nihad Druškić i S.C. stekli pravo vlasništva na nezakonit način, u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Sarajevu, nezakonitim postupanjem u parničnom postupku i lažnim prikazivanjem činjenica na ročištvu održanom dana 10.03.2016.godine izdejstvovale presudu broj ……….. od 11.03.2016.godine, kojom je utvrđeno pravo vlasništva dosjelošću u korist Nihada Druškića sa udjelom od 1/1, koju je zatim, po prethodnom dogovoru Alije Delimustafića, L.F.P., J.Š. i Nihada Druškića, Murise Makarević i na zahtjev Alije Delimustafića, a radi prikrivanja porijekla, stvarne prirode i vlasništva takve imovine, Nihad Druškić prenio na J.Š. na osnovu Kupoprodajnog ugovora ovjerenog pod brojem ………. od 07.07.2016.godine, obrađen kod notara I.T., u kome je navedena kupoprodajna cijena od 120.000,00 KM, pa je potom Murisa Makarević, znajući da je navedena nekretnina stečena učinjenjem krivičnog djela, po punomoći J.Š. ovjerenoj kod notara I.T. od 7.07.2016.godine, dana 8.07.2016.godine podnijela prijedlog za predbilježbu prava vlasništva u korist J.Š., na osnovu kojeg prijedloga je ZK Ured Općinskog suda u Sarajevu donio rješenje broj ……. od 14.07.2016.godine, kojim se dozvoljava predbilježba prava vlasništva u korist kupca J.Š., a potom na osnovu punomoći J.Š. od 8.09.2016.godine, advokat Murisa Makarević podnijela zahtjev ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu za upis prava vlasništva na J.Š., po osnovu kojeg zahtjeva je ZK Ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj …………… od 15.09.2016.godine kojim se uknjižava pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini u korist J.Š. sa dijelom 1/1, a sve kako bi prikrili stvarnu prirodu i vlasništvo navedene nekretnine, na koji način je grupa za organizovani kriminal stekla imovinsku korist u iznosu od 250.000,00 KM u visini vrijednosti pribavljene nekretnine, od čega je član grupe Nihad Druškić pribavio imovinsku korist u iznosu od 74.000,00 KM, a L.K. i njegovi zakonski nasljednici oštećeni za isti iznos,

6. Alija Delimustafić, L.F.P., H.H., Samir Muslić Enver Delimustafić, i pravno lice „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo

U vremenskom periodu od početka 2013. godine do kraja 2015. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, nakon što su pravosnažnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj ................... od 15.01.2007.godine osujećeni da zadrže nezakonito stečeno pravo vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.broj ................. upisana u ZK uložak .............. i ...................
po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, L.F.P. kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ FBIH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj na način da je u predmetu broj: ........................., koji joj je bio dodijeljen u rad, a koji se vodio kao parnični spor isplata duga ..................... banka d.d. Sarajevo, kao tužitelj, i K.B. i dr kao tuženi, dana 24.06.2013.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, od strane pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo čiji vlasnik je Alija Delimustafić, po nalogu i uputama Alije Delimustafića i L.F.P., pozivajući se na navedeni broj parničnog predmeta, dostavljena tužba od 24.06.2013. godine i akt naziva –Preinačenje tužbe od 20.06.2013.godine, potpisani od strane Envera Delimustafića koji nije bio ovlašten za zastupanje navedenog pravnog lica, a u kojem su kao stranke označeni tužitelji K.B. i „Centralexport“ d.o.o. i tuženi Ž.B. i ................... zadruga „...................“......................., radi isplate duga, dok je iz same sadržine podneska vidljivo da se traži utvrđivanje prava vlasništva po osnovu dosjelosti na istoj nekretnini, sada označenoj kao k.č.broj .................... površine 25337m2, upisane u ZK uložak broj ........................ pa je sudija L.F.P. izdvojila navedeni akt- preinačenje tužbe, sa ciljem da isti bude dodjeljen njoj u rad te dnevnom naredbom od 27.06.2013.g. naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji i tako inicirala formiranje predmeta broj: ....................., pa je dana 02.07.2013.godine predalo tužbu tužitelja „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo protiv tuženog .................... zadruge „.............................“......................., radi utvrđenja i uknjižbe, pa je sudija L.F.P. istoga dana, putem kurira tuženoj dostavila dopis uz dostavu tužbe na odgovor, a koji dopis je od strane tužene zaprimljen dana 07.08.2013.godiine iako na dostavnici ne postoji pečat .................... zadruge niti se može jasno utvrditi ko je potpisao dostavnicu, ipak dana 04.09.2013.godine grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH, donijela presudu zbog propuštanja kojom je utvrdila da je „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, po osnovu dosjelosti steklo pravo vlasništva na parceli označenoj kao k.č.broj ................... površine 25337m2, upisane u ZK uložak broj ...................... što se po novom premjeru odnosi na parcelu označenu kao k.č. broj ....................... što je tužena dužna priznati i trpiti da se tužitelj na osnovu ove presude uknjiži kao vlasnik sa dijelom 1/1, koja presuda suprotno članu 187. ZPP F BiH, nikada nije ni dostavljena tuženoj .................... zadruzi „.................“..................., da bi na osnovu navedene presude, a po prijedlogu za uknjiženje pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo od 17.06.2015.godine, a koji prijedlog za uknjižbu je podnio i potpisao Enver Delimustafić, koji nije bio ovlašten za zastupanje navedenog pravnog lica, Zemljišnoknjižni Ured Općinskog suda u Sarajevu dana 19.06.2015.godine donio Rješenje broj: ....................., kojim se dozvoljava otpis parcele broj .............. iu ZK uloška broj ...................... i upis iste u novi ZK uložak broj: ...................... i istovremeno na predmetnoj nekretnini upisuje pravo vlasništva u korist „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, a potom, kako bi prikrili stvarnu prirodu i vlasništvo na nekretnini, sklopili dva fiktivna ugovora o kupoprodaji broj: ......................... sa istim datumom od 19.06.2015. godine, istog predmeta prodaje, ali sa dvije različite kupoprodajne cijene, i to za iznos od 380.000,00 KM, odnosno 1.266.850,00 KM, iako nikada nije došlo do isplate kupoprodajne cijene, sačinjena i notarski obrađena po zahtjevu Alije Delimustafića od strane notara Samira Muslića, koji je znao da je imovina koja je predmetom kupoprodaje pribavljena počinjenjem krivičnog djela, kojim ugovorima pravno lice „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevu, zastupano po osnivaču Aliji Delimustafiću kao prodavcu prodaje nekretninu upisanu u ZK uložak broj: ............. H.H. kao kupcu, čovjeku od povjerenja Alije Delimustafića, koji je, iako je znao da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela istu primio, pa je dana 28.10.2015.godine Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu predata molba za prenos nepokretnosti na H.H., u čijem prilogu je dostavljen Ugovor o kupoprodaji broj: .......................... od 19.06.2015. godine, sa kupoprodajnom cijenom na iznos od 380.000,00 KM, a dana 02.11.2015.godine Zemljišnoknjižni Ured Općinskog suda u Sarajevu je donio Rješenje broj: ....................., kojim se po osnovu naprijed navedenog ugovora upisuje pravo vlasništva na nekretnini upisanoj u ZK uložak broj: ..................... u korist H.H. sa dijelom 1/1, na koji način je grupa za organizovani kriminal stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 2.026.960,00 KM u vidu vrijednosti pribavljene nekretnine, a pravno lice ..................... zadruga „...............“........................... oštećeno za navedeni iznos,


7. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š. i Zaim Spahović, zajedno sa Saminom Skopak

U vremenskom periodu od početka 2013. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, L.F.P. kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 21.06.2013. godine dnevnom naredbom u predmetu broj: ............................, formiranom kao S.M. – A..............., radi smetanja posjeda, u kojem je već postupala kao sudija, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji i tako inicirala formiranje predmeta broj: ...................., u kojem novoformiranom predmetu je J.Š., znajući da nije inicijalna stranka u postupku, a po uputama organizatora grupe Alije Delimustafića i L.F.P., kao tužitelj u parnici, dana 25.06.2013. godine neposredno predao nepotpisanu tužbu postupajućoj sudiji L.F.P. protiv tužene Z.S. iz ......................., radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama označenim kao k.č. ..................... površine 413 m2 upisana u ZK uložak ..................., k.č. .................... površine 213 m2 i k.č. ..................površine 32 m2, upisane u ZK uložak ......................, u obrazloženju koje tužbe je naveo da je iste nekretnine od Z.S. kupio 1961. godine, prije donošenja zakona o nacionalizaciji, a što nije bilo moguće s obzirom da je te godine J.Š. imao osam (8) godina i da nije bio poslovno sposoban, a koju tužbu je sudija L.F.P. uložila u novoformirani spis, iako je bila svjesna da J.Š. i Z.S. nisu inicijalne stranke, pa je potom nastavila postupati u ovom predmetu, te je dana 4.07.2013.godine sačinila dopis kojim je dostavila tužbu na odgovor za stranku Z.S., pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažnu dostavnicu kao pravu na način da je u sudski spis istu predao kao urednu, odnosno kao da je tužena Z.S. lično zaprimila tužbu, iako je tužena preminula 1983. godine, a koju dostavnicu je sudija L.F.P. prihvatila kao pravu i istu upotrijebila te dana 04.09.2013. godine, grubim kršenjem člana 182. Zakona o parničnom postupku F BiH donijela Presudu zbog propuštanja broj: ...................... kojom se utvrđuje da je J.Š. na osnovu pravnog prometa kupoprodajom prije 15.02.1968. godine, kao dana prelaska zemljišta u društvenu a sada državnu svojinu, stekao pravo vlasništva sa 1/1 dijela, sada pravo korištenja sa 1/1 dijela na parcelama označenim kao k.č. .................. površine 413 m2 upisana u ZK uložak ..............; k.č. ................. površine 213 m2 i k.č. ............... površine 32 m2, upisane u ZK uložak ..............., što je tužena dužna priznati i trpiti da se tužitelj po osnovu presude uknjiži kao nosilac prava korištenja na predmetnim parcelama sa 1/1 dijelom, pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažnu dostavnicu kao pravu na način da je u sudski spis istu predao kao urednu, odnosno kao da je tužena umrla Z.S. uredno zaprimila presudu, a koju dostavnicu je sudija L.F.P. prihvatila kao pravu i istu upotrijebila u daljem toku postupka, nakon čega je dana 03.12.2013.godine advokat Samina Skopak, po prethodnom dogovoru sa Alijom Delimustafićem, L.F.P. i J.Š., u svojstvu punomoćnika J.Š., po punomoći od 03.12.2013. godine, na osnovu takve nezakonite presude broj: ............... od 04.09.2013. godine, Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu podnijela prijedlog da se na osnovu iste uknjiži pravo vlasništva u korist J.Š., na osnovu kog prijedloga je Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu dana 06.12.2013. godine je donio Rješenje broj: .................. kojim se dozvoljava uknjižba prava korištenja u korist J.Š. na predmetnim parcelama, koji je iako je znao da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela istu primio i njom raspolagao, pa su potom J.Š. kao prodavac i Alija Delimustafić kao kupac, s ciljem prikrivanja stvarne prirode i vlasništva navedenih nekretnina, dana 31.10.2014. godine sačinili fiktivni Ugovor broj: ....................... o kupoprodaji nekretnina upisanih u ZK uloške ...................., notarski obrađen od strane notara Samira Muslića, za iznos kupoprodajne cijene od 1.200.000,00 KM, iako nikada nije došlo do isplate kupoprodajne cijene, niti se Alija Delimustafić ikada uknjižio kao vlasnik predmetnih nekretnina, na koji način je grupi za organizovani kriminal pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od najmanje 131.600,00 KM, a zakonskim nasljednicima Z.S. pričinili štetu u navedenom iznosu,

8. Alija Delimustafić, L.F.P., Emir Karača, „Cenex Inženjering“ d.o.o. Sarajevo („Cening“ d.o.o.) i „Cenex“ d.o.o. Istočno Sarajevo, zajedno sa Zikretom Ohranovićem,

U vremenskom periodu od 2014.godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi u vidu zadržavanja osnivačkog udjela pravnog lica „Cenex“ d.o.o. Istočno Sarajevo u ............. - turističkom društvu „..............“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 19,777 % osnivačkog kapitala, a koji osnivački udjel pravnog lica „Cenex“ d.o.o. Istočno Sarajevo je bio predmetom izvršnog postupka po prijedlogu „..................“ d.d. Sarajevo u stečaju, a nakon što prethodno u predmetu broj: ........................ nisu uspjeli da izdejstvuju ovakvu odluku, L.F.P. kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristivši svoj službeni položaj, na način da je u predmetu broj: ............. koji je inicijalno otvoren kao predmet I.B. protiv tužene ............... i zaveden kao radni spor, lično zaprimila podnesak datiran 2.10.2014.godine i označen kao „podnesak kojim se uređuje i ispravlja tužba br ...................“ u kojem su iza imena inicijalnih stranaka u sporu bila dodana imena kao tužitelja „Cening“ d.o.o. Sarajevo, čiji osnivač je pravno lice „Central export“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, u vlasništvu Alije Delimustafića, i tuženog „.........................“ d.d. Sarajevo, iako je kao sudija znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, isti lično uložila u navedeni predmet, istoga dana 02.10.2014.godine naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodjeli u rad kao postupajućem sudiji, i tako inicirala
formiranje predmeta broj: ................ (kasnije preveden u .................), I.B., kao tužitelj, protiv ......................, kao tuženi, zbog ..............., iako iz sadržine podneska proizilazi da se ne radi o radnom sporu već o proglašenju izvršenja nedopuštenim i da je takav predmet trebao biti zaveden kao privredni spor, pa je potom dana 6.10.2014.godine lično izdvojila navedeni podnesak i uložila ga u novoformirani predmet, te je, iako podnesak nije sadržavao potpis i pečat odgovornog lica „Cening“ d.o.o. Sarajevo, nastavila postupati po istom i dana 08.10.2014.godine sačinila dopis za „Cening“ d.o.o. Sarajevo, kojim ovu stranku poziva na uređenje tužbe, a koju uređenu Tužbu je sačinio advokat Emir Karača i po uputi Alije Delimustafića da se pozove na broj parničnog predmeta ........................., sa prijedlogom za donošenje privremene mjere zabrane od 30.09.2014.godine, ista je dostavljena, bez priloga koji su u njoj navedeni, uz Dopis od 9.10.2014.godine i potpisana od strane direktora „Ceninga“ d.o.o. Sarajevo Zikreta Ohranovića i ovjerena pečatom privrednog društva „Cening“ d.o.o. Sarajevo, nakon čega je sudija L.F.P. nastavila dalje postupati po tužbi „Cening“ d.o.o. Sarajevo kojom je traženo da se zabrani donošenje rješenja o dosuđenju i rješenja o namirenju u izvršnom predmetu .............. i donijela Rješenje od 16.10.2014.godine navodeći u uvodu da postupa u pravnoj stvari „Cening“ d.o.o. Sarajevo protiv „.............“, ali ostavljajući broj predmeta iz radnog spora ..............koji je otvoren protiv sasvim drugih stranaka i po drugom osnovu, a kojim rješenjem o privremenoj mjeri osiguranja se odlaže izvršenje u navedenom predmetu greškom navodeći broj ............. (stari broj .............), tako što se „zabranjuje daljnje provođenje svih radnji u ovom izvršnom postupku a posebno radnji usmjerenih na donošenje rješenja o dosuđenju i rješenja o namirenju te dostavljanje istih u registarsko odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu radi upisa zabilježbe i provođenja u registru kod ....... preduzeća „.....“ iz Sarajeva, i tako donijela nezakonitu odluku u korist „Cening“ d.o.o. Sarajevo, i kojim rješenjem je pokušala omogućiti zadržavanje osnivačkog udjela pravnog lica „Cenex“ d.o.o. Istočno Sarajevo u .......... turističkom društvu „................“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 19,777 % osnovnog kapitala, a koji osnivački udjel pravnog lica „Cenex“ d.o.o. Sarajevo je bio predmetom izvršnog postupka u korist „............“ d.d. Sarajevo, ali je spriječena u toj namjeri i po navedenom rješenju nije postupljeno, jer je sudija Općinskog suda u Sarajevu A.S. isto vratila kao neprovodivo, obzirom da se odnosilo na sasvim druge stranke, a potom dana 19.02.2015.godine, sudija Općinskog suda u Sarajevu N.J., pod brojem ................ je donio Rješenje kojim je van snage stavio Rješenje broj ............... od 16.10.2014.godine, te istovremeno odbio prijedlog za određivanje mjere osiguranja, kojim je traženo odlaganje izvršenja u predmetu Općinskog suda u Sarajevu broj ................ (stari broj ..................) do pravosnažnog okončanja parničnog postupka, jer predlagač privremene mjere „Cening“ d.o.o. Sarajevo nije ponudio dokaze kojim bi potvrdio osnovanost predložene mjere, na koje rješenje je, prema uputama i zahtjevu Alije Delimustafića, a po punomoći od 29.01.2015.godine datoj od strane direktora pravnog lica „Cening“ d.o.o. Sarajevo Zikreta Ohranovića, advokat Emir Karača, a znajući da se radi fingiranom i nezakonitom postupku, podnio žalbu, u cilju da na snazi ostane nezakonito Rješenje sudije L.F.P., broj ................ od 16.10.2014.godine, a u namjeri da grupi za organizovani kriminal pribave protivpravnu imovinsku veću od 50.000,00 KM u vidu iznosa od 19,777 % osnivačkog kapitala u ............... - turističkom društvu „.....................“ d.o.o. Sarajevo,

9. Alija Delimustafić, L.F.P., Izet Musić i „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo, zajedno

U vremenskom periodu od aprila 2014. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi u vidu višestrukog uvećanja vrijednosti nekretnine upisane u ZK uložak broj: ..................., k.č. ................ i k.č. ............... čiji su vlasnici, po prethodnom dogovoru i uputama organizatora grupe Alije Delimustafića o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, osporavanjem provedbe Regulacionih planova „................“ i „..........“, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je u predmetu broj ................... koji je inicijalno otvoren kao predmet Š.A. - protiv tužene KJKP „.........................“ d.o.o. Sarajevo i zaveden kao parnični spor, lažnu ispravu upotrijebila kao pravu, na način da je u navedeni spis uložila Podnesak kojim tužitelji preinačavaju tužbu broj: ..................... sa datumom od 09.04.2014. godine i u kojem su iza imena inicijalnih stranaka u sporu, iza imena tužitelja, bila dodana imena Izet Musić i pravno lice „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo, a iza imena tuženog pod rednim brojem 2 dodano ime tuženog „......................“, zastupan po ......................, sa krivotvorenim potpisa Izeta Musića i bez pečata pravnog lica „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo, iako je znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti Potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, da bi potom dana 11.04.2014. godine izdala Dnevnu naredbu kojom je suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, naložila razdvajanje spisa i formiranje novog predmeta uz nalog da joj se oba spisa dostave kao postupajućem sudiji, i tako inicirala formiranje novog predmeta broj: ................. pod istim nazivom „Š.A. i drugi – ....................... d.o.o. Sarajevo i drugi“, radi naknade nematerijalne štete, nakon čega je po prethodnom dogovoru između organizatora Alije Delimustafića i L.F.P., koja je Aliji Delimustafiću dala broj novoformiranog predmeta ...................., uz uputu da se Izet Musić prilikom sačinjavanja tužbe i prijedloga za privremenu mjeru osiguranja pozove na navedeni broj, istog dana 14.04.2014.godine, izdala dnevnu naredbu kojom je pozvala Musić Izeta da u roku od osam dana uredi podnesak kao tužbu u smislu člana 53. ZPP-a F BiH, da potom Izet Musić nakon što je sačinio tužbu i prijedlog za privremenu mjeru sa datumom od 17.04.2014.godine, sa pozivom na broj parničnog spisa ......................, iste predao Aliji Delimustafiću koji je akte dostavio L.F.P. nakon čega ih je ista uložila u spis, u kojoj tužbi tužitelji Izet Musić i pravno lice „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo tuže ........................ i dr. i traže poništenje nezakonitih akata donijetih od strane .............................. i to: Odluke o pristupanju izradi ..................... „.................“ broj: ......................... od 26.03.2014. godine i Odluke o pristupanju izradi .................. „...........“ broj: ................. od 26.03.2014. godine, sa prijedlogom za određivanje privremene mjere osiguranja, zabranu objavljivanja navedenih odluka u Službenim novinama Kantona Sarajevo, nakon čega je sudija L.F.P. istoga dana 17.04.2014. godine donijela Rješenje broj: .................. kojim se određuje privremena mjera osiguranja i zabranjuje tuženom – protivniku mjere osiguranja objavljivanje osporenih upravnih akata .................., a sve kako bi Aliji Delimustafiću, Izetu Musiću i pravnom licu „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo pribavili protivpravnu imovinsku korist u vidu višestrukog uvećanja vrijednosti navedene nekretnine procjenjene na 450.000,00 KM, u čemu su onemogućeni presignacijom predmeta u rad drugom sudiji koji je dana 30.04.2015. godine donio Rješenje kojim se ukida Rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja broj: ........................ od 17.04.2014. godine i odbija zahtjev za određivanje mjere osiguranja,

II.


U vremenskom periodu od početka 2011.godine do kraja 2016.godine, član grupe za organizovani kriminal L.F.P. pripremala, poduzimala i omogućavala dogovorene radnje izvršenja krivičnih djela sa članovima grupe za organizovani kriminal J.Š., Lejlom Cerić, Suadom Hadžić, Kemom Kapurom, S.F., Daliborom Macanovićem, Zaimom Spahovićem i zajedno sa Saminom Skopak, Ismetom Hamzićem, Fatimom Kapur, H.D., Milenom Rajić, Arifom Ibrahimovićem, Ratkom Đokićem, Dušankom Đokić, V.P., Dobrom Đokićem i Vojkom Đokićem, Farukom Telalagićem, Ševalom Arnautović, Edinom Arnautovićem, koje radnje je Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal nadzirao, usaglašavao se sa istim i kontrolisao, a koje su bile usmjerene na nezakonito sticanje prava vlasništva na nekretninama na području Kantona Sarajevo tako što su stvarali preduslove, sačinjavali i upotrebljavali lažne isprave kao prave i postupali u fingiranim parničnim postupcima koje je vodila sudija L.F.P. i na osnovu čijih nezakonitih presuda je vršen upis prava vlasništva na nekretninama, te imovinu za koju su znali da je pribavljena učinjenjem krivičnog djela primili, držali i njome raspolagali, na način da su:

1. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š. i S.F., kao pripadnici grupe za organizovani kriminal zajedno sa NN licem “D. A.”

U vremenskom periodu od početka 2011. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru L.F.P. i S.F. o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, a pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, S.F., po nalogu i uputi L.F.P. koja joj je i dala broj parničnog predmeta, pozivajući se na broj predmeta ......................, otvoren po tužbi .................... protiv tuženog M.S. u kojem je L.F.P. postupala kao sudija, dana 20.12.2011.godine predala na prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu podnesak označen kao „Dopuna na broj .......................“ uz koji podnesak je uložila i tužbu protiv 22 lica i to: V.M., T.M.Đ., M.M., S.M., A.M.R., F.M.L., Z.M.B., A.M.S., Z.M., F.M., A.M., Š.M.B., B.M.T., K.K., B.K., H.K.S., M.K.K., M.M.H., S.P., M.K., A.M.H., M.M. radi utvrđenja i uknjižbe, da bi zatim L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 10.01.2012.godine, dnevnom naredbom u predmetu broj: ..................... , naredila formiranje novog spisa sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, na koji način je formiran predmet broj: ............., tužioca S.F. protiv tuženog M.S., predmet-stambeni, pa je dana 12.01.2012.godine, S.F., po prethodnom dogovoru sa L.F.P., putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, u navedeni novoformirani predmet uložila novu tužbu istog pravnog osnova i protiv istih, gore navedenih, tuženih V.M. i dr., te je zatim sudija L.F.P. dana 19.01.2012.godine, donijela Rješenje broj ................. kojim se vraća tužba tužitelju na uređenje u smislu člana 53. ZPP F BiH, pa je dana 26.01.2012.godine S.F. uredila tužbu, iz koje proizlazi da ista kao tužitelj sada tuži 21 lice, pa je dana 31.01.2012.g., sudija L.F.P., iako prethodno nije ni pokušala dostaviti tužbu na odgovor tuženima, sačinila dopis kojim je pozvala S.F. da uređenu tužbu objavi u dnevnim novinama i dokaz o tome dostavi sudu, a koju tužbu je S.F. i objavila dana 07.02.2012.godine u dnevnim novinama „.....................“, o čemu je obavijestila sud dana 13.02.2012. godine, a potom je dana 09.03.2012.godine L.F.P., grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH donijela presudu po osnovu propuštanja, kojom se utvrđuje da je tužiteljica S.F. po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na parceli označenoj kao k.č. ............... upisana u zk ............., površine 21m2, upisana u ZK uložak broj:, ........................., koja se nalazi u ul.........................., te je navedenu presudu dostavila S.F., na adresu ul. ......................, a svim 21 (dvadesetjedan) tuženim, dodajući i ime M.S. na dostavnici, kao jednog od tuženih koji nije ni bio obuhvaćen tužbom, na zajedničku adresu ul. .........................., Sarajevo, koju presudu je preuzelo NN lice potpisujući se na dostavnici kao „D. A.“, a koji uopšte i nije tuženo lice u predmetu, pa je zatim dana 25.04.2012.godine cio predmetni spis, sudija L.F.P. dostavila Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu, radi upisa promjene vlasnika nekretnine, a Rješenjem Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu broj ........................... od 10.05.2012.godine, uknjižba je odbijena jer predmetna presuda nije bila pravosnažna, a potom je dana 16.05.2012.godine, pod brojem .............. sada po zahtjevu S.F., Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio rješenje kojim se knjiži pravo vlasništva na osnovu pravosnažne izvršne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ................... od 09.03.2012.godine u korist S.F. sa dijelom 1/1, nakon čega je po zahtjevu S.F., a po predhodnom dogovoru sa L.F.P., Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu dana 10.09.2015.godine, pod brojem ..............., na osnovu notarski obrađene izjave o diobi broj ................... od 16.09.2015.godine, po notaru N.H., Uvjerenja o etažiranju izdatog od općine Stari grad Sarajevo broj .................... od 28.07.2015.godine i elaborata etažiranja ovjerenog od općine Stari Grad Sarajevo dana 27.07.2015.godine, izvršio etažiranje predmetne nekretnine te su etaže upisane u nove ZK Uloške broj ......................... sve u korist S.F. sa udjelom 1/1, na koji način su grupi za organizovani kriminal pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 116.925,00 KM u visini vrijednosti pribavljene nekretnine dok su istim radnjama i za isti iznos oštećeni V.M., T.M.Đ., M.M., S.M., A.M.R., F.M.L., Z.M.B., A.M.S., Z.M., F.M., A.M., Š.M.B., B.M.T., K.K., B.K., H.K.S., M.K.K., M.M.H., S.P., M.K., A.M.H., M.M. i njihovi zakonski nasljednici, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. originalni spis Općinskog suda u Sarajevu broj: ....................... neovlašteno iznijela iz službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu i predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom spis predao J.Š., a kod kojeg je spis i pronađen prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

2. Alija Delimustafić, L.F.P., J.Š., S.F. i Zaim Spahović, zajedno sa Saminom Skopak

U vremenskom periodu od početka 2012. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je u predmetu broj: ................. koji je inicijalno otvoren kao parnični-stambeni-ostali H.S. protiv tuženog ..................., dana 02.11.2012.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu S.F., po uputi L.F.P., pozivajući se na navedeni broj parničnog predmeta, kao i na sudiju L.F.P., a znajući da nije stranka u tom parničnom predmetu, predala akt naziva „Subjektivno preinačenje tužbe“, u kojem je iza inicijalne stranke tužitelja H.S. dodala i ime S.F., dok je, pored tužene ............., dodala i lica B.S., F.S., Z.M. i R.M. i da se tužbom traži utvrđivanje prava vlasništva po osnovu dosjelosti na nekretnini označenoj kao kč broj ................ upisanoj u ZK uložak broj: ....................., koji akt je sudija L.F.P. dana 05.11.2012. godine vratila na uređenje S.F. i pozvala je da uredi tužbu u smislu člana 53. ZPP F BiH, nakon čega je dana 14.11.2012. godine, putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, S.F. u svojstvu tužitelja predala uređenu tužbu, radi utvrđivanja vlasništva dosjelošću, u kojoj je izostavila na mjestu tužitelja H.S., a na mjestu tuženih ..............., pa je potom L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj i istog dana 14.11.2012.godine putem CMS sistema u predmetu broj .................... dnevnom naredbom zatražila razdvajanje spisa i dokumentacije uložene u omot, sa nalogom da se oba spisa vrate njoj kao postupajućem sudiji obzirom da se upustila u rad, te suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, i na taj način inicirala formiranje predmeta broj: ....................., nakon čega je sudija L.F.P. dana 15.11.2012. godine putem CMS sistema izdala naredbu da se putem kurira Općinskog suda u Sarajevu tuženima dostavi dopis uz dostavu tužbe na odgovor, i to B.S., na adresu ul. ................; F.S., na adresu ul. ...................; Z.M., na adresu ul. .................., ............ i R.M., na adresu ul. .......................... pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi B.S., F.S., Z.M. i R.M. lično zaprimili tužbu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a barem jedan od njih F.S. nije ni mogao potpisati jer je preminuo 2006.godine, a koje dostavnice je sudija L.F.P. prihvatila kao prave i iste upotrijebila u daljem toku postupka, a potom su dana 23.11.2012.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, predati krivotvoreni odgovor na tužbu kojim B.S. i umrli F.S. priznaju tužbeni zahtjev u cjelosti, i dana 27.11.2012.godine krivotvoreni odgovor na tužbu kojim Z.M. i R.M. priznaju tužbeni zahtjev u cijelosti, nakon čega je sudija L.F.P., iako je znala da navedena lica nisu nikada zaprimila tužbu, pa nisu niti mogli dostaviti odgovor na istu, grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH, dana 28.11.2012.godine donijela presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je S.F. ........ po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva na cijelim suvlasničkim djelovima tuženih na nekretnini označenoj kao kč broj .................. površine 147m2, upisana u zk uložak broj .................... starog premjera, što se po novom premjeru odnosi na kč broj ......................, što su tuženi dužni priznati i trpiti da se tužiteljica po osnovu ove presude uknjiži kao vlasnik sa dijelom 1/1, koja nekretnina se nalazi u ul. ..................., ............. te je ponovo dana 06.12.2012. godine po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P. sudski dostavljač Zaim Spahović upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi B.S., F.S., Z.M. i R.M. lično zaprimili navedenu presudu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a barem jedan od njih F.S. nije ni mogao potpisati jer je preminuo 2006.godine, a koje dostavnice je sudija L.F.P. prihvatila kao prave i iste upotrijebila u daljem toku postupka, nakon čega je dana 09.01.2013.godine advokat Samina Skopak, po prethodnom dogovoru sa L.F.P. i S.F., u svojstvu punomoćnika S.F., prilažući lažnu punomoć od 08.01.2013. godine, na osnovu takve nezakonite presude broj: .............. od 28.11.2012.godine, Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu predala zahtjev da se na osnovu iste uknjiži pravo vlasništva u korist S.F., a koji zahtjev je po Rješenju Zemljišnoknjižnog Ureda Općinskog suda u Sarajevu broj: ...................... dana 14.01.2013.godine odbijen, jer je uvidom u zemljišnim knjigama utvrđeno da imena očeva tuženih ne odgovaraju imenima navedenim u predmetnoj presudi, na osnovu kojeg Rješenja ZK Ureda Općinskog suda u Sarajevu je sudija L.F.P. isti dan donijela Rješenje broj: ................ o ispravci presude, u kojem je navela da se „omaškom u kucanju desila greška u imenima očeva tuženih“, a koje Rješenje nije uložila u predmetni parnični spis, već je isto dostavila samo u zemljišnoknjižni spis Općinskog suda u Sarajevu broj .................., te je potom dana 17.01.2013.godine Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj: ......................, da se po osnovu Presude po priznanju broj: ............... od 28.11.2012.godine i Rješenja o ispravci presude od 14.01.2013.godine, a po predlagaču S.F., zastupanoj po advokatu Samini Skopak, dozvoljava otpis parcele broj kč ......, i upisi iste u A list novog ZK uloška broj: ............... i uknjižba prava vlasništva u korist S.F. sa djelom 1/1, na koji način je S.F., iako je znala da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, takvu nekretninu primila, a potom dana 07.11.2013.godine pred notarom V.S. kao založni dužnik zaključila Ugovor broj: .................... o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretnini, u korist založnog povjerioca J.Š., kojim založni povjerilac zasniva založno pravo (hipoteku) na kući sagrađenoj na kč broj ....., ukupne površine 147m2 upisana u zk uložak broj ................., a radi obezbjeđenja novčanog potraživanja nastalog temeljem Sporazuma o novčanoj pozajmici potpisanog dana 07.11.2013.godine između J.Š. kao zajmodavca i L.F.P. kao zajmoprimca u iznosu od 30.000,00 KM, nakon čega su organizator grupe za organizovani kriminal Alija Delimustafić i članovi grupe za organizovani kriminal L.F.P., J.Š. i S.F., kako bi prikrili stvarnu prirodu i vlasništvo navedene nekretnine, dana 22.04.2015. godine sačinili Ugovor o kupoprodaji broj: .............. , notarski obrađen od strane notara V.S., kojim S.F. kao prodavac prodaje predmetnu nekretninu kupcima N. i M.E. za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60.000,00 KM, a kojoj notarskoj obradi je prisustvovao i založni povjerilac J.Š. i u kojem ugovoru se konstatuje da kupoprodajnu cijenu kupci plaćaju istovremeno sa potpisivanjem ugovora na ruke založnog povjerioca J.Š., te prodavac S.F. potpisom istovremeno potvrđuje da je kupoprodajna cijena u potpunosti namirena i da kupci nemaju nikakvih daljnjih obaveza prema njoj, niti založni povjerilac i prodavac međusobno imaju ikakvih daljnjih dugovanja niti potraživanja, na osnovu kojeg ugovora o kupoprodaji je dana 27.08.2015.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, donio Rješenje broj ..................... kojim se dozvoljava uknjižba prava vlasništva na nekretnini kč ......................... sagrađena na kč .............. ukupne površine 147m2 upisana u ZK uložak broj ...................... u korist N. i M.E., na koji način su prikrivanjem činjenica doveli u zabludu N. i M.E. da je vlasništvo na predmetnoj nekretnini zakonito stečeno i iste naveli da na svoju štetu isplate kupoprodajnu cijenu u iznosu od 60.000,00KM, a za isti iznos je član grupe za organizirani kriminal J.Š. pribavio imovinsku korist u iznosu od 60.000,00 KM, u kojem iznosu je N. i M.E. pričinjena šteta, dok su B.S., F.S., Z.M. i R.M. i njihovi zakonski nasljednici oštećeni za iznos od 81.000,00 KM procijenjene vrijednosti nekretnine, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. dokumentaciju i to: Popis parcela (samo za internu upotrebu), općina Stari Grad, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove od 11.07.2014. godine, za katastarsku općinu .................., Popis parcela (samo za internu upotrebu), općina Stari Grad, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove od 11.07.2014. godine, za katastarsku općinu .....................; Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br.: ......, od 23.04.2014. godine za katastarsku općinu ................... za zemljišnoklnjižni uložak ..........; Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br.: ....., od 23.04.2014. godine za katastarsku općinu ...................... za zemljišnoklnjižni uložak .....; Rješenje Općinskog suda Sarajevo, Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br. ..................... od 14.01.2013. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ........................ od 28.11.2012. godine uz koje je spojen dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, ........ br. : ......................... od 25.12.2012. godine;Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ............................ od 28.11.2012. godine;Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ....................... od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ............................ od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ........................... od 28.11.2012. godine; Presuda na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br. ................... od 28.11.2012. godine (ovjerena fco.) uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, ................. br. ..................... od 25.12.2012. godine; Rješenje o ispravci presude na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br.: ............................, od 14.01.2013. godine (ovjerena fco.) uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, .....................br. ........................ od 29.01.2013. godine; Rješenje o ispravci presude na osnovu priznanja Općinski sud Sarajevo br.: ........................, od 14.01.2013. godine, uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, ......................... br. : ........................... od 29.01.2013. godine; Rješenje Općinski Sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br. ............................ od 17.01.2013. godine; Rješenje na osnovu priznanja Općinski sud u Sarajevu br.: ..................... od 28.11.2012. godine, uz koje je priheftan dokument Porezne uprave FBiH Kantonalni porezni ured Sarajevo, .................. br.: .......................... od 25.12.2012. godine fco;Dopuna činjeničnog opisa tužbe i proširenje tužbenog zahtjeva tužitelja E.H., S.K. i S.C. u postupku protiv tuženog N.H. i S.F., upućena Općinskom sudu u Sarajevu, od dana 18.05.2013. godine, radi smetanja posjeda; Dopuna činjeničnog opisa tužbe i proširenje tužbenog zahtjeva tužitelja E.H., S.K. i S.C. u postupku protiv tuženog N.H. i S.F., upućena Općinskom sudu u Sarajevu, od dana 18.05.2013. godine, radi smetanja posjeda;Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog S.F. od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe; Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog S.F. od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe;Tužba tužitelja S.K. i S.C., u postupku protiv tuženog S.C. od 18.05.2013. godine, a radi utvrđenja i uknjižbe; Rješenje Općinski sud Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br.: ................... od 08.10.2015. godine; Rješenje Općinski sud Zemljišnoknjižni ured/kancelarija br.: ............... od 27.08.2015. godine predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,


3.a) Alija Delimustafić, L.F.P., Lejla Cerić, Suada Hadžić, Kemo Kapur, Dalibor Macanović i Zaim Spahović, kao pripadnici grupe za organizovani kriminal

U vremenskom periodu od početka 2012.godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, u vidu sticanja prava vlasništva nad dijelovima stambene zgrade u ulici ........................, pa je Lejla Cerić kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH u svojstvu pomoćnika načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove u Općini Stari grad Sarajevo, iskoristila svoj službeni položaj, postupajući suprotno članu 17. stav 7. Zakona o državnoj službi u F BiH, u vezi sa članom 10. Etičkog kodeksa za državne službenike u F BiH, na način da je informacije koje su joj bile dostupne na osnovu zvaničnih evidencija Općine i provjera na terenu tačno određenih nekretnina, izvršenih po njenom nalogu od strane njoj podređenih službenika u službi Općine kojom je rukovodila, putem telefona i u neposrednim kontaktima, saopštavala i predočavala L.F.P. podatke o nekretninama i njihovim vlasnicima koje su pogodne za nezakonito sticanje prava vlasništva, među kojima i nekretnini upisanoj u ZK uložak broj .., ..........,vlasništvo E.C. sa 3/7 udjela, A.C. sa 1/7 udjela, R.M. sa 1/7 udjela, R.B. sa 1/7 udela i državno vlasništvo sa 1/7 udjela vlasništvo Općine Stari Grad, znajući da je navedena nekretnina već duže vrijeme napuštena, kao i da su vlasnici preminuli, pa je L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je dana 25.12.2012. godine dnevnom naredbom u predmetu broj: ......................, u kojem je već postupala kao sudija, inicijalno otvorenom po tužbi tužitelja M.Z. protiv tuženih M.B. i dr., radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, na osnovu koje naredbe je dana 26.12.2012.godine formiran parnični predmet broj: ................. u kojem su kao stranke navedene A.F. i S.F., radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, da bi potom suprotno članu 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, kojim je propisano da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda, dana 26.12.2012.godine, u tom novoformiranom predmetu, upotrijebila lažnu ispravu kao pravu, na način da je lažnu tužbu od 20.03.2013.godine tužitelja S.C., podnešenu protiv tuženih E.C. i A.C., radi utvrđenja i uknjižbe, uložila u navedeni sudski spis, znajući da je S.C., koja je njena nana, umrla 1986.godine, kao i da tuženi nisu živi, te je dana 06.05.2013.godine, u CMS sistemu izdala naredbu da se tuženima dostavi tužba na odgovor i to E.C., na adresu ul. ................... i A.C. na adresu ul. .............., pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi E.C. i A.C. lično zaprimili tužbu na odgovor, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a koje dostavnice je sudija L.F.P. prihvatila kao prave i iste upotrijebila u daljem toku postupka, kao i lažni odgovor na tužbu u kojem se navodi da tuženi priznaju tužbeni zahtjev i koji je lažno potpisan od strane tuženih, jer su tuženi već bili mrtvi, na osnovu kojeg odgovora je sudija L.F.P., grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH, dana 16.05.2013. .godine donijela presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH kojom se utvrđuje da je tužiteljica S.C. stekla pravo suvlasništva po osnovu dosjelosti na suvlasničkim dijelovima tužene E.C. sa 3/7,a A.C. sa 1/7 dijela na nekretnini označenoj kao kč broj .., ZK uložak broj .., ................., površine 243m2, što se po novom premjeru odnosi na parcelu kč broj ................, ................., na osnovu koje presude, a po osnovu lažnog prijedloga za uknjižbu S.C., je Rješenjem Zemljišnoknjižnog Ureda broj: ............... dana 11.06.2013.godine, uknjiženo pravo vlasništva na navedenim nekretninama u korist S.C. sa udjelom 4/7, nakon čega je L.F.P., znajući da je donijela nezakonitu presudu u korist svoje umrle nane S.C., dana 11.07.2013.godine, Općini Stari grad Sarajevo, Službi za urbanizam i stambene poslove, podnijela Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za pretvaranje tavanskog prostora u stan u ul. ........................, nakon čega je upotrijebila i priložila kao pravu lažnu punomoć S.C. datu Daliboru Macanoviću, ovjerenu pečatom u ....................... dana 19.06.2013.godine, pod brojem: .............., koju lažnu punomoć S.C. je Dalibor Macanović, po zahtjevu i dogovoru sa L.F.P., upotrijebio prilikom davanja lažne izjave koja je obrađena i notarski ovjerena dana 02.07.2013.godine od strane notara DŽ.P. i kojom je isti dao saglasnost u ime S.C. da L.F.P. može tavanski prostor koji se nalazi u porodično-stambenoj zgradi u Sarajevu u ul. ...................., pretvoriti u stambeni prostor, te je potom, L.F.P., kao pravu upotrijebila lažnu saglasnost za izmjenu prostora suvlasnika nekretnine R.M. i R.B., koje su umrle 1942.godine, ovjerenu pečatom ................ dana 19.11.2013.godine, pod brojem: ........, a Kemo Kapur, po prethodnom dogovoru sa L.F.P., dana 11.11.2013. godine, na zapisnik sastavljen u Općini Stari Grad Sarajevo pod brojem: ......................., kao dugogodišnji korisnik dvoiposobnog stana u predmetnoj nekretnini po osnovu Ugovora o korištenju broj: .................... od 29.06.1996.godine, zaključenog sa ........................., znajući da su R.M., R.B. i S.C. mrtve, dao saglasnost da L.F.P. izvrši rekonstrukciju dijela tavanskog prostora u stambeni, na osnovu čega je dana 02.12.2013.godine Služba za urbanizam Općine stari Grad Sarajevo donijela Rješenje broj: ..................., kojim se daje urbanistička saglasnost L.F.P. za radove rekonstrukcije i pretvaranja dijela tavanskog prostora u stambeni na jugozapadnom dijelu objekta u ul ........ , a zatim je dana 25.12.2013.godine L.F.P. Općini Stari grad Sarajevo, podnijela Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, kojom prilikom je ponovno upotrijebila naprijed navedene krivotvorene saglasnosti R.M. i R.B., kao i gore pomenutu lažnu izjavu u ime S.C., kao i lažnu saglasnost S.C. datu po punomoćniku Daliboru Macanoviću u kojoj je pored saglasnosti da L.F.P. promjeni tavanski u stambeno-poslovni prostor, također izjavio da nema nikakvih potraživanja od L.F.P. i da je u ime S.C. saglasan da se ista kasnije uknjiži kao vlasnik dijela tavanskog prostora, koja izjava Dalibora Macanovića je također data po osnovu naprijed navedene lažne punomoći S.C., koju je Dalibor Macanović ponovo upotrijebio prilikom davanja navedene izjave kod notara, notarski obrađena dana 31.01.2014.godine od strane notara Dž.P., po kojem je dana 26.02.2014.godine Služba za urbanizam Općine stari Grad Sarajevo donijela Rješenje broj: .................. kojim se daje odobrenje za građenje L.F. za radove rekonstrukcije i pretvaranja dijela tavanskog prostora u stambeni na jugozapadnom dijelu objekta u ul. ..............., a uporedo sa prethodnim, L.F.P. je dana 11.02.2014.godine, Službi za imovinsko–pravne, geodetske poslove i katastar Općine Stari Grad, podnijela Zahtjev za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, odnosno dobijanje saglasnosti Općine Stari grad, koja je u vlasništvu 1/7 zgrade upisane u ZK uložak br. .., ................... na adresi .................., ................, sa zahtjevom za pretvorbu tavanskog prostora u stambeni prostor, i uz koji je ista ponovno upotrijebila lažne isprave kao prave na način da je prilažila naprijed navedenu lažnu saglasnost suvlasnika R.M. i R.B., kao i lažnu saglasnost i lažnu izjavu S.C., date po punomoćniku Daliboru Macanoviću, da bi potom Lejla Cerić, kao službena osoba u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH u svojstvu pomoćnika načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, iako je znala da su R.M., R.B. i S.C. umrle osobe, te da su priložene punomoći i saglasnosti krivotvorene, dana 13.02.2014.godine, uputila zahtjev općinskom pravobraniocu Suadi Hadžić za davanje mišljenja za izmjenu tavanskog prostora u stambeni prostor, u kojem zahtjevu je posebno istakla podatak da su ostali suvlasnici nekretnine dali saglasnost L.F.P. za izmjenu predmetnog prostora, nakon čega je Suada Hadžić kao službena osoba, u smislu člana 2. stav 3. KZ FBIH, kao općinski pravobranilac Općine Stari Grad Sarajevo, znajući da se radi o umrlim osobama na strani suvlasnika R.M., R.B. i S.C., iskoristila svoj službeni položaj i suprotno članu 8. Zakona o pravobranilaštvu (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 33/08), propustila da poduzme službene radnje u cilju zaštite interesa Općine Stari grad Sarajevo koje je mogla i morala poduzeti i dana 17.02.2014.godine donijela upravni akt- mišljenje u kojem navodi da nije potrebna saglasnost Općine Stari grad za izmjenu i rekonstrukciju prostora, iako je znala da je Općina Stari grad suvlasnik predmetne nekretnine u dijelu od 1/7 vlasništva, na temelju kojeg mišljenja je L.F.P. izvršila izmjenu i rekonstrukciju tavanskog u stambeni prostor, da bi dana 19.08.2014.godine L.F.P. , Općini Stari grad Sarajevo, Službi za urbanizam podnijela Zahtjev za tehnički prijem građevine i donošenje upotrebne dozvole, pa temeljem do tada donesenih rješenja te zaključka komisije za tehnički pregled broj: ................. od 17.11.2014.godine, Općina Stari grad Sarajevo, Služba za urbanizam, dana 03.12.2014.godine je donijela Rješenje broj: .................., kojim se daje upotrebna dozvola investitoru L.F.P., a u konačnici i Uvjerenje broj: .................. od 03.02.2015.godine koje se izdaje na osnovu izvršenog pregleda predmetnog stana, u dijelu tavanskog prostora, i priloženog projekta etažiranja, a u cilju upisa etažne svojine u zemljišne knjige Općinskog suda u Sarajevu, pa je dana 13.11.2015.godine Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj: ..................., kojim se dozvoljava djelimično etažiranje objekta izgrađenog na parceli kč .., upisanog u zk uložak broj .., .................... i dozvoljava etažni zk uložak broj ............... i uknjižba prava vlasništva na nekretnini u A listu i to na parceli broj ................... koji se sastoji od: hodnika površine 5,26m2, vešeraja i wc-a površine 5,10m2, sobe površine 11,61m2, dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom površine 48,73m2, sobe površine 10,45m2, kupatila površine 5,59m2, ukupne površine 87,10m2 u korist L.F.P. sa dijelom 1/1, čime je L.F.P. pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 235.170,00 KM u vidu procijenjene vrijednosti posebnog dijela kuće-stana u jugozapadnom dijelu potkrovlja, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P., originalan parnični spis broj ................... neovlašteno iznijela iz službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu i dokumentaciju i to: Punomoć za adv. Hamzić Ismeta, K.G. i S.T., bez oznake datuma, sa nečitkim potpisom davatelja punomoći;Molba za dostavu izvoda iz matične knjige rođenih, adv. Hamzić Ismet od 25.12.2013. godine;fco Izvod iz matične knjige rođenih, Općina Centar Sarajevo, na ime L.F.P., od 25.02.2013. godine;fco Izvod iz matične knjige umrlih, općina Centar Sarajevo, na ime Dž.F. od 11.04.2013. godine;fco Izvadak iz matične knjige rođenih, Općina Čapljina, na ime F.F., od 31.12.2013. godine – dva primjerka;fco ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, ...................., broj .............., ZK uložak broj ... od 26.12.2013. godine;bijeli papir A4 formata sa bilješkama u rukopisu „........................“;fco ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, ..................., broj ......................., ZK uložak broj .. od 13.06.2013. godine;Dopunsko rješenje o nasljeđivanju, Općinski sud u Sarajevu, broj ....................... od 04.03.2014. godine (2 primjerka);fco Rukom pisani Zaključak, ......................od 29.01.1954. godine, uz koji se nalazi fco Dopis broj ............................ od 07.08.1953. godine upućen od strane Sekretarijata za komunalne poslove Sreskom sudu Sarajevo;Kopija katastarskog plana – samo za internu upotrebu, Služba za imovinsko-prave, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove, ........., broj plana .... od 15.01.2014. godine;fco ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, .............., ZK uložak broj ......... od 09.01.2014. godine, sa rukom pisanim bilješkama „............“;fco Ugovor o prodaji nekretnine zaključen 27.05.1967. godine između E.C i A.C. (prodavci) te S.C. (kupac); fco prve stranice nečitkog ugovora zaključenog između .......... i M.V.; fco ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, ..........., ZK uložak broj .... od 05.11.2013. godine;fco Ugovor zaključen dana 13.07.1984. godine između ..............“ i M.V.S., broj od 13.07.1984. godine - 2 primjerka;fco Potvrda o vlasništvu, .............................. od 15.05.1998. godine,fco nečitke strane ugovora sa članovima od 9. do 16.;fco Obavijest o stanju predmeta za otkup stana, Služba za urbanizam, stambene i komunalne poslove, grad Sarajevo, broj ........... od 20.07.2001. godine;fco Izjava M.V. da do sada nije kupila stana temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;Račun za utrošeni prirodni gas, ........... od 31.10.2013. godine;fco Izvod iz MKR, Republika Srpska, Mrkonjić grad, na ime M.V.;Zapisnik o primopredaji stana i stvari vlasnika stana S.C., u prisustvu S.F. i L.F. – 3 primjerka,fco Zapisnik, Služba za stambene poslove, Općina Stari grad, broj ............. od 23.12.13.g.;Zapisnik o primopredaji stana i stvari vlasnika stana S.C., u prisustvu S.F. i L.F.; Ugovor o najmu stana zaključen 06.09.2013. godine između S.C. (najmodavac) i S.F. (najmoprimac) - 4 primjerka; fco ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, ............., broj .......................... od 13.06.2013. godine; fco Izjava Macanović Dalibora, uz notarsku potvrdu od 02.07.2013. godine; Zapisnik, Služba za urbanizam, Općina Stari grad, broj .................... od 11.11.2013. godine; ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, .................. od 23.04.2014. godine; Kopija katastarskog plana, Služba za imovinsko-prave, geodetske poslove – katastar, i stambene poslove, Općina Stari grad, ........................., broj plana .. od 07.07.2014. godine; ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu, ZK ured, , .................... od 07.07.2014. godine; Punomoć davatelja M.R. i R.B. za Lončar Zorana od 20.09.2013. godine – nepotpisana; fco Saglasnos R.M. i R.B. da L.F. adaptira i pretvori u stambeni tavanski prostor koji se nalazi iznad njihovog stana; fco Rukom pisani Zaključak, .............od 29.01.1954. godine; fco ZK izvadak, ..................... – 2 str.; fco ZK izvadak, ......................... fco Propratni akt, JU ......., broj ......... od 25.10.2006. godine, u čijem prilogu se nalazi fco Dopis, ................. od 23.02.1950 godine; fco Zaključak (zabilježba nacionalizacije) od 25.02.1950. godine – 3 str.; Rješenje, Služba za društvene djelatnosti i opću upravu, Općina Ključ, broj ................... od 04.12.2013. godine; Manji karirani papir sa bilješkama u rukopisu „20 KM taksa na rješenje...“;Izvod iz MKR, Općina Ključ, na ime Dž.F. od 10.10.2013. godine;Izvod iz MKR, Općina Ključ, na ime Dž.F. od 05.12.2013. godine, na kojim se nalazi žuti stiker sa bilješkom u rukopisu „L....u prilogu akta Vam dostavljam...“;fco Presuda na osnovu priznanja, Općinski sud u Sarajevu, broj ........ od 16.05.2013. godine, uz fco Akt Porezne uprave FBiH –broj .......................... od 06.05.2013. godine;ovjerena fco Presuda na osnovu priznanja, Općinski sud u Sarajevu, broj ........ od 16.05.2013. godine, uz Akt Porezne uprave FBiH ........ broj ..................... od 06.05.2013. godine;Prijava presude, podnosilac S.C. za Poresku upravu od 28.05.2013. godine;Izvještaj o dnevniku, Općinski sud u Sarajevu, broj dnevnika .................... od 11.06.2013. godine – nepotpisan;Prijedlog za ZK upis kod Općinskog suda u Sarajevu, predlagatelj S.C. od 11.06.2013. godine;fco Ugovor o prodaji nekretnine zaključen 27.05.1967. godine između E.C. i A.C. (prodavci) te S.C. (kupac)fco. Dopis broj .............. od 07.08.1953. godine upućen od strane Sekretarijata za komunalne poslove Sreskom sudu Sarajevo;fco Izjava Macanović Dalibora, uz notarsku potvrdu od 02.07.2013. godine;Saglasnost R.M. i R.B. da L.F. adaptira i pretvori u stambeni tavanski prostor koji se nalazi iznad njihovog stana – nepotpisana (2 primjerka);Ugovor o prodaji nekretnine zaključen 27.05.1967. godine između E.C. i A.C. (prodavci) te S.C. (kupac)Dnevna naredba, Općinski sud Sarajevo, broj ............., od 06.05.2013.godine, uz koju se nalazi fco. Izvod iz matične knjige umrlih, općina Stari Grad, na ime M.V., od 10.09.2013.godine; Dvolisnica roze boje iz rokovnika sa rukom pisnaom bilješkom „...........“, unutar koje se nalazi:fco ZK izvadak, ........................ 3 str.;fco Spisak stanara – etažnih vlasnika, ..................d.o.o., broj ............... od 23.09.2011. godine, te Nezvanični ZK izvadak, Općinski sud u Sarajevu,.................... od 29.12.2010. godine – 2 str.;fco Pregled stanova, ................ d.o.o., broj ................ od 08.12.1999. godine;Kopija katastarskog plana, Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar, Općina Stari grad, ................. od 18.08.1998. godine; Bijeli papir A4 formata sa bilješkama u rukopisu ....“ Bijeli papir A4 formata sa bilješkama u rukopisu „...“ Fco. Presuda na osnovu priznanja, Općinski sud u Sarajevu, broj ........................... od 16.05.2012. godine – 2 primjerka; Presuda na osnovu priznanja, Općinski sud u Sarajevu, broj .................. od 16.05.2013. godine – 2 primjerka; Punomoć davatelja R.M. i R.B. za V.M. – nepotpisana, sa bilješkama u rukopisu na poleđini; Tužba tužitelja G.C. protiv tužene S.F. radi utvrđenja i uknjižbe (prva stranica); Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor, Općinski sud u Sarajevu, broj ......... od 21.02.2013. godine, u čijem prilogu se nalazi Tužba tužitelja A.F. i G.C. protiv tužene S.F. radi priznanja prava vlasništva dosjelošću, od 15.12.2012. godine; Pregleda svih objekta, Kantonalni stambeni fond Sarajevo, .......... od 13.05.2014. godine, sa bilješkama u rukopisu, fco Lična karta na ime A.F.; fco Saglasnost davatelja Z.B. da L.F. njegov dio tavana pretvori u stambenu jedinicu, uz notarsku potvrdu od 29.03.2013. godine; fco Obavijest o stanju predmeta za otkup stana, Služba za urbanizam, stambene i komunalne poslove, grad Sarajevo, broj .............. od 20.07.2001. godine; fco Ugovor zaključen dana 13.07.1984. godine između „........“ i M.V.S., broj od 13.07.1984. godine; fco prve stranice nečitkog ugovora zaključenog između ......... i M.V.; fco nečitke strane ugovora sa članovima od 9. do 16.; fco Ugovor zaključen dana 13.07.1984. godine između „......“ i M.V.S., broj ..... od 13.07.1984. godine; fco Potvrda o vlasništvu, „......“ Sarajevo, broj ......... od 15.05.1998. godine fco Izvod iz MKR, Republika Srpska, Mrkonjić grad, na ime M.V. fco Izjava M.V. da do sada nije kupila stana temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo; Izjava Macanović Dalibora, uz notarsku potvrdu od 02.07.2013. godine, te navedeni spis i dokumentaciju L.F.P. predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom navedeni spis i dokumentaciju predao J.Š. kod kojeg su pronađeni spis ................... i dokumentacija prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,3.b) L.F.P., zajedno sa Ismetom Hamzićem

Nakon što je prethodno opisanim nezakonitim postupanjem iz tačke 3.a) član grupe za organizovani kriminal L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj i grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH dana 16.05.2013.godine donijela presudu na osnovu priznanja u predmetu broj ......., kojom se utvrđuje da je tužiteljica umrla S.C. stekla pravo suvlasništva po osnovu dosjelosti na suvlasničkim dijelovima tužene E.C. sa 3/7 i A.C. sa 1/7 dijela na nekretnini označenoj kao kč broj .., ZK uložak broj .., ...... površine 243m2, što se po novom premjeru odnosi na parcelu kč ............ i nakon što je po osnovu navedene presude Rješenjem Zemljišnoknjižnog Ureda broj: ........ dana 11.06.2013.godine uknjiženo pravo vlasništva na navedenoj nekretnini u korist S.C. sa udjelom 4/7, po prethodnom dogovoru sa L.F.P., dana 26.12.2013.godine advokat Ismet Hamzić, kao zastupanik L.F.P., po punomoći od 25.12.2013.godine, Općinskom sudu u Sarajevu, u namjeri da na osnovu tako nezakonito donesene presude na predmetnim nekretninama kao vlasnik bude upisan otac L.F.P., F.F., kao zakonski nasljednik iza umrle S.C., a da L.F.P. stvarno raspolaže i koristi navedenu nekretninu, podnio prijedlog za provođenje ostavinskog postupka iza umrle S.C., radi naknadno pronađene zaostavštine za navedenu nekretninu, inicirajući pokretanje ostavinskog postupka, pa je na osnovu navedene presude kao dokaza o naknadno pronađenoj zaostavštini iza umrle S.C., dana 04.03.2014.godine po Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: ...................., na ime zakonskog nasljednika, F.F., dosuđena naprijed navedena imovina sa dijelom 1/1, obzirom da se L.F. kao zakonska nasljednica svoga dijela na ročištu održanom dana 4.03.2014.godine odrekla dijela nasljedstva u korist oca F.F., advokat Ismet Hamzić, lažno se predstavljajući kao punomoćnik F.F., iako nikada nije dobio punomoć F.F. da ga zastupa u navedenom predmetu, na istom ročištu, u ime F.F. prihvatio dijela njegovog nasljeđa, kao i ustupljenog dijela nasljeđa L.F.P., a koje Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj: ......... od 04.03.2014.godine je za F.F. dostavljeno na ruke advokata Hamzić Ismeta, pa je predmetna imovina Rješenjem Zemljišnoknjižnog Ureda Općinskog suda u Sarajevu broj: ........ od 13.03.2014.godine i upisana na ime prava vlasništva F.F. sa dijelom 4/7, na koji način je F.F. koji je uknjižen kao vlasnik i L.F.P. koja je koristila i raspolagala nekretninom pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.228.571,00 KM procjenjene vrijednosti 4/7 suvlasničkog udjela nekretnine, dok su istim radnjama u navedenom iznosu oštećeni zakonski nasljednici umrlih A.C. i E.C.,

3.c) L.F.P. i Kemo Kapur zajedno sa Fatimom Kapur

Tokom 2013.godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 17.05.2013.godine dnevnom naredbom u predmetu broj ..................., koji je otvoren po tužbi R.M. i dr. protiv tuženih K.M. i dr. radi utvrđenja i uknjižbe, u kojem je postupala kao sudija, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, te je tako dana 22.05.2013.godine inicirala formiranje predmeta broj: ................ u kojem je istovremeno vodila dva fingirana parnična postupaka, po tužbi S.F. protiv tuženih J.P. i dr, radi utvrđenja i uknjižbe, a potom upotrijebila lažnu ispravu kao pravu, na način da je istoga dana u navedeni predmet uložila krivotvorenu tužbu Fatime Kapur supruge advokata Keme Kapura koju ista nije ni potpisala, protiv tuženih R.M. i R.B. sa adresom prebivališta u ul. ........., a koja adresa je sjedište advokatske kancelarije Keme Kapura i adresa prebivališta Fatime i Keme Kapura, a koji tuženi u vrijeme ovog postupka nisu bili živi a što je bilo poznato i Fatimi i Kemi Kapuru, te dana 29.08.2013.godine u CMS sistemu izdala naredbu da se gore navedenim tuženim dostavi tužba na odgovor putem kurira, po prethodnom dogovoru, znajući da će pismeno biti zaprimljeno u advokatskoj kancelariji Keme Kapura, da bi zatim sudija L.F.P. lažni odgovor na tužbu koji je sačinio i potpisao Kemo Kapur kao da su ga potpisale R,M. i R.B., a kojim odgovorom tuženi priznaju tužbeni zahtjev, L.F.P. zaprimila i upotrijebila kao pravi iako je znala da je krivotvoren i na osnovu takvog odgovora na tužbu dana 17.09.2013.godine grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH, donijela presudu po osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je tužiteljica Fatima Kapur stekla pravo suvlasništva po osnovu dosjelosti na suvlasničkim dijelovima prvotužene R.M. sa 1/7 i drugotužene R.B. sa 1/7 dijela na nekretnini označenoj kao kč ........... površine 243m2 upisana u ZK ......... što se po novom premjeru odnosi na parcelu kč ................. a koju presudu je sudija L.F.P. tuženima R.M. i R.B. takođe dostavila na adresu .............. jer je znala da će presuda biti zaprimljena u kancelariji advokata Keme Kapura, pa nakon što je presuda postala pravosnažna, podnesen je prijedlog Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu za upis prava vlasništva na osnovu pravosnažne presude broj: ......................... od 17.09.2013.godine, pa je dana 10.12.2013.godine Rješenjem Zemljišnoknjižnog Ureda Općinskog suda u Sarajevu broj: .................., uknjiženo pravo vlasništva u korist Fatime Kapur sa udjelom od 2/7, na nekretninu označenu kao kč ..., upisanu u ZK ......................... koju nekretninu je Fatima Kapur iako je znala da je navedena nekretnina pribavljena počinjenjem krivičnog djela primila i na koji način je pribavljena protivpravna imovinska korist Kapur Fatimi u iznosu od 614.285,80 KM procijenjene vrijednosti 2/7 suvlasničkog udjela nekretnine, a istim radnjama su za navedeni iznos oštećeni zakonski nasljednici R.M. i R.B.,

4.Alija Delimustafić, L.F.P. i S.F. zajedno sa Halidom Drkendom

U vremenskom periodu od 2013.godine do kraja 2016.godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 17.05.2013.godine, dnevnom naredbom u predmetu broj: ................... a u kojem predmetu je postupala kao sudija, koji je otvoren po tužbi R.M. i dr. protiv tuženih K.M. i dr. radi utvrđenja i knjižbe, naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji, i tako je dana 22.05.2013.godine formiran predmet broj: ................. u kojem je istovremeno vodila dva fingirana parnična postupaka, po tužbi S.F. protiv tuženih J.P. i dr, radi utvrđenja i uknjižbe, znajući da S.F. nema pravni osnov za podizanje takve tužbe, te bez uložene tužbe i bilo kakvih dokaza dana 23.05.2013.g. sudija L.F.P., sačinila dopis kojim se tuženima J.P. i L.K. na adresu u ul. ........ na kojoj navedeni nisu u tom trenutku ni boravili, putem kurira dostavlja tužba na odgovor, pa je zatim sudski dostavljač Halid Drkenda, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažne dostavnice kao prave na način da je u sudski spis iste predao kao uredne, odnosno kao da su tuženi lično zaprimili tužbu, iako je znao da ih tuženi nikada nisu potpisali, a koje dostavnice je sudija L.F.P. prihvatila kao prave i iste upotrijebila, da bi potom dana 27.06.2013.godine grubim kršenjem člana 182. ZPP donijela presudu zbog propuštanja kojom se utvrđuje da je tužiteljica S.F., po osnovu dosjelosti stekla pravo vlasništva sa 1/1 dijela na parcelama označenim kao kč .............. koja se nalazi u naselju Bistrik, na raskrsnici ulice ..................., te istu putem kurira dostavila S.F., ul. .........., a koja dostavnica se vratila sa naznakom „ne postoji na datoj adresi i broju“, da bi zatim L.F.P. nastavila postupanje u istom predmetu, a u namjeri konačnog upisa S.F. kao vlasnika predmetne nekretnine i pribavljanja protivpravne imovinske koristi grupi za organizovani kriminal u iznosu od 80.000,00 KM procijenjenje vrijednosti nekretnine, ali S.F. nikada nije uknjižena kao vlasnik navedene nekretnine,
nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. dokumentaciju i to: Zemljišnoknjižni izvadak, Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured br. ..... od 14.03.2013. godine, za katastarsku općinu .............. za zemljišnoknjižni uložak br. ... i Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu br ..............., od 21.12.2010. godine u fco. predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

5.Alija Delimustafić, L.F.P., Dalibor Macanović i Zaim Spahović, zajedno sa Milenom Rajić, Halidom Drkendom i Arifom Ibrahimovićem

U vremenskom periodu od početka 2013. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, po prethodnom dogovoru o provođenju fingiranog parničnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je dana 01.04.2013.godine u predmetu broj .................. u kojem je postupala kao sudija, dnevnom naredbom naredila razdvajanje spisa sa naznakom da joj se i taj novoformirani predmet dostavi u rad kao postupajućem sudiji, suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, na koji način je inicirala formiranje predmeta broj: ........................ i koji je formiran kao S.K. i dr-R.K. i dr, radi utvrđenja i uknjižbe, lažnu ispravu upotrijebila kao pravu na način da je u navedeni spis uložila lažnu tužbu tužitelja Dž.F. njene umrle majke, koja je preminula 1988.godine, protiv tužene S.R.F., radi utvrđenja i uknjižbe, koja tužba nije ni potpisana, da bi potom dana 17.05.2013.godine, u istom predmetu, sudija L.F.P. sačinila dopis kojim se dostavlja tužba na odgovor po tužitelju S.C. protiv tuženih J.P. i dr, znajući da navedena lica uopšte nemaju svojstvo stranaka u navedenom predmetu, kao i dopis kojim dostavlja tužbu na odgovor po tužitelju DŽ.F. protiv tužene S.F., koje dopise nikada nije ni poslala, da bi dana 23.05.2013.godine sačinila dopis kojim se dostavlja tužba na odgovor tužitelju, po tužbi S.C. protiv tužene S.F. ul. .............., te je sudski dostavljač Halid Drkenda, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažnu dostavnicu kao pravu na način da je u sudski spis istu predao kao urednu, odnosno kao da je tužena lično zaprimila tužbu, iako je znao da je tužena nikada nije potpisala, a koju dostavnicu je sudija L.F.P. prihvatila kao pravu i istu upotrijebila te je dana 27.06.2013.godine, sudija L.F.P., grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH donijela presudu po osnovu propuštanja, kojom se utvrđuje da je tužitelj Dž.F. stekla pravo vlasništva po osnovu dosjelosti sa 1/1 dijela na nekretnini označenoj kao k.č. broj ......., površine 319m2 i k.č. broj: ......................, površine 73m2, upisane u ZK ........ koja nekretnina se nalazi u ul. ................., koju presudu je otpremila S.C. iako nije bila stranka u postupku, na adresu ul. .................. i S.F., ul. ............., te je po zahtjevu i dogovoru sa L.F.P., pa je sudski dostavljač Zaim Spahović, po zahtjevu i u dogovoru sa L.F.P., upotrijebio lažnu dostavnice kao prave na način da je u sudski spis predao kao uredne, odnosno kao da su S.C. i S.F. lično zaprimile presudu, iako je znao da navedene osobe nikada nisu potpisale dostavnice, a koje dostavnice je sudija L.F.P. prihvatila kao prave i iste upotrijebila kao prave, nakon čega je po pravosnažnosti presude, dana 23.01.2014.godine Dalibor Macanović po zahtjevu L.F.P. kao punomoćnik Dž.F., upotrijebio lažnu ispravu kao pravu, na način da je koristeći lažnu punomoć ovjerenu u ................. pod brojem ................. od 09.09.2013.godine, podnio prijedlog ZK Uredu Općinskog suda u Sarajevu za upis prava vlasništva na ime Dž.F., po osnovu donesene presude od 27.06.2013.godine po kojem prijedlogu je dana 24.01.2014.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, donio Rješenje broj ............... kojim se na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ...................... od 27.06.2013.godine, dozvoljava uknjižba prava vlasništva na parcelama kč ... i kč ...... upisane u ZK ulošku .............. u korist Dž.F. sa dijelom 1/1, da bi dana 27.08.2015.godine Rješenjem Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: .................., a po prethodnom dogovoru između sudije L.F.P., Arifa Ibrahimovića i sudije Milene Rajić, sudija Milena Rajić, znajući da je tužena Dž.F. umrla osoba i da se radi o majci L.F.P., u predmetu broj ................. kojim je bila zadužena, suprotno članu 180. ZPP FBIH donijela nezakonitu presudu po priznanju broj: ................. od 23.06.2015.godine, u korist tužitelja Arifa Ibrahimovića, u kojoj presudi je navela da je tužena Dž.F. priznala tužbeni zahtjev, a na osnovu koje presude je uknjiženo pravo vlasništva po osnovu dosjelosti na predmetnim nekretninama u korist tužitelja Arifa Ibrahimovića sa dijelom 1/1, koji je znao da je Dž.F. umrla osoba i majka L.F.P., a koji parnični spis broj .................... nije pronađen u Općinskom sudu u Sarajevu, te je tako Arif Ibrahimović, iako mu je bilo poznato da je nekretnina pribavljena na izvršenjem krivičnog djela, istu prihvatio i njome raspolagao, a potom lažnim prikazivanjem činjenica da je zakoniti i savjesni vlasnik nekretnine dovodeći A.H. u zabludu, kao prodavac sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine broj ................. od 30.05.2016.godine, sa A.H. kao kupcem za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 180.000,00 KM, a nakon što je A.H. dana 31.05.2016. godine ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu podnio prijedlog za predbilježbu prava vlasništva, narednog dana 01.06.2016. godine, u cilju što brže realizaciji ugovornih obaveza i isplate kupoprodajne cijene grupi za organizirani kriminal, organizator grupe Alija Delinustafić je H.K. dostavio konkretne podatke o predmetnoj nekretnini i od istog zatražio da u ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu ubrza postupak uknjiženja vlasništva na A.H., na koji način je po isplati kupoprodajne cijene grupi za organizovani kriminal pribavljena protivpravna imovinska korist u navedenom iznosu, a istim radnjama zakonski nasljednici S.F. oštećeni u iznosu od 340.000,00 KM procijenjene vrijednosti nekretnine, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. originalni spis Općinskog suda u Sarajevu broj: ..................... iznijela iz službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu, te dokumentaciju i to Plava dostavnica Općinsokog suda u Sarajevu broj ..................... od 05.05.2013. godine na ime L.K., Dopsi uz dostavu tužbe na obavezni odgovor Općinskog suda u Sarajevu broj ......................... od 05.04.2013. godine sa tužbom između S.K. i G.C. kao tužitelja i J.P. i L.K. kao tuženih pred Općinskim sudom u Sarajevu od 28.03.2013. godine, Dopsi uz dostavu tužbe na obavezni odgovor Općinskog suda u Sarajevu broj ................ od 05.04.2013. godine sa tužbom između S.K. i G.C. kao tužitelja i J.P. i L.K. kao tuženih pred Općinskim sudom u Sarajevu od 28.03.2013. godine, Presuda zbog propuštanja Općinskog suda u Sarajevu broj ................. od 27.06.2013. godine, Dostavljanje ZK izvadka broj ...................... od 09.10.2013. godine, Zemljišnoknjižni izvadak broj .............. od 10.12.2012. godine, Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen 27.05.1984. godine između S.F. i DŽ.F., nepotpisan, Dnevna naredba Općinskog suda u Sarajevu broj ................. od 05.04.2013. godine sa dopisom uz dostavu tužbe na obavezni odgovor ...................... od 05.04.2013. godine i dopisom uz dostavu tužbe na obavezni odgovor ................ od 05.04.2013. godine, oba nepotpisana, Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor ................. od 23.05.2013. godine sa tužbom Općinskom sudu u Sarajevu od strane S.C. od 20.03.2013. godine, nepotpisana, Kopija katastarskog plana broj .......... od 08.01.2013. godine, Punomoć kojom S.C. opunomoćuje Macanović Dalibora, nepotpisana, Punomoć nepopunjena, a na poleđini rukom ispisan tekst, koji spis i dokumentaciju je predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom spis i dokumentaciju predao J.Š., a kod kojeg su spis i dokumentacija pronađeni prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

6.Alija Delimustafić, L.F.P. i Kemo Kapur, zajedno sa Ratkom Đokićem, Dušankom Đokić, V.P., Dobrom Đokićem i Vojkom Đokićem

U vremenskom periodu od 2013. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za Ratka Đokića, Dušanku Đokić, V.P., Dobru Đokića i Vojku Đokića, po prethodnom dogovoru sudije L.F.P. i advokata Keme Kapura o provođenju fingiranih parničnih postupaka pred Općinskim sudom u Sarajevu, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem,

a. U vremenskom periodu od 2013. godine do 2014.godine, a u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za Ratka Đokića u vidu uknjižbe i prodaje na nekretninama označenim kao k.č. ..... (površine 2100 m2) i k.č. ...... (površine 2250 m2), upisane u ZK ulošku broj ................. koja nekretnina se nalazi na području Opštine Ilijaš, po zahtjevu i uputama sudije L.F.P., advokat Kemo Kapur, u svojstvu punomoćnika Ratka Đokića po punomoći od 03.12.2013.godine, pozivajući se na broj parničnog predmeta: ..............., otvoren po tužbi tužitelja M.Đ., protiv tužene M.G. iz Sarajeva i drugotužene .................., radi poništenja i ništavosti ugovora, u kojem je postupala sudija L.F.P., iako je znao da Ratko Đokić nije stranka u navedenom predmetu, dana 16.12.2013.godine L.F.P., predao podnesak označen kao „podnesak kojim tužitelji preinačavaju tužbu“, u kojem je iza imena prvotužitelja M.Đ., kao inicijalne stranke u predmetu, dodao ime Ratka Đokića, kao tužitelja, dok je na mjestu tuženih naveo ................ i dodao A.Đ., znajući da Đokić Ratko i A.Đ. nisu stranke u navedenom predmetu i navodeći da se radi o vlasničkoj tužbi, a sve kako bi sudija L.F.P. novoformirani predmet po tom podnesku dobila u rad, te je zatim sudija L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je navedeni podnesak neposredno zaprimila, iako je kao sudija znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, isti podnesak uložila u predmet broj: .................., pa je suprotno članu 8 Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, kojim je propisano da se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dana 18.12.2013.godine, lično izdvojila navedeni podnesak i putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu inicirala formiranje predmeta broj: ......................, otvoren kao M.Đ. i dr.- ................... i dr, pa je dopisom od 19.12.2013.godine pozvala advokata Kemu Kapura, da dostavljeni podnesak-tužbu uredi u skladu sa članom 53. ZPP F BiH, što je isti učinio i dana 20.02.2014. godine, putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, podnio tužbu kojom tužitelj Ratko Đokić tuži ukupno 63 lica, i to S.Đ., S.Đ., Lj.P., B.L., N.L., M.P., I.M., A.K., R.M., G.P., S.P., A.M., R.Đ., D.Đ., R.Đ., K.P., D.M., Lj.Đ., D.Đ., S.Đ., Z.Đ., G.Đ., M.L., O.L., N.L., B.L., S.L., N.L., N.M., S.M., S.M., S.M., M.M., M.M., O.M., M.M., E.M., S.M., E.M., Lj.Đ., R.Đ., Đ.Đ., V.Đ., Dobro Đokić, R.Đ., H.M., F.M. M.M., M.H., M.H., S.L., D.L., J.L., V.P., R.Š., T.Đ., A.Đ., R.G., Z.D., T.M., E.M., S.Š., E.Š., navodeći za adresu tuženih adresu svoje advokatske kancelarije u ulici ............... u Sarajevu, i koja tužba se odnosi na utvrđenje prava vlasništva i upis u zemljišne knjige, te je sudija L.F.P. navedenu tužbu dana 07.03.2014.godine, dostavila na odgovor S.Đ., kao punomoćniku svih tuženih, iako punomoć za zastupanje svih tuženih data S.Đ. u spis nije bila ni uložena, a niti je mogla biti, jer je S.Đ. preminuo 15.10.1985.godine, a koju tužbu je potom dostavila tuženim na odgovor na adresu .............. te je potom, nakon što je dana 17.03.2014.godine u prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu zaprimljen odgovor na tužbu od 12.03.2014. godine, a u kome se navodi kako tuženi priznaju tužbeni zahtjev, sudija L.F.P., svjesna da sam podnesak nije potpisalo više od polovine tuženih lica, ipak takav podnesak prihvatila kao vjerodostojan i dana 24.03.2014.godine, grubim kršenjem člana 180. ZPP FBIH, svjesna da tuženi nisu priznali tužbeni zahtjev, donijela presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je Đokić Ratko stekao pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao k.č. ... (površine 2100 m2) i k.č. ..... (površine 2250 m2), upisane u ZK ulošku broj ......., koju presudu je potom dostavila advokatu Kemi Kapuru na adresu ..............., te na adresu tužene A.Đ. u ulici ....................., a a kada presuda istoj nije dostavljena zbog nedostupnosti na navedenoj adresi, istu presudu je ponovo dostavila tuženoj A.Đ., ali ovaj put na adresu .................., koju je dana 10.04.2014. godine zaprimio advokat Kemo Kapur, iako je bio svjestan da nije punomoćnik navedene tužene, nego je punomoćnik suprotne strane, i to tužioca Ratka Đokića, nakon čega je Kemo Kapur, znajući da se radi o nezakonitoj presudi, dana 23.04.2014.godine podnio prijedlog za uknjižbu uz koji je priložio presudu broj ................ od 24.03.2014.godine, a koji je podnesen po punomoći Ratka Đokića od 03.12.2013. godine, na osnovu kojeg je dana 24.04.2014.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, donio Rješenje broj ................. kojim se na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu broj .................. od 24.03.2014 .godine, dozvoljava otpis k.č. ....... površine 2100 m2 i k.č. ...... površine 2250 m2 iz ZK uloška ........ u ZK uložak ........... , i uknjižava pravo vlasništva u korist Ratka Đokića sa dijelom 1/1, nakon čega je Ratko Đokić, iako je znao da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, istu primio, a potom, kao prodavac, zaključio Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine broj: ................. od 28.04.2014.godine sa pravnim licem „.....................“ d.o.o. Sarajevo, kao kupcem, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 24.000,00 KM, a za koju nekretninu je prethodno već primio iznos od 10.000,00 KM na ime kapare od pravnog lica „............................“ d.o.o. Sarajevo po osnovu Predugovora o kupoprodaji nekretnine zaključenog dana 05.12.2013.godine između Ratka Đokića i pravnog lica „.......................“ d.o.o. Sarajevo, a koji predugovor je istoga dana ovjerio advokat Kemo Kapur, na koji način je Ratko Đokić pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 24.000,00 KM,


b. U vremenskom periodu od 2014.godine do 2015.godine, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za Dušanku Đokić u vidu uknjižbe i prodaje na nekretninama označenim kao k.č. ..... (površine 2200 m2), k.č. ....... (površine 3400 m2) i kč. ........ (površine 1650m2), upisanim u ZK ulošku broj ..........., koja nekretnina se nalazi na području Opštine Ilijaš, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je u parničnom predmetu broj: ........................., otvorenom po tužbi tužitelja E.M. protiv tužene ................., radi naknade štete, u kojem je postupala kao sudija, dana 16.10.2014.godine izdala dnevnu naredbu da se advokatu Kemi Kapuru dostavi dopis kojim se traži uređenje tužbe, znajući da advokat Kemo Kapur nije punomoćnik nijedne od stranaka u navedenom predmetu i koji dopis nije pronađen u sudskom spisu, nakon čega je dana 28.10.2014.godine u prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu zaprimljen podnesak advokata Keme Kapura, kao punomoćnika Dušanke Đokić, u kojem se isti poziva na broj predmeta ....................., sa naznakom tužitelj E.M., tuženi ................., navodeći da shodno nalogu Suda dostavlja uređenu tužbu, a uz koji podnesak je uložio tužbu u odnosu na sasvim druga lica i to tužitelja Dušanke Đokić protiv tuženih ukupno 77 lica, iako je u tužbi naveden znatno manji broj tuženih, i to: S.Đ., S.Đ., Lj.P., B.L., N.L., M.P., I.M., A.K., R.M., G.P., S.P., A.M., R.Đ., D.Đ., R.Đ., K.P., D.M., Lj.Đ., D.Đ., S.Đ., Z.Đ., G.Đ., M.L., O.L., N.L., B.L., S.L., N.L., N.M., S.M., S.M., S.M., M.M.M.M., O.M., M.M., E.M., S.M., E.M., Lj.Đ., R.Đ., Vojko Đokić, Dobro Đokić, Ratko Đokić, R.Đ., H.M., F.M., M.M., M.H., M.H., S.L., D.L., J.L., V.P., R.Š., T.Đ., A.Đ., R.G., Z.D., T.M., E.M., S.Š., E.Š., radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, znajući da nije stranka u navedenom predmetu i da se tužba odnosi na potpuno druga lica i drugi pravni osnov - utvrđivanje prava vlasništva i u kojoj tužbi je naveo da su sva tužena lica nastanjena na adresi ................, a koja adresa je sjedište njegove advokatske kancelarije, da bi isti dan sudiji L.F.P. predao podnesak kojim svi tuženi po punomoćniku S.Đ. priznaju tužbeni zahtjev, koji podnesak je nečitko potpisan kao „Đ. i dr.“, iako takva punomoć za zastupanje svih tuženih data S.Đ. u spis nije bila ni uložena, a niti je mogla biti, jer je S.Đ. preminuo 15.10.1985.godine, pa je zatim L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj i navedeni podnesak neposredno zaprimila, iako je kao sudija znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju, i isti lično dana 07.11.2014.godine uložila u predmet broj: ...................... , svjesna da je predmet otvoren u odnosu na potpuno druge stranke i drugi pravni osnov, a potom grubim kršenjem člana 180 ZPP F BiH donijela Presudu na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je Dušanka Đokić stekla pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama označenim kao k.č. ....... (površine 2200 m2), k.č. ........... (površine 3400 m2) i k.č. .............. (površine 1650 m2) upisanim u ................. potom dostavila presudu svim strankama u postupku na adresu advokata Keme Kapura, ulica ...................., Sarajevo, koji je bio svjestan da nije punomoćnik tuženih, nakon čega je Kemo Kapur, znajući da se radi o nezakonitoj presudi, dana 28.11.2014.godine podnio prijedlog za uknjižbu uz koji je priložio presudu broj ................... od 07.11.2014.godine, na osnovu kojeg je Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu dana 01.12.2014. godine donio Rješenje broj .............. kojim se na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ............. od 07.11.2014.godine, dozvoljava otpis k.č. ........ (površine 2200 m2), k.č. ...... (površine 3400 m2) i kč. ....... (površine 1650m2), iz ZK uloška broj ......... u ZK uložak ...................., i uknjižava pravo vlasništva u korist Dušanke Đokić sa dijelom 1/1, nakon čega je Dušanka Đokić, iako je znala da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, istu primila, a potom, kao prodavac zaključila Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine broj: ................. od 21.01.2015.godine sa pravnim licem „..................“ d.o.o. Sarajevo, kao kupcem, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 33.450,00 KM za koji iznos je Dušanka Đokić pribavila protivpravnu imovinsku korist,

c. Tokom 2014.godine, po prethodnom dogovoru, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za V.P. u vidu uknjižbe i prodaje na nekretninama označenim kao k.č. ...... (površine 26000 m2) i k.č. ..... (površine 3070 m2) upisanim u ZK ulošku broj ................. koja nekretnina se nalazi na području Opštine Ilijaš, L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je u parničnom predmetu broj: ....................., koji predmet je otvoren po tužbi E.K. protiv tužene ......................., radi naknade štete, nakon što je tužitelj E.K. dopisom od 25.04.2014.godine obavijestio sud da povlači tužbu u navedenom predmetu, sudija L.F.P. nastavila rad u predmetu i dana 16.09.2014.godine, izdala dnevnu naredbu da se advokatu Kemi Kapuru dostavi dopis kojim se traži uređenje tužbe, znajući da advokat Kemo Kapur nije punomoćnik nijedne od stranka u navedenom predmetu i koji dopis nije pronađen u sudskom spisu, nakon čega je Kapur Kemo, kao punomoćnik V.P., iako u spisu nema punomoći, neposredno sudiji L.F.P. dostavio tužbu koja nema oznaku broja i datuma, a kojom V.P. tuži 38 lica, iako je u tužbi naveden znatno manji broj tuženih, od kojih se neka imena i ponavljaju, i to S.Đ., N.L., S.Đ., Lj.P., M.P., O.L., B.L., G.P., S.P., R.Đ., K.P., D.Đ., R.Đ., D.M., Lj.Đ., D.Đ., S.Đ., Z.Đ., G.Đ., M.L., N.L., B.L., S.L., N.L., Đ.Đ., E.P., Dobro Đokić, Ratko Đokić, R.Đ., T.Đ., A.Đ., R.G., Z.D. i T.M., radi utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, znajući da nije stranka u navedenom predmetu i da se tužba odnosi na potpuno druga lica i drugi pravni osnov - utvrđivanje prava vlasništva i u kojoj tužbi je naveo da su sva tužena lica nastanjena na adresi ....................., a koja adresa je sjedište njegove advokatske kancelarije, pa je zatim L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristivši svoj službeni položaj, navedeni podnesak neposredno zaprimila, iako je kao sudija znala da se prijem svih novih pismena vrši preko prijemne kancelarije Suda i da na istom mora biti potvrda o prijemu pošte u skladu sa članom 33. i 37. Pravilnika o sudskom poslovanju i isti lično uložila u predmet broj: ...................., svjesna da je predmet otvoren u odnosu na potpuno druge stranke i drugi pravni osnov, da bi zatim dana 17.09.2014.godine, sačinila dopis kojim ovu tužbu dostavlja na odgovor O.L., predstaniku svih tuženih lica, iako punomoć za zastupanje u odnosu na O.L. u spis nikada nije uložena, i to na adresu sjedišta kancelarije advokata Keme Kapura, nakon čega je dana 25.09.2014.godine u spis dostavljen podnesak-odgovor na tužbu kojim tuženi priznaju tužbeni zahtjev, a koji podnesak je nečitko ćiriličnim pismom potpisan kao „S.Đ. i dr.“ i koji podnesak S.Đ. nije mogao sačiniti i potpisati obzirom da je preminuo dana 15.10.1985.godine, na osnovu kojeg podneska je L.F.P. grubim kršenjem člana 180 ZPP F BiH, dana 13.10.2014.godine donijela Presudu na osnovu priznanja, kojom se utvrđuje da je V.P. stekao pravo vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. ... (površine 26000 m2) i k.č. .... (površine 3070 m2) upisanim u ZK ulošku broj ................... nakon čega je istog dana naredila otpremanje navedene presude svim strankama ponovo na adresu advokata Keme Kapura, mijenjajući samoinicijativno naziv predmeta u „E.K. – V.P. i dr.“, da bi dana 03.11.2014.godine status presude promijenila u izvršan, nakon čega je Kemo Kapur, znajući da se radi o nezakonitoj presudi, dana 28.11.2014.godine podnio prijedlog za uknjižbu uz koji je priložio presudu broj ........................ od 13.10.2014.godine, na osnovu kojeg je dana 01.12.2014.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu, donio Rješenje broj .................... kojim se na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ................... od 13.10.2014.godine, dozvoljava otpis parcele broj kč. ... (površine 26000 m2) i k.č. .... (površine 3070 m2) iz ZK uloška broj ................. i uknjižava pravo vlasništva u korist V.P. sa dijelom 1/1, nakon čega je V.P., iako je znao da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, istu primio, a potom, kao prodavac zaključio Ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine broj: ................ od 25.12.2014.godine sa pravnim licem „...................“ d.o.o. Sarajevo, kao kupcem, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 57.000,00 KM za koji iznos je V.P. pribavio imovinsku korist,

d. U vremenskom periodu od 2014.godine do 2015.godine, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi za Dobru Đokića i Vojka Đokića u vidu uknjižbe i prodaje na nekretninama označenim kao k.č. ..... (površine 4780 m2) , k.č. ....... (površine 3450 m2) i nekretnini oznake k.č. ....... (površine 1450 m2), upisanim u ZK ulošku broj .............. L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu, iskoristila svoj službeni položaj na način da je u parničnom predmetu broj: ................, koji predmet je prvobitno formiran po tužbi V.N. protiv tužene .................., radi naknade štete, nakon što je dana 21.03.2013.godine L.F.P. donijela rješenje broj kojim se prekida postupak, pa je podneskom od 16.09.2014.godine pozvala advokata Kemu Kapura da pozivom na broj predmeta ......... dostavi uređenu tužbu, nakon čega je Kemo Kapur, kao punomoćnik Dobre Đokića, dana 17.09.2014.godine pozivom na navedeni broj predmeta, kojom Dobro Đokić tuži ukupno 64 lica, i to S.Đ., S.Đ., Lj.P., B.L., N.L., M.P., I.M., A.K., R.M., G.P., S.P., A.M., R.Đ., D.Đ., R.Đ., K.P., D.M., Lj.Đ., D.Đ., S.Đ., Z.Đ., G.Đ., M.L., O.L., N.L., B.L., S.L., N.L., N.M., S.M., S.M., S.M., M.M.,M.M., O.M., M.M., E.M., S.M., E.M., Lj.Đ., R.Đ., Đ.Đ., Vojko Đokić, Ratko Đokić, R.Đ., H.M., F.M., M.M., M.H., M.H., S.L., D.L., J.L., V.P., R.Š., T.Đ., A.Đ., R.G., Z.D., T.M., E.M., S.Š., E.Š., radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, koju tužbu je Kemo Kapur, pozivajući se na broj predmeta ............ dostavio putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, navodeći da su sva tužena lica nastanjena na adresi .................., iako je bio svjestan da oni tamo ne žive i da se na navedenoj adresi nalazi sjedište njegove advokatske kancelarije, a sudija L.F.P., svjesna da je predmet otvoren u odnosu na potpuno druge inicijalne stranke i drugi pravni osnov, dana 17.09.2014.godine uputila dopis za dostavu odgovora na tužbu Lj.P., kao predstavniku svih tuženih, iako punomoć za zastupanje ostalih tuženih za Lj.P. nije bila uložena u spis, na adresu advokatske kancelarije Kapur Keme u ulici ............., nakon čega je pozivom na navedeni broj predmeta, dana 25.09.2014.godine putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu zaprimljen podnesak kojim svi tuženi priznaju tužbeni zahtjev, koji je nečitko potpisan ćiriličnim pismom kao „Lj.P. i dr.“ i koji akt Lj.P. nije nikada ni potpisala, a koji akt je sudija L.F.P. prihvatila kao vjerodostojan i nastavila postupati u ovom predmetu, pa je grubim kršenjem člana 180. ZPP F BiH, dana 13.10.2014.godine donijela presudu broj ....................... na osnovu priznanja kojom se utvrđuje da je Dobro Đokić dosjelošću stekao pravo vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. ... (površine 4780 m2) i k.č. .... (površine 3450 m2) upisanim u ZK ulošku broj ...... te takvu presudu dostavila svim strankama u postupku na adresu advokata Keme Kapura, ulica .................., da bi istog dana donijela novu presudu broj ........................ na osnovu priznanja u kojoj je pored Dobre Đokića navela i Vojka Đokića kao lice koje stiče pravo vlasništva po osnovu dosjelosti iako je bila svjesna da navedeni nije bio tužitelj u naprijed opisanom postupku, a kojom presudom se utvrđuje da su Dobro Đokić i Vojko Đokić dosjelošću stekli pravo vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. ...... (površine 4780 m2) i k.č. ............. (površine 3450 m2) i novonavedenoj nekretnini oznake k.č. ............ (površine 1450 m2) koja nije bila navedena u prethodnoj presudi niti je bila predmetom spora u navedenom postupku, a koje nekretnine su upisane u ZK ulošku broj ..............., da bi potom takvu presudu sudija L.F.P. neposredno predala advokatu Kemi Kapuru, nakon čega je, dana 13.01.2015.godine, Kemo Kapur kao punomoćnik Dobre Đokića i Vojka Đokića, znajući da se radi o nezakonitoj presudi, podnio prijedlog Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, za prijenos nepokretnosti i prava, u čijem prilogu je bilo Rješenje o ispravci presude broj ............. od 28.12.2014.godine, na osnovu kojeg je dana 19.01.2015.godine, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu donio Rješenje broj kojim se na osnovu pravosnažne presude Općinskog suda u Sarajevu broj ................ od 13.10.2014.godine i Rješenja o ispravci presude broj ............... od 28.12.2014.godine dozvoljava otpis parcele broj k.č. ............ (površine 4780 m2) , k.č. ....... (površine 3450 m2) i novonavedene nekretnine oznake k.č. ............. (površine 1450 m2) upisane u ZK ulošku broj .................., i upis istih u novi ZK uložak broj ..................... i uknjižava pravo vlasništva u korist Đokić Dobre sa dijelom ½ i Đokić Vojka sa dijelom ½, nakon čega su Dobro Đokić i Vojko Đokić, iako su znali da je tako stečena imovina pribavljena izvršenjem krivičnog djela, istu primili, a potom, kao prodavci zaključili Ugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina broj: ................... od 21.01.2015.godine sa pravnim licem „..................“ d.o.o. Sarajevo, kao kupcem za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 46.675,00 KM za koji iznos su Dobro Đokić i Vojko Đokić pribavili protivpravnu imovinsku korist,


dok su navedenim radnjama S.Đ., S.Đ., Lj.P., B.L., N.L., M.P., I.M., A.K., R.M., G.P., S.P., A.M., R.Đ., D.Đ., R.Đ., K.P., D.M., Lj.Đ., D.Đ., S.Đ., Z.Đ., G.Đ., M.L., O.L., N.L.,B.L., S.L., N.L., N.M., S.M., S.M.S.M., M.M, M.M., O.M., M.M., E.M., S.M., E.M., Lj.Đ., R.Đ., Đ.Đ., Vojko Đokić, Dobro Đokić, Ratko Đokić, R.Đ., H.M., F.M., M.M., M.H., M.H., S.L., D.L., J.L., V.P., R.Š., T.Đ., A.Đ., R.G., Z.D., T.M., E.M., S.Š., E.Š., E.P.;i njihovi zakonski nasljednici oštećeni u iznosu od najmanje 289.850,00 KM procijenjene vrijednosti navedenih nekretnina, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. predala Aliji Delimustafiću na čuvanje sljedeću dokumentaciju i to Akt advokata Kapura Keme, poziv na broj Općinskog suda u Sarajevu ................ od 20.10.2014. godine sa Tužbom koju podnosi Đokić Vojko protiv 62 lica broj ........................... sa plavom kovertom, Tužba Đokić Vojka protiv 62 lica Općinskom sudu u Sarajevu broj ............... sa kopijom katastarskog plana od 10.06.2014. godine sa zemljišnoknjižnim izvadkom broj .... broj predmeta ........, te upisom vlasništva i suvlasništva i teretni list, Tužba Đokić Vojka protiv 62 lica Općinskom sudu u Sarajevu broj .............. sa punomoći advokatu Kapura Kemi od 24.07.2014. godine, sa kopijom katastarskog plana, Zemljišnoknjižnim izvadkom ..... broj predmeta ................., upisom vlasništva i suvlasništva i teretni list koji je navedenu dokaumentaciju predao J.Š., a kod kojeg je dokumentacija i pronađen prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,

7.Alija Delimustafić, L.F.P., zajedno sa Farukom Telalagićem, Ševalom Arnautović i Edinom Arnautovićem

U vremenskom periodu od 2014. godine do kraja 2016. godine, u Sarajevu, po prethodnom dogovoru između L.F.P., Faruka Telalagića, Ševale Arnautović i Edina Arnautovićem, pod nadzorom i usaglašavanjem sa organizatorom grupe za organizovani kriminal Alijom Delimustafićem, o provođenju fingiranog parničnog postupaka pred Općinskim sudom u Sarajevu, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi Faruku Telalagiću i Ševali Arnautović u vidu sticanja prava vlasništva na nekretnini označenoj kao kč ................., što po novom premjeru odgovara oznaci kč ................. dana 06.03.2014.godine, Ševala Arnautović i Faruk Telalagić pozivajući se na broj parničnog predmeta: ................ koji je otvoren po tužbi tužitelja M.S. protiv tužene ..........................., zbog naknade štete, a u kojem predmetu je postupala sudija L.F.P., predali putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu podnesak pod nazivom „Preinačenje tužbe“ u kojem su iza imena inicijalnih stranaka dodali imena Faruk Telalagić i Ševala Arnautović kao tužitelji, te imena S.Č. i M.Č. ......... kao tuženi, a radi naknade štete i vlasnička tužba, te je zatim dana 31.03.2014.godine L.F.P., kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu sudije Općinskog suda u Sarajevu iskoristila svoj službeni položaj na način da je u navedenom parničnom predmetu naredila razdvajanje predmeta sa nalogom da joj se i taj novoformirani predmet suprotno članu 8. Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima kojim se vrši automatska raspodjela predmeta sudijama, dodijeli u rad kao postupajućem sudiji i tako inicirala formiranje predmeta broj: ............... i dalje pod nazivom M.S. - .......... pravni osnov-naknada štete, da bi zatim dana 07.04.2014.godine uputila dopis Ševali Arnautović kojim istu poziva da uredi podnesak kao tužbu u skladu sa članom 53. ZPP F BiH, što je ista i učinila i dana 21.04.2014.godine, putem prijemne kancelarije Općinskog suda u Sarajevu, dostavila uređenu tužbu u kojoj ona i Faruk Telalagić kao nasljednici iza umrlog oca A.T. tuže 25 lica, i to S.Č., M.Č., H.Č., R.Č., S.Č., F.Č., Z.Č., A.Č., I.H., A.Č., M.Č., R.Č., M.K., M.Č., Z.Č., A.S., N.Č., M.Č., N.Č., I.T., A.T., H.T., K.T., S.T., A.T., koje tužene zastupa E.A., nastanjena na adresi ul. ..............., radi utvrđenja i uknjižbe po osnovu dosjelosti na nekretnini označenoj kao kč ..., upisanoj u ZK uložak broj ................ što po novom premjeru odgovara oznaci kč ............., te je dana 24.06.2014.godine sudija L.F.P. dostavila E.A. tužbu na odgovor, pa je zatim grubim kršenjem člana 182. ZPP F BiH, dana 20.10.2014.godine donijela presudu zbog propuštanja kojom utvrđuje da su Ševala Arnautović i Faruk Telalagić stekli pravo vlasništva dosjelošću na naprijed navedenoj nekretnini, što su tuženi dužni priznati i trpiti da se tužitelji temeljem navedene presude u Zemljišnoknjižnom Uredu Općinskog suda u Sarajevu upišu kao suvlasnici sa po ½ dijela, nakon čega je iskazala predmet završenim i sačinila dnevnu naredbu za dostavu navedene presude, za stranke Ševala Arnautović, Faruk Telalagić i tužene putem E.A., svjesna da u naslovu dnevne naredbe i dalje ostaje naziv predmeta S.M. - ............. i da se presuda donosi i otprema u odnosu na potpuno druga lica, povodom druge pravne stvari, da bi potom Edin Arnautović sačinio lažni dopis datiran 10.10.2014.godine, u kojem se navodi da svih 25 tuženih priznaju tužbeni zahtjev Telalagić Faruka i Ševale Arnautović, i koji dopis je Edin Arnautović potpisao kao „E.A.“, a koji lažni dopis su Faruk Telalagić i Ševala Arnautović upotrijebili kao pravi na način da su Općinskom sudu u Sarajevu predali navedeni dopis dana 13.11.2014.godine, znajući da E.A. isti nije potpisala i znajući da tuženi nisu mogli dati saglasnost jer su neki preminuli, a od drugih nije ni tražena saglasnost niti ih poznaju, pa je dana 03.04.2015.godine Faruk Telalagić na prijemnoj kancelariji Općinskog suda u Sarajevu predao dopis naziva Povlačenje tužbe u kojem navodi da on i Ševala Arnautović u predmetnoj nekretnini stanuju od 1981.godine i nemaju nikakvih smetnji u korištenju iste od tuženih kao i da su sa tuženima postigli vansudsku nagodbu i da povlače tužbu, iako je objekat devastiran i ne koristi se, da bi ih dana 09.11.2015.godine Sud obavijestio da je u predmetu broj: ........... dana 20.10.2014.godine donesena Presuda zbog propuštanja, na kojoj je konstatovana klauzala pravosnažnosti sa danom 27.10.2014.godine i izvršnosti sa danom 10.11.2014.godine, te da shodno tome sud ne može postupiti po njihovom dopisu od 03.04.2015.godine, na koji način je Faruku Telalagiću i Ševali Arnautović pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 180.000,00 KM u visini procijenjene vrijednosti nekretnine, te istovremeno pričinjena šteta tuženim licima S.Č., M.Č., H.Č., R.Č., S.Č., F.Č., Z.Č., A.Č., I.H., A.Č., M.Č., R.Č., M.K., M.Č., Z.Č., A.S., N.Č., M.Č., N.Č., I.T., A.T., H.T., K.T., S.T., A.T., i njihovim zakonskim nasljednicima u navedenom iznosu, nakon čega je, u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i zadržavanja pribavljene protivpravne imovinske koristi L.F.P. dokumentaciju i to: Dnevna naredba, Općinski sud u Sarajevu, broj .................. od 20.10.2014. godine i Presuda zbog propuštanja, Općinski sud u Sarajevu, broj ....................... od 20.10.2014. godine predala Aliji Delimustafiću na čuvanje, koji je potom istu predao J.Š., a kod kojeg je i pronađena prilikom izvršenog pretresa od strane službenika Federalne uprave policije dana 11.11.2016.godine,


III.

Alija Delimustafić, J.Š., S.Š., S.V., Elvira Kreho, „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, „Exline“ d.o.o. Istočno Sarajevo, zajedno

U periodu od početka 2011. godine do kraja 2016. godine, na području Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal, te članovi grupe za organizovani kriminal J.Š., S.V., S.Š. i Elvira Kreho, svjesno i htijući, lično i koristeći pravna lica “Centralexport” d.o.o. Istočno Sarajevo i “Exline” d.o.o. Istočno Sarajevo, zaključivali fingirane notarske ugovore, ugovore o pozajmicama i vršili neutemeljene transakcije radi finansijski neopravdanog izvlačenja novca veće vrijednosti sa računa pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, koji nezakonito pribavljen novac su osumnjičeni kao članovi grupe za organizovani kriminal primali, plasirali, raslojavali i upotrebljavali u privrednom i drugom poslovanju, a sve s ciljem prikrivanja ili pokušaja prikrivanja porijekla tog novca, na način da je organizator grupe za organizovani kriminal Alija Delimustafić kao osnivač, faktički direktor i punomoćnik pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, po notarski obrađenoj punomoći broj: …………………….. od 09.09.2011. godine, zloupotrijebio svoje ovlasti tako što je dana 02.12.2011. godine kao punomoćnik pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo, koje se nalazi u njegovom 100% vlasništvu, zaključio ugovor o prodaji nekretnine označene kao k.č. ………………….. ukupne površine 30.259 m2 upisane u Zemljišno-knjižni izvadak Općinskog suda u Sarajevu broj …………………. u vlasništvu pravnog lica u dijelu 1/1, sa kupcem pravnim licem „……….“ d.o.o. ………. zastupan po generalnoj punomoći ………………… od 28.12.2010. godine od strane D.B., o kojem prometu je sačinjen notarski obrađen ugovor broj ………………….. za ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 5.918.055,20 KM, koji iznos je dana 07.12.2012. godine transferisan sa računa kupca pravnog lica „………“ d.o.o. ……. na račun prodavca pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo otvoren u “…………” d.d. ……….. broj: ……………….. otvoren upravo za tu namjenu, na kojem su ovlaštenje za raspolaganje imali Alija Delimustafić i H.D. kao formalni direktor, da bi nakon toga Alija Delimustafić po prethodnom dogovoru sa J.Š. i S.V., te uz pomoć svojih supruga S.Š. i Elvire Kreho, po čijim bankovnim računima su Alija Delimustafić i J.Š. imali ovlaštenja, i koristeći pravna lica u njihovom vlasništvu, sa računa pravnog lica „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo neosnovano transferisao skoro cjelokupan iznos novca, tj. 5.837.719,00 KM, na račune s njim povezanih pravnih i fizičkih lica, pa je:

a. Dana 14.12.2012. godine, na osnovu Ugovora o prenosu udjela …………………. od 31.08.2012. godine, zaključenog između S.Š. i „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo zastupanog po Aliji Delimustafiću, iznos od 1.673.900,00 KM bezgotovinski transferisao na račun S.Š. otvoren u „……………….“ d.d. ………… broj:………………., po kojem je ovlaštenje za raspolaganje imao njen suprug J.Š., sa kojeg je skoro cjelokupan navedeni iznos, i to 1.670.000,00 KM istog dana dalje transferisan i oročen na računu osumnjičenog J.Š. u „……………..“ d.d. Sarajevo broj: ………….., a dana 28.10.2013. godine izvršen prijenos cjelokupnog iznosa uvećanog za kamate po oročenju na njegov tekući račun kod iste banke u iznosu od 1.692.974,05 KM, da bi potom, s ciljem dodatnog prikrivanja porijekla i kretanja novčanih sredstava, J.Š. u periodu od 28.10. do 18.11.2013. godine isti u više transakcija prebacio na svoj račun kod „…………….“ a.d. ………………..broj: …………………, od kojeg iznosa je 458.409,00 KM zadržao za sebe i sa istim raspolagao putem podizanja gotovine, kupovine nekretnina i na druge načine, dok je u istom periodu od 28.10. do 19.11.2013. godine iznos od 1.234.565,00 KM u više transakcija bez validnog osnova transferisao na račun Alije Delimustafića kod „……………..“ a.d. ………………. broj: ………………………, koji dalje iznos od 200.000,00 KM dana 31.10.2013. godine prenosi na štedni račun kod iste banke partija broj: ……………. iznos od 500.000,00 KM dana 21.11.2013. godine oročava kod iste banke na partiji broj: …………….., iznos od 500.000,00 KM dana 21.11.2013. godine oročava kod iste banke na drugoj partiji broj: ………………, te u periodu od 13.11. do 26.11.2013. godine u više navrata gotovinski podiže iznos od 28.000,00 KM, na koji način su Alija Delimustafić i J.Š. pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.692.974,05 KM, i to Alija Delimustafić u iznosu od 1.234.565,00 KM, a J.Š. u iznosu od 458.409,05 KM;

b. Dana 14.12.2012. godine, a nakon što je S.V. prethodno u dva navrata i to dana 09.12.2009. godine i dana 03.12.2010. godine sa Alijom Delimustafićem, jednom kao fizičkim licem a drugi put kao punomoćnikom pravnog lica „………….“ d.o.o. ………, zaključio istovjetne ugovore broj: ………….. odnosno ………………. o prenosu udjela u pravnom licu „…..“ d.o.o. ……… čiji je jedini osnivač i vlasnik bio osumnjičeni S.V., iznos od 1.114.823,00 KM bezgotovinski transferisao na račun S.V. partija broj: ………………… ponovo po osnovu preuzimanja udjela u pravnom licu „…..“ d.o.o. ……., o čemu je sačinjen notarski obrađen ugovor broj ……………….. u kojem je kupac pravno lice „Centralexport“ d.o.o. zastupan po Aliji Delimustafiću a prodavac S.V., a „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo se u Općinskom sudu u Sarajevu po Rješenju broj: ………………. upisao kao vlasnik pravnog lica „…..“ d.o.o. ………., da bi dana 01.06.2015. godine a po Rješenju Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj ………………….. bez jasnog osnova vlasništvo nad pravnim licem „…..“ d.o.o. …………. preuzeli osumnjičeni Alija Delimustafić i Izet Musić, na koji način je Aliji Delimustafiću i Izetu Musiću pribavljena protivpravna imovinska korist od po 50% osnivačkih udjela u pravnom licu “…….” d.o.o. ……..;

c. Dana 14.12.2012. iznos od 630.000,00 KM po osnovu pozajmice bezgotovinski transferisao na račun pravnog lica „Exline“ d.o.o. Sarajevo kod „……………..“ d.d. …….. broj: ………………., čiji je Alija Delimustafić jedini osnivač i vlasnik prethodno posredno postao po osnovu Ugovora o prenosu udjela ……………….. od 31.08.2012. godine zaključenog između S.Š. i Alije Delimustafića u ime „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo koji se nalazio u njegovom isključivom vlasništvu, da bi navedena sredstva dana 14.12.2012. godine i 19.04.2013. godine osumnjičeno pravno lice „Exline“ d.o.o. Istočno Sarajevo iskoristilo u svrhu kupovine i uknjižbe prava vlasništva na nekretninama upisanim u ZK ulošku Općinskog suda u Sarajevu broj: ………………………. u naravi posebni dio zgrade u etaži prizemlja ukupne površine 60,72m2 i u ZK ulošku Općinskog suda u Sarajevu broj: ………………………… u naravi posebni dio zgrade u etaži sprata ukupne površine 596,46m2, koja se nalazi u ulici …………………., a po provedenom javnom nadmetanju i prodaji u izvršnom postupku i po Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: ……………………….. od 30.01.2013. godine, da bi dana 30.04.2015. godine Alija Delimustafić, kao zakonski zastupnik “Exline” d.o.o. Istočno Sarajevo i “Centralexport” d.o.o. Istočno Sarajevo, sa S.B. zaključio Predugovor o kupoprodaji nekretnine – stambeno poslovne zgrade broj: ……………….. od 30.04.2015. godine upisane u ZK ulošku Općinskog suda u Sarajevu broj: …………………. za iznos od 950.000,00 KM od kojeg iznosa je prilikom zaključenja Predugovora prodavcu isplaćen iznos od 10.000,00 KM u gotovom novcu na ime kapare, a potom nakon što je “Exline” d.o.o. Sarajevo zastupan po Aliji Delimustafiću sačinio Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “………..” d.o.o. ……. broj: …………………. od 19.06.2015. godine u čiji osnovni kapital je istom odlukom unio navedenu nekretninu, sa S.B. u svojstvu zakonskog zastupnika “……….” d.o.o. …….. zaključio Ugovor o istupanju osnivača iz društva i prenosu svih prava i obaveza u društvu “………” d.o.o. …………. uz ugovorenu naknadu od 940.000,00 KM, na koji način je “Exline” d.o.o. Sarajevo, odnosno “Centralexport” d.o.o. Istočno Sarajevo kao njegov jedini osnivač i Alija Delimustafić kao 100% vlasnik “Centralexport” d.o.o. Istočno Sarajevo, pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM;

d. Dana 12.03.2013. godine iznos od 2.346.996,00 KM transferisao na račun J.Š. kod „……………“ broj: …………………. po osnovu fingiranog ugovora o kupovini nekretnine vanknjižno suvlasništvo J.Š. u dijelu 2/3, označene kao k.č. ………….. površine 172 m2 upisana u zk. uložak ……………… po kuporodajnoj cijeni od 4.302.826,00 KM što u protuvrijednosti iznosi 2.200.000,00 EUR, a koja cijena je preko dvadesetsedam puta to jest za 4.148.426,00 KM veća od procijenjene realne tržišne cijene, o čemu je sa J.Š. sačinio notarski ugovor obrađen pod brojem ……………….. da bi osumnjičeni J.Š. nizom nezakonitih i neopravdanih transakcija koristeći bankovne račune komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini, u cilju prikrivanja porijekla i kretanja novca, iznosom od 967.996,00 KM raspolagao na različite načine, i to iznos od 30.000,00 KM podigao gotovinski, a ostatak od 787.040,00 KM transferisao po osnovu pozajmica i uplata na pravna lica u njegovom i vlasništvu Alije Delimustafića, dok je iznos od 1.529.000,00 KM u periodu od 14.03. do 24.07.2013. godine prvo prebacio na svoj račun kod „……….“ a.d. ………….. broj: ………………….. da bi zatim njegov veći dio u iznosu od 1.339.000,00 KM bez validnog osnova transferisao na račun osumnjičenog Alije Delimustafića, koja sredstva je isti do polovine 2015. godine oročavao, konvertovao, bezgotovinski transferisao direktno na svoje druge račune i na svoje račune preko računa S.Š., gotovinski podizao, koristio za kupovinu nekretnina u njegovom i vlasništvu s njim povezanih lica, transferisao po osnovu pozajmica i uplata na pravna lica u njegovom i vlasništvu J.Š. i na druge načine s istim raspolagao, a dio oročenog štednog uloga u iznosu od 100.000,00 KM je dana 24.04.2014. godine bez navođenja osnova uplatio na račun oročenog štednog depozita partija broj: ……………….. otvorenog na ime Elvire Kreho kod “…………..” a.d. ………………., koji iznos je Elvira Kreho dana 13.05.2014. godine razročila i dio u iznosu od 51.000,00 KM transferisala na svoj račun kod “…………….”d.d. …………… broj: ………………., dok je ostatak novca u ukupnom iznosu od 51.163,20 KM dana 13. i 14.05.2014. godine bezgotovinski transferisala na račun pravnog lica “…………..” d.o.o. ………. broj: ……………….. radi kupovine tačno neutvrđenog stana, te iznos od 30.000,00 KM koji je prethodno sa računa u “……………….” a.d. ………………. transferisao na svoj račun u “…………..” d.d. Sarajevo broj: ……………………. dana 11.11.2014. godine,bez navođenja osnova, bezgotovinski prenio na račun Elvire Kreho kod “………………..” d.d. ……………… broj: ……………….., koji iznos je Elvira Kreho prenijela na svoj drugi račun kod iste banke broj: ……………….. i oročila te dana 10.03.2015. godine izvršila plaćanje računa “…………” d.o.o. ………… u iznosu od 31.960,00 KM na ime kupovine automobile marke Renault …………., registrovan 2015. godine …………………. na koji način su Alija Delimustafić i J.Š. pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.692.974,05 KM, i to Alija Delimustafić u iznosu od 1.209.000,00 KM, a J.Š. u iznosu od 1.007.996,00 KM i Elvira Kreho 130.000,00 KM;

e. Dana 15.03.2013. godine po osnovu Ugovora o kupoprodaji nekretnine - stana u Sarajevu u ulici ........................ od 15.03.2013. godine sačinjenog između J.S. kao prodavca i „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo i Elvire Kreho kao kupaca, radi prikrivanja nezakonito stečene imovine u faktičkom vlasništvu Alije Delimustafića, transferisao sa računa „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo iznos od 72.000,00 KM, te u istu svrhu istog dana iznos od 73.000,00 KM sa svog ličnog računa kod „..............“ a.d. ................ broj: ......................... u ime osumnjičene Elvire Kreho na račun J.S. kod „..................“ d.d. ................ broj: ......................... ......................, a koja sredstva su na račun Alije Delimustafića uplaćena po osnovu fingiranog Ugovora o novčanoj pozajmici u iznosu od 72.500,00 KM broj: ........................... od 15.03.2013. godine zaključenog između J.Š. kao zajmodavca i Elvire Kreho kao zajmoprimca i naknadnog Ugovora o cesiji broj: ............................. od istog datuma kojim je, bez navođenja osnova, J.Š. prenio potraživanja prema Elviri Kreho po navedenom ugovoru o pozajmici na Aliju Delimustafića, čime su Elvira Kreho i „Centralexport“ d.o.o. Istočno Sarajevo odnosno Alija Delimustafić kao njegov jedini osnivač i vlasnik, stekli protivpravnu imovinsku korist u vidu sticanja prava vlasništva na označenoj nekretnini.IV.


U vremenskom periodu od 2009.godine do kraja 2016.godine, Alija Delimustafić kao organizator i rukovodilac grupe za organizovani kriminal sa članovima L.F.P., Džemal Karić, Emir Karača, Abid Hodžić, Enver Delimustafić, Sead Hadžić, Amirela Lončar i Samira Skorupan, zajedno sa Hamdom Spahićem, koristeći svoj društveni status i uticaj preduzimali krivičnopravne radnje u cilju zaštite djelovanja grupe za organizovani kriminal i izbjegavanja krivične odgovornosti organizatora i članova grupe za organizovani kriminal te braće organizatora Alije Delimustafića, na način da su:

1. Alija Delimustafić, Džemal Karić, Emir Karača i Abid Hodžić, zajedno,

U vremenskom periodu od 2009. godine do 2010.godine, na području Kantona Sarajevo, u namjeri da braća organizatora Alije Delimustafića, Enver i H.D. izbjegnu krivičnu odgovornost, po prethodnom dogovoru i zahtjevu Alije Delimustafića, Džemal Karić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, iskoristio službeni položaj na način da je kao postupajući tužilac u predmetu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: ....................... protiv Envera Delimustafića i H.D., po podignutoj optužnici od 9.05.2001.godine, preciziranoj 30.11.2001.godine, u kojem je dana 25.05.2004.godine Kantonalni sud u Sarajevu donio prvostepenu presudu broj: ..................... , kojom su Enver Delimustafić i H.D. oglašeni krivim zbog krivičnog djela Prevara iz člana 282. stav 2. u vezi stava 1. ranijeg KZ FBIH, a koja presuda je postala pravosnažna dana 21.12.2005.godine Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH broj ....................... tužilac Džemal Karić, po zahtjevu Alije Delimustafića, omogućio ukidanje navedene pravosnažne presude, a potom i odustao od krivičnog gonjenja, i to na način da su sa ciljem da vještak Abid Hodžić u bitnome odstupi od svog ranije datog nalaza, Alija Delimustafić i Emira Karača zatražili od Abida Hodžića da kao vještak koji je u ovom predmetu ranije već sačinio nalaz i mišljenje po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.02.2001. godine sa njegovim dopunama koje je iznio na glavnom pretresu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu dana 18.09.2003. godine i koji nalaz i mišljenje je bio jedan od ključnih dokaza za donošenje pravosnažne osuđujuće presude, sačini novi nalaz i mišljenje, koji je isti i sačinio dana 31.01.2009. godine, u kojem je u bitnom odstupio u odnosu na raniji nalaz i mišljenje kao i njegove dopune, tako što je, kao stalni sudski vještak ekonomske struke, suprotno dužnosti davanja istinitog nalaza i mišljenja i sačinjavanja istog u skladu sa pravilima struke, sačinio nalaz u kojem je potpuno izmijenio svoj prethodni nalaz i mišljenje, na način da je iznosio netačne i neutemeljene tvrdnje i činjenice u pogledu tretmana, svrhe i realizacije odobrenih kreditnih sredstava, odobrenih pravnim licima „Cenex“ d.o.o. Sarajevo i „Centralexport“ ........................ čiji su osnivači i odgovorna lica Enver Delimustafić i H.D., od strane „............“ d.d. ................ (kasnije „.....................“ d.d. ...................), a koji nalaz i mišljenje Abida Hodžića je bio osnov da advokati Emir Karača i Š.K. kao branioci osuđenih Envera Delimustafića i H.D. dana 20.04.2009. godine podnesu prijedlog za ponavljanje krivičnog postupka Kantonalnom sudu u Sarajevu, pa je nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu navedeni prijedlog za ponavljanje postupka dana 22.04.2009.godine, dostavio Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na izjašnjenje, Džemal Karić, kao postupajući tužilac, bez da je u tom trenutku raspolagao bilo kakvim novim dokazima i činjenicama, izdao naredbu za vještačenje broj ................... od 24.04.2009.godine, po vještaku finansijske struke E.A., sa nalogom „da izvrši vještačenje dokumentacije koja se nalazi u spisu, da svoj nalaz i mišljenje u pogledu okolnosti, razloga i tumačenja nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke Hodžić Abida od 31.01.2009.godine“, nakon čega je Džemal Karić aktom broj ...................... od 30.04.2009.godine, a pozivajući se na nalaze vještaka Abida Hodžića i E.A. i lažno tvrdeći da su se „ispunile prethodne pretpostavke u pogledu saznanja o novim činjenicama i okolnostima“, iako je znao da nisu ispunjeni zakonski uslovi za ponavljanje postupka u korist osuđenih lica, ipak dao saglasnost za ponavljanje krivičnog postupka u korist pravosnažno osuđenih Envera Delimustafića i H.D., nakon čega je Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje broj: ........................... od 05.08.2009.godine kojim je obnovljen krivični postupak protiv Envera Delimustafića i H.D. i kojim je stavljena van snage pravosnažna Presuda Kantonalnog suda Sarajevo broj: ..................... od 25.05.2004.godine, da bi potom, u ponovljenom postupku pred Općinskim sudom u Sarajevu broj ........................., tužilac Džemal Karić podneskom od 18.05.2010.godine, bez postojanja zakonskih uslova, postupajući suprotno članu 121. ranijeg KZ FBIH, odustao od krivičnog gonjenja zbog apsolutne zastare, navodeći da je apsolutna zastara nastupila dana 01.01.2010. godine, iako je u znao i bio svjestan da apsolutna zastara u ovom predmetu nastupa tek sa danom 01.01.2011. godine, te je ovakvim postupanjem tužioca Džemala Karića i uz pomoć vještaka Abida Hodžića postupak protiv Envera Delimustafića i H.D. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu od 24.05.2010.godine obustavljen, na koji način su optužena lica Enver Delimustafić i H.D. izbjegli krivičnu odgovornost, a za koje radnje je Džemal Karić od Alije Delimustafića primio novac u iznosu od najmanje 2.000,00 KM, a Abid Hodžić od Alije Delimustafića primio novac u iznosu od najmanje 1.000,00 KM, dok su pravna lica „Cenex“ d.o.o. Sarajevo i „Centralexport“ ................ zadržali pribavljenu protivpravnu imovinsku korist, i to „Cenex“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 530.000,00 KM i „Centralexport“ ....................... u iznosu od 340.000,00 KM, na koji način je pričinjena šteta za “....................” d.d. .................... u ukupnom iznosu od 1.070.000,00 KM,

2. Alija Delimustafić, Džemal Karić, Abid Hodžić i Emir Karača, zajedno,

U vremenskom periodu od 2010. godine do 2013.godine, na području Kantona Sarajevo, u namjeri da braća organizatora Alije Delimustafića, Enver i M.D. izbjegnu krivičnu odgovornost, po prethodnom dogovoru i zahtjevu Alije Delimustafića, Džemal Karić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, iskoristio službeni položaj, na način da je kao postupajući tužilac u predmetu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: ......................... u kojem je protiv Envera Delimustafića i M.D., po podignutoj optužnici broj ......................... od 4.10.2001.godine, a koja je izmjenjena dana 28.08.2002.godine i 10.09.2002. godine, Kantonalni sud u Sarajevu donio prvostepenu presudu broj: ...................... od 02.12.2002.godine kojom su Enver Delimustafić i M.D. oglašeni krivim zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 358 st. 3. u vezi stava 1. ranijeg KZ FBIH, a koja presuda je postala pravosnažna dana 18.05.2004.godine Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH broj .................. kojom je M.D. pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od devet godina, a Enver Delimustafić na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci, Džemal Karić omogućio ukidanje navedene pravosnažne presude u odnosu na Envera Delimustafića, a potom u obnovljenom postupku odustao od krivičnog gonjenja Envera Delmustafića i M.D., i to na način da nakon što je prethodno od strane branioca osuđenog M.D., advokata N.G., dana 2.03.2010. godine, predloženo ponavljanje krivičnog postupka i rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: .................. od 26.03.2010. godine, dozvoljeno ponavljanje postupka za osuđenog M.D., te je od strane advokata Emira Karače koji je postupao po dogovoru i zahtjevu Alije Delimustafića, i advokata A.C., predloženo ponavljanje krivičnog postupka i u odnosu na osuđenog Envera Delimustafića, pa je sudski vještak finansijske struke Abid Hodžić koji je u ovom predmetu već ranije sačinio nalaz i mišljenje po naredbi istražnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu od 18.9.2001.godine, koji je iznio na glavnom pretresu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i koji nalaz i mišljenje je bio jedan od ključnih dokaza za donošenje pravosnažne osuđujuće presude, po pismenom nalogu branilaca Emira Karače i Š.K. od 30.07.2010.godine, iako je prethodno bio vještak optužbe, sačinio novi nalaz bez mišljenja od 2.03.2011.godine, nakon čega je tužilac Džemal Karić dana 13.06.2011. godine naredio vještačenje po vještaku finansijske struke E.A. u kojoj naredbi je od vještaka E.A. tražio da „izvrši finansijsko vještačenje na okolnosti sadržaja Naloga Advokata Karača ....... Emira iz Sarajeva od 30.07.2010.godine, a koji Nalog je izdat vještaku Hodžić Abidu“, koji vještak je dana 12.09.2011.godine sačinio nalaz i mišljenje, a dana 22.07.2011.godine tužilac Džemal Karić naredio vještačenje po vještaku grafologu Z.D., da „izvrši vještačenje originalnog pasoša ............. na ime Delimustafić Enver, ...................“, iako za navedena vještačenja nakon pravosnažnosti presude nije bilo nikakvog osnova, nakon čega se dopisom od 13.09.2011. godine izjasnio da se navedenom prijedlogu advokata može udovoljiti, iako je znao da nisu ispunjeni zakonski uslovi za ponavljanje postupka u korist osuđenih lica, jer nije bilo nikakvih novih činjenica ili okolnosti a koje nisu bile poznate i dostupne u vrijeme trajanja krivičnog postupka, odnosno da su vještaci koristili fingirane dokaze pribavljene od strane Emira Karače, ipak dao saglasnost za ponavljanje krivičnog postupka u korist pravosnažno osuđenog Envera Delimustafića, pa je rješenjem Suda broj: ..................... od 01.11.2011. godine dozvoljeno ponavljanje postupka i prema osuđenom Enveru Delimustafiću, u kojem ponovljenom postupku je tužilac Džemal Karić po zahtjevu i uputama organizatora Alije Delimustafića podneskom od 21.09.2012. godine zanemarujući prethodno izvedene dokaze i provedena vještačenja, prvo odustao od krivičnog gonjenja prema optuženom Enveru Delimustafiću, po kojem podnesku je Kantonalni sud u Sarajevu donio rješenje o obustavljanju krivičnog postupka broj: ......................... od 21.09.2012. godine, a u nastavku postupka Abid Hodžić kao stalni sudski vještak ekonomske struke, po uputama organizatora grupe za organizovani kriminal Alije Delimustafića, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu broj: .......................... dana 13.02.2013. godine, prethodno propisno upozoren na dužnost govorenja istine i iznošenja nalaza u skladu sa pravilima struke te da lažno iznošenje nalaza i davanje iskaza predstavlja krivično djelo, izmijenio svoj nalaz i mišljenje iznesen u prethodnom postupku, na način da je iznosio netačne i neutemeljene tvrdnje, te izvodio pogrešne zaključke u pogledu ovlaštenja za raspolaganje sredstvima na računima klijenata „..................“ d.d. ............. i posljedicama cesija zaključenih između „...........“ d.d. ............... i „...................“ d.o.o. ....................., izlazeći iz okvira svojih ovlaštenja koje je imao kao sudski vještak u krivičnom postupku, što je bilo osnov da tužilac Džemal Karić, zanemarujući prethodno izvedene dokaze i provedena vještačenja, odustane od krivičnog gonjenja i protiv optuženog M.D. dopisom od 12.03.2013. godine, na osnovu koga je Kantonalni sud u Sarajevu donio rješenje o obustavljanju krivičnog postupka dana 13.03.2013. godine, broj: ..................... za optuženog M.D., te je isključivo zahvaljujući ovakvom postupanju tužioca Džemala Karića i uz pomoć vještaka Abida Hodžića, postupak protiv Envera Delimustafića i M.D., rješenjima Kantonalnog suda obustavljen, na koji način su optužena lica Enver Delimustafić i M.D. izbjegli krivičnu odgovornost, a za koje radnje je Džemal Karić od Alije Delimustafića primio novac u iznosu od najmanje 3.000,00 KM, dok je pravno lice „..............“ d.d. ..................... zadržala pribavljenu protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 112.266,07 KM, a pravno lice „Cenex“ d.o.o. Sarajevo zadržalo pribavljenu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 429.290,00 KM,

3. Alija Delimustafić, Džemal Karić, Enver Delimustafić, Abid Hodžić i Emir Karača, zajedno,

Tokom 2016. godine, u Kantonu Sarajevo, u namjeri da brat organizatora Alije Delimustafića, Enver Delimustafić izbjegne krivične odgovornost, po prethodnom dogovoru i zahtjevu organizatora Alije Delimustafića, Džemal Karić, kao službeno lice u smislu člana 2. stav 3. KZ F BiH, u svojstvu tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, iskoristio svoj službeni položaj, na način da je davao informacije, savjete i upute kako bi Enver Delimustafić izbjegao krivičnu odgovornost u krivičnom postupku koji se vodi pod brojem ............................ pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, protiv optuženih S.Š., M.Š. i Envera Delimustafića, zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 358. stav 3, u vezi stava 1. ranije važećeg KZ F BiH, a po optužnici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj .................. (CMS ....................) od 29.10.2001. godine, koja je precizirana dana 30.07.2003. godine, koje informacije, savjete i upute je Džemal Karić neposredno neovlašteno davao Aliji Delimustafiću, koji je potom takve informacije, savjete i upute prosljeđivao advokatu Emiru Karači braniocu optuženog Envera Delimustafića, te po zahtjevu Alije Delimustafića, pripremio pitanja za sudskog vještaka ekonomske struke Abida Hodžića i odgovore koje vještak treba dati na ponovljenom glavnom pretresu, a koja pitanja i odgovore Džemal Karić predao Aliji Delimustafiću i Emiru Karači, koji su ih potom uručili Abidu Hodžiću, a koji vještak je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu saslušan na glavnom pretresu dana 02.09.2016.godine, prethodno propisno upozoren na dužnost govorenja istine i iznošenja nalaza u skladu sa pravilima struke te da lažno iznošenje nalaza i davanje iskaza predstavlja krivično djelo, kada je postupio po naprijed navedenim uputama i u bitnom odstupio u odnosu na raniji nalaz i mišljenje od 21.08.2001. godine sa dopunom od 12.10.2001. godine, tako što je postavljenim zahtjevima Alije Delimustafića iznio netačne tvrdnje i zaključke u pogledu mogućnosti pretvaranja dugoročnog u kratkoročni kredit i tretmana iz toga nastalih obaveza odnosno uvećanih kamata, tretmana provizije od 10% za koju je zadužen „...................“, knjiženja i prateće dokumentacije za robu koju uvozi „Cenex“, nakon čega je o navedenom ispitivanju vještaka Alija Delimustafić telefonom obavjestio brata Envera Delimustafića, u kojem razgovoru mu je pojasnio da je suđenje završilo i da je sve dobro prošlo i proslijedio telefon Emiru Karači koji je prenio u istom telefonskom razgovoru Enveru Delimustafiću da je „prošlo za ovu dvojicu“, da je zadovoljan vještakom i da su „sabili rogove ..........“ misleći pri tom na postupajuću tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo A.K., te je tužilac Džemal Karić sačinio i sadržaj iskaza kao i pitanja za svjedoke odbrane M.H. i H.B. u navedenom sudskom postupku čije saslušanje je bilo predviđeno za dan 26.09.2016.godine, koje je predao Aliji Delimustafiću, a koje sačinjene iskaze i pitanja za svjedoke je Alija Delimustafić proslijedio Emiru Karači, dok je Enver Delimustafić, tačno neutvrđenog dana u mjesecu septembru ili oktobru 2016.godine, podstrekavao svjedoka H.B. na davanje lažnog iskaza, sa uputom da isti tokom davanja iskaza na glavnom pretresu izjavi „da se Enver u to vrijeme u „Cenex“-u nije ništa pitao i nije mogao ništa odlučivati“, a sve kako bi optuženi Enver Delimustafić izbjegao krivičnu odgovornost, a pravno lice „Cenex“ zadržalo pribavljenu protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 300.000,00 KM,

4. Alija Delimustafić, L.F.P., Sead Hadžić zajedno NN policijskim službenikom

Tokom 2016. godine, u Sarajevu, po prethodnom dogovoru i zahtjevu Alije Delimustafića, u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti L.F.P. i zaštite grupe za organizovani kriminal kako ista ne bi bila otkrivena, Sead Hadžić, tačno neutvrđenog dana u maju ili junu 2016. godine, stupio u kontakt sa NN policijskim službenikom Federalne uprave policije, a koja policijska agencija je provodila posebne istražne radnje nadzora i tehničkog snimanja telekomunikacija protiv L.F.P., te u dogovoru sa istim, iako su rezultati provedenih posebnih istražnih radnji ukazivali na postojanje osnova sumnje o počinjenju krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna od strane L.F.P., zbog kojih je i određeno njihovo provođenje, isti je zajedno sa NN policijskim službenikom FUP-a, izdejstvovao da se od strane Federalne uprave policije Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnese prijedlog za obustavu posebnih istražnih radnji prema L.F.P. koji prijedlog je i zaprimljen u tužilaštvu dana 9.06.2016.godine, nakon čega je Sead Hadžić dana 12.07.2016. godine između ostalog obavijestio L.F.P. da “se sve ono storniralo, pa da joj malo olakša…da je puno uradio, a i drugi čovjek”, a koji prijedlog za obustavu posebnih istražnih radnji Federalne uprave policije tužilaštvo nije prihvatilo te je nastavljeno sa daljnjim provođenjem istih,


5. Alija Delimustafić, L.F.P., Zoran Lončar i Samira Skorupan, zajedno

Tokom 2016.godine, na području Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva, po prethodnom dogovoru organizatora grupe za organizovani kriminal Alije Delimustafića i L.F.P., u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti organizatora i članova grupe za organizovani kriminal i kako ista grupa ne bi bila otkrivena, a u vezi sa tačkama I.2., I.3., i I.4., optužnice, L.F.P. dana 17.09.2016.godine, telefonskim putem obavijestila Zorana Lončara da ode u U.O. “……………” preko puta gruntovnice i da će ga tamo čekati 100 eura u koverti, da naspe gorivo, te da dođe u ……… kako bi se našao sa njom, te da će potom zajedno ići …………….., kojom prilikom ga je upozorila da pazi jer mu je vozilo ozvučeno i da će ga pregledati kad dođe u Hrvatsku, te da previše ne “kopa”, nego da samo kod svojih ljudi provjeri jer je situacija vrlo ozbiljna, nakon čega je istog dana Samira Skorupan, znajući da je prethodno dogovoren Zoranov odlazak u Hrvatsku zbog sastajanja i dogovaranja Zorana Lončara sa Alijom Delimustafićem i L.F.P., a u vezi sa daljnjim aktivnostima grupe za organizovani kriminal i rješavanja nastalih sukoba između članova, omogućila Zoranu Lončaru da preuzme navedenu kovertu sa novcem namijenjenim za putne troškove radi odlaska u Hrvatsku, i da napusti Bosnu i Hercegovinu, tako što mu je stavila na raspolaganje svoje vozilo marke Renault ............. reg oznaka ……………….. sa kojim se zajedno dovezla ispred U.O. „..............“ u ulici ...................., gdje je Zoran Lončar ušao u U.O. „..................“ i preuzeo kovertu sa novcem, a potom mu Samira Skorupan i predala navedno vozilo sa kojim se Zoran Lončar i odvezao u Republiku Hrvatsku, gdje se sastajao sa Alijom Delinustafićem i L.F.P., nakon čega je Samira Skorupan, po zahtjevu i uputama Zorana Lončara u periodu od 17. – 23.09.2016.godine, u više navrata, odlazila na područje opštine Pale - Istočno Sarajevo, ulazila u vikend kuću koju koristi i u kojoj živi Zoran Lončar na adresi ............... iz koje je iznosila dokumentaciju koja služi kao dokaz u ovom krivičnom postupku, i to dokumentaciju Dnevna naredba Općinski sud u Sarajevu broj: .................... od 25.02.2014. godine; Kopija katastarskog plana Općina Stari Grad, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove – katastar i stambene poslove broj: ................, od 21.02.2014. godine; Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor za IV tuženog R.A., Općinski sud u Sarajevu broj: .................... od 05.05.2014. godine sa dokumentom u prilogu: Tužba tužitelja Lončar Zorana, upućena Općinskom sudu u Sarajevu, protiv tuženih (I.) R.A., (I.) R.A., R.A.A., (M.) R.A. i A., radi utvrđenja i uknjižbe od 15.01.2013. godine; Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor za III tuženu R.A., Općinski sud u Sarajevu broj: ........................ od 05.05.2014. godine sa dokumentom u prilogu: Tužba tužitelja Lončar Zorana, upućena Općinskom sudu u Sarajevu, protiv tuženih (I.) R.A., (I.) R.A., R.A.A., (M.) R.A. i A., radi utvrđenja i uknjižbe od 15.01.2013. godine; Punomoć S.C. za Lončar Zorana; Punomoć (I.) R.A. i (I.) R.A. za Zorana Lončara; Punomoć R.A.A, (M.) R.A. i (M.) S.F.A. za Zorana Lončara; Komadić papira sa oznakom „Utvrđeni iznos poreza na promet nepokretnosti, obveznik je dužan platiti na račun broj....“ i „Porez: 6.290,00 KM“; Potvrda o izdavanju Jedinstvenog pristupnog koda (JPK) za pristup sudskim predmetima putem web-a, Općinski sud u Sarajevu od 28.01.2016. godine; Prijedlog za pokretanje ostavine iza umrle S.L., ............., .............. podnesen Općinskom sudu u Sarajevu od strane Lončar Zorana; Odgovor na tužbu sa prijedlogom da se tužbeni zahtjev u cjelosti odbije kao neosnovan ili da sud donese rješenje o prekidu postupka, Z.a.k. A.O. i A.S., podnesen Općinskom sudu u Sarajevu na broj: ................. u pravnoj stvari tužitelja M.M., zastupan po punomoćniku V.I. protiv I-tuženog Lončar Zorana, II tuženog A.Č., III tuženog B.A. radi poništenja i ništavnosti ugovora broj: ....................... od 20.11.2014. godine;Odgovor na tužbu A.k. T.A., punomoćnik drugotuženog A.Č. u predmetu broj: ..............., tužitelja M.M.; Tužba tužitelja Lončar Zorana u predmetu protiv tuženih V.K., Ž.K. i B.M. od 15.01.2013. godine; Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu broj: ....................... od 29.04.2014. godine; Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu broj: ........................ od 29.04.2014. godine, fco.;Izvještaj o dnevniku, Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured od 20.06.2014. godine; Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu broj: ..................... od 29.04.2014. godine; Presuda zbog propuštanja Općinski sud u Sarajevu broj: ........................... od 29.04.2014. godine; Zapisnik o pripremnom ročištu, Općinski sud u Sarajevu broj: ........................... od 28.03.2016. godine; Rješenje Općinski sud u Sarajevu broj: ..................... od 15.03.2016. godine; Dopis Lončar Zorana upućen Općinskom sudu u Sarajevu, 2 (dva) primjerka; Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu broj: ...... od 30.06.2014. godine, broj: ................ Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Sarajevu broj: ..... od 30.06.2014. godine, broj: .................................... Dopis uz dostavu tužbe na obavezni odgovor, Općinski sud u Sarajevu broj: ........................ od 22.09.2014. godine; Tužba tužitelja M.M. protiv tuženih Lončar Zorana, A.Č. i B.A.; Izvadak iz knjige položenih ugovora Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured, broj: ................ od 04.01.2012. godine, ................................. Punomoć M.M. za Lončar Zorana; Obavijest MUP KS, Stari Grad od 05.02.2013. godine na ime Zoran Lončar; fco. pasoša na ime M.M., broj: .................... Izvornik Ugovora o kupoprodaji nekretnina broj: .......................... zaključen između prodavca M.M. i kupca A.Č. 27.02.2014. godine, notarski obrađen od strane notara A.DŽ.; Izvadak iz knjige položenih ugovora Općinski sud u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured, broj: ................... od 15.07.2014. godine, .................. neslužbena kopija;Otpravak izvornika Ugovora o prodaji stana broj: .......................... od 02.07.2014. godine, zaključenog između A.Č. i B.A., notarski obrađeno od strane notara Đ.M.; Krivična prijava podnosioca M.M. protiv Lončar Zorana i A.DŽ., podnesena Kantonalnom tužilaštvu, Akt sa oznakom „................ – obiteljska kuća sa okućnicom (............) sa 2 (dva) prikačena lista A4 formata sa slikama obiteljske kuće i 1 (jedan) list A 4 formata sa 2 (dvije) fotografije; Punomoć O.R.G. za Lončar Zorana, ovjerena u ....................., broj ......................... od 05.11.2013. godine ;Potvrda prijema dokumenta Općinski sud u Sarajevu broj: ........................ od 22.03.2016. godine; Rješenje Općinski sud u Sarajevu broj: ......................... od 15.03.2016. godine, a koju dokumentaciju je Samira Skorupan odnosila u svoj stan i na taj način prikrivala dokaze koji terete organizatora i članove grupe za organizovani kriminal,


6. Alija Derlimustafić, Zoran Lončar, Amirela Lončar zajedno sa Hamdom Spahićem

Tokom 2016.godine, u Kantonu Sarajevo, po prethodnom dogovoru Zorana Lončara i Amirele Lončar sa Hamdom Spahićem, u cilju izbjegavanja krivične odgovornosti Alije Delimustafića i Zorana Lončara i zaštite grupe za organizovani kriminal kako ista ne bi bila otkrivena, a u vezi sa tačkama I.2., I.3., i I.4., optužnice, nakon što je Amirela Lončar došla do informacija da se od strane Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo vodi istraga protiv Zorana Lončara vezano za malverzacije sa stanovima o čemu je obavijestila Zorana Lončara, Hamdo Spahić, a po prethodnim uputama i zahtjevu Zorana Lončara i Amirele Lončar, kojima se dana 19.09.2016. godine u telefonskom razgovoru obavezao da će kod tužioca S.K. provjeriti da li se protiv Zorana Lončara u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo vodi istraga za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, dana 22.09.2016.godine i dana 23.09.2016.godine pristupio u prostorije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa ciljem da putem tužioca S.K. provjeri da li u navedenom tužilaštvu postoji predmet protiv osumnjičenog Zorana Lončara, kako bi saznao detalje istrage, pa nakon što je obavio razgovore sa navedenim tužiocem, o ishodu istih je obavijestio Zorana Lončara, nakon čega je Zoran Lončar dana 26.09.2016.godine o navedenom dalje obavijestio Aliju Delimustafića govoreći mu da „radi na istrazi“, na što mu je Alija Delimustafić u istom razgovoru potvrdio da i on „radi na tome“,
Dakle,

osumnjičeni Alija Delimustafić, u vezi sa tačkama I (1-9); II (1-7); III; IV (1-6) optužnice, organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal koja je zajedničkim djelovanjem činila krivična djela na način da je učinio, podstrekavao, planirao, pripremao, omogućavao, usaglašavao se, nadzirao i pomagao drugim članovima grupe za organizovani kriminal da iskoriste svoj službeni položaj i da sebi i drugom pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, da lažnu ispravu sačine i upotrijebe kao pravu, sa ciljem da sebi i drugom pribave protupravnu imovinsku korist drugog lažnim prikazivanjem činjenica dovodili u zabludu i time ga naveli da na štetu svoje imovine što učini, a koja šteta prelazi iznos od 30.000,00KM, podstrekavao na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju je znao da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio, na drugi način pomagao da učinitelj krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna da ne bude otkriven,

osumnjičeni Izet Musić u vezi sa tačkama I (2,3 i 9) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičeni Zoran Lončar, u vezi sa tačkama I (2,3,4); IV (5-6) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio, lažnu ispravu upotrijebio kao pravu, te sa ciljem da sebi i drugom pribavi protupravnu imovinsku korist drugog lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine što učini, a koja šteta prelazi iznos od 30.000,00KM,

osumnjičeni Emir Karača, u vezi sa tačkama I (1 i 8); IV (1,2,3) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičena Elvira Kreho, u vezi sa tačkama III optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju je znala da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primila, držala, njome raspolagala, upotrijebila u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrila,

osumnjičeni Džemal Karić u vezi sa tačkama IV (1,2 i 3) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja sebi i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

osumnjičena Lejla Cerić u vezi sa tačkama I (2 i 3); II-3a optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja drugom pribavila imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

osumnjičena Suada Hadžić u vezi sa tačkom II-3a optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je kao službena osoba iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja drugom pribavila imovinsku korist koja prelazi 50.000,00 KM,

osumnjičeni Abid Hodžić u vezi sa tačkama IV (1,2 i 3) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičena Edina Mutevelić, u vezi sa tačkom I-1. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomogla drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju je znala da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primila, držala, njome raspolagala, upotrijebila u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrila,

osumnjičena Murisa Makarević u vezi sa tačkom I-5, optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagala drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM i lažnu ispravu upotrijebila kao pravu.

osumnjičeni Kemo Kapur u vezi sa tačkama II (3a, 3c i 6). optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeni Samir Muslić u vezi sa tačkom I-6 optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je iskoristio svoj službeni položaj i drugom pribavio imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeni Nihad Druškić, u vezi sa tačkom I-5. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeni Dalibor Macanović u vezi sa tačkama I-4, II (3a i 5), optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je lažnu ispravu upotrijebio kao pravu, te sa ciljem da sebi i drugom pribavi protupravnu imovinsku korist drugog lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine što učini, a koja šteta prelazi iznos od 30.000,00 KM,

osumnjičeni Enver Delimustafić, u vezi sa tačkama I-6; IV-3 optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te drugog podstrekavao na davanje lažnog iskaza u krivičnom postupku,

osumnjičena Amirela Lončar u vezi sa tačkom IV-6. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagala drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičena Samira Skorupan u vezi sa tačkom IV-5. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagala drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičeni Sead Hadžić, u vezi sa tačkom IV-4. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna tako što je na drugi način pomogao učinitelju krivičnog djela za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora da ne bude otkriven.

osumnjičeni Zaim Spahović u vezi sa tačkama I-7, II (2, 3a i 5). optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te lažnu ispravu upotrijebio kao pravu.

osumnjičeni Hamdo Spahić u vezi sa tačkom IV-6. optužnice na drugi način pomogao učinitelju krivičnog djela za koje se može izreći zatvora pet godina ili teža kazna da ne bude otkriven,

osumnjičeni Samir Čolan, u vezi sa tačkom I-4. optužnice, sa ciljem da sebi i drugom pribavi protupravnu imovinsku korist drugog lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i time ga naveo da na štetu svoje imovine što učini, a koja šteta prelazi iznos od 30.000,00KM.

osumnjičeni Zikret Ohranović u vezi sa tačkom I-8. optužnice, drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičena Samina Skopak u vezi sa tačkama I-7 i II-2 optužnice, drugom drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičeni Nermin Vila i Lejla Mirela Eminović, u vezi sa tačkom I-5, Optužnice, drugom pomogli da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, i lažnu ispravu upotrijebili kao pravu,

osumnjičeni Ismet Hamzić u vezi sa tačkom II 3-b) optužnice, drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičeni Halid Drkenda u vezi sa tačkama II (4 i 5) optužnice, drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, i lažnu ispravu upotrijebio kao pravu,

osumnjičena Milena Rajić u vezi sa tačkom II-5 optužnice, kao sudija suda u Federaciji, s ciljem da drugom pribavi kakvu korist donosila nezakonite odluke.

osumnjičena Fatima Kapur u vezi sa tačkom II-3.c). optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinila krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomogla drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeni Arif Ibrahimović u vezi sa tačkom II-5. optužnice, drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj da sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeni Faruk Telalagić, Ševala Arnautović i Edin Arnautović, u vezi sa tačkom II-7. optužnice, drugom pomogli da iskoristi svoj službeni položaj da sebi i drugom pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, sačinili lažnu ispravu i lažnu ispravu upotrijebili kao pravu,

osumnjičeni Ratko Đokić u vezi sa tačkom II-6. optužnice, drugom pomogao da iskoristi svoj službeni položaj da sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičena Dušanka Đokić u vezi sa tačkom II-6. optužnice, drugom pomogla da iskoristi svoj službeni položaj da sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primila, držala, njome raspolagala, upotrijebila u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrila,

osumnjičeni Dobro Đokić i Vojko Đokić u vezi sa tačkom II-6. optužnice, drugom pomogli da iskoristi svoj službeni položaj da sebi i drugom pribave imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju znaju da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primili, držali, njome raspolagali, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrli,

osumnjičena pravna lica Cenex Group doo Sarajevo, Exline Group doo Istočno Sarajevo, i Consultants doo Sarajevo u vezi sa tačkom I-1. optužnice, kao članovi grupe za organizovani kriminal učinili krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeno pravno lice Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, u vezi sa tačkom III (a-e). optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeno pravno lice Centralexport doo Istočno Sarajevo u vezi sa tačkama I-6, III (a-e) optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, te novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeno pravno lice Cenex Inženjering doo Sarajevo-Cening , u vezi sa tačkom I-8. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,

osumnjičena pravna lica CENEX doo Istočno Sarajevo u vezi sa tačkom I-8. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal novac ili drugu imovinu velike vrijednosti za koju zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog dijela primio, držao, njome raspolagao, upotrijebio u privrednom ili drugom poslovanju ili na drugi način prikrio,

osumnjičeno pravno lice „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo u vezi sa tačkom I-9. optužnice, kao član grupe za organizovani kriminal učinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna na način da je pomagao drugom članu grupe za organizovani kriminal da iskoristi svoj službeni položaj sebi i drugom pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM,
Čime su,

osumnjičeni Alija Delimustafić, u vezi sa tačkama I (1-9); II (1-7); III; IV (1-6) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. i 2. KZ F BiH, Prevara iz člana 294. st. 2. KZ F BiH, Pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi sa st. 1. KZ F BiH, Davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ FBiH, Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. st. 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Izet Musić u vezi sa tačkama I (2,3 i 9). optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Zoran Lončar, u vezi sa tačkama I (2,3,4); IV (5-6). optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, krivičnog djela Prevara iz člana 294.stav 2.KZ FBiH, krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 1. i 2. KZ F BiH.

osumnjičeni Emir Karača, u vezi sa tačkama I (1 i 8); IV (1,2,3) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH,

osumnjičena Elvira Kreho, u vezi sa tačkom III. optužnice, učinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Džemal Karić u vezi sa tačkama IV (1,2 i 3) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

osumnjičena Lejla Cerić u vezi sa tačkama I (2 i 3); II-3a optužnice, učinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

osumnjičena Suada Hadžić u vezi sa tačkom II-3a optužnice, učinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Abid Hodžić u vezi sa tačkama IV (1,2 i 3) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH.

osumnjičena Edina Mutevelić, u vezi sa tačkom I-1. optužnice, učinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, i krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH.

osumnjičena Murisa Makarević u vezi sa tačkom I-5, optužnice, učinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1.KZ FBiH i Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ FBiH.

osumnjičeni Kemo Kapur u vezi sa tačkama II (3a, 3c i 6) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH,

osumnjičeni Samir Muslić u vezi sa tačkama I-6 optužnice učinio krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH i krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH.

osumnjičeni Nihad Druškić, u vezi sa tačkom I-5. optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH i krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH.

osumnjičeni Dalibor Macanović u vezi sa tačkama I-4, II (3a i 5) optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Prevara iz člana 294.stav 2.KZ FBiH i Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ F BiH.

osumnjičeni Enver Delimustafić, u vezi sa tačkama I-6 i IV-3 optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, Davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ FBiH.

osumnjičena Amirela Lončar u vezi sa tačkom IV-6 optužnice učinila krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ BiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH.

osumnjičena Samira Skorupan u vezi sa tačkom IV-5 optužnice, učinila krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. st. 3. u vezi stava 1.KZ FBiH.

osumnjičeni Sead Hadžić, u vezi sa tačkom IV-4 optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. st. 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Zaim Spahović u vezi sa tačkama I-7, II (2, 3a i 5). optužnice, učinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH i Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ FBiH.

osumnjičeni Hamdo Spahić u vezi sa tačkom IV-6 optužnice učinio krivično djelo Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. st. 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

osumnjičeni Samir Čolan, u vezi sa tačkom I-4.optužnice, učinio krivično djelo Prevara iz člana 294.stav 2. u vezi stava 1.KZ FBIH

osumnjičeni Zikret Ohranović u vezi sa tačkom I-8. optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1.KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH,

osumnjičena Samina Skopak u vezi sa tačkom I-7 i II-2 optužnice, učinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH.

osumnjičeni Nermin Vila i Lejla Mirela Eminović, u vezi sa tačkom I-5, optužnice, učinili krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičeni Ismet Hamzić u vezi sa tačkom II-3b) optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH,

osumnjičeni Halid Drkenda u vezi sa tačkama II (4 i 5) optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH i Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH,

osumnjičena Milena Rajić uvezi sa tačkom II-5 optužnice, učinila krivično djelo Povreda zakona od sudije iz člana 357. KZ FBiH.

osumnjičena Fatima Kapur u vezi sa tačkom II-3c optužnice, učinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičeni Arif Ibrahimović u vezi sa tačkom II-5 optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičeni Faruk Telalagić , Ševala Arnautović i Edin Arnautović u vezi sa tačkom II-7. optužnice, učinili krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičeni Ratko Đokić u vezi sa tačkom II-6. optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičena Dušanka Đokić u vezi sa tačkom II-6 optužnice, učinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičeni Dobro Đokić i Vojko Đokić u vezi sa tačkom II-6 optužnice, učinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH u vezi sa članom 33. KZ FBiH, Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

osumnjičena pravna lica Cenex Group doo Sarajevo, Exline Group doo Istočno Sarajevo, i Consultants doo Sarajevo u vezi sa tačkom I-1. optužnice, učinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, i krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.

osumnjičeno pravno lice Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, u vezi sa tačkom III (a-e) optužnice, učinilo krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH i Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, a sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.

osumnjičeno pravno lice Centralexport doo Istočno Sarajevo u vezi sa tačkama I-6 i III (a-e) optužnice, učinilo krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, i krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.

osumnjičeno pravno lice Cenex Inženjering doo Sarajevo-Cening , u vezi sa tačkom I-8. optužnice, učinilo krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.

osumnjičena pravna lica CENEX doo Istočno Sarajevou vezi sa tačkom I-8 optužnice, učinila krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Pranja novca iz člana 272. stav. 2. u vezi sa st. 1.KZ FBiH, sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.

osumnjičeno pravno lice „MinasCo“ d.o.o. Sarajevo u vezi sa tačkom I-9 optužnice, učinilo krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH u vezi krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH sve u vezi sa članom 128. istog Zakona.PRIJEDLOG ZA PRODUŽENJE PRITVORA I PRIJEDLOG ZA PRODUŽENJE/ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

I.

Predlažemo da se prema osumnjičenom Aliji Delimustafiću nakon potvrđivanja optužnice u skladu sa odredbama člana 151. ZKP F BiH u vezi sa 242. stav 3. ZKP FBIH produži mjera pritvora iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka a), b) i c) ZKP F BiH. Prethodno je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu od 31.08.2017.godine prema istom produžen pritvor za jedan mjesec i 15 dana i isti može trajati do 15.10.2017.godine ili do druge odluke Suda.

II.

Predlažemo da se prema osumnjičenim licima Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makaraević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Hamdo Spahić, Nermin Vila, Lejla Mirela Eminović nakon potvrđivanja optužnice odrede/produže mjere zabrane i to:

1. Predlaže se da Sud u rješenju kojim izriče mjeru zabrane napuštanja boravišta i putovanja za osumnjičena lica Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makaraević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, u smislu člana 140c tačka 1. ZKP-a FBiH odredi mjesto u kojem će osumnjičeni boraviti dok traje ova mjera, a to su adrese osumnjičenih lica na kojima borave a kako je to navedeno u optužnici, te odredi granice van kojih se osumnjičeni ne smiju udaljavati, odnosno da se takva granica u odnosu na osumnjičena lica Izet Musić, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makaraević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan odredi na teritoriju Kantona Sarajevo, odnosno u odnosu na osumnjičenog Zorana Lončara na teritoriju Kantona Sarajevo I opštine Pale (RS), u odnosu na osumnjičenog Dalibora Macanovića ograniči na teritoriju Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo, a u odnosu na osumnjičenog Seada Hadžića ograniči na teritoriju Kantona Sarajevo, grada Istočno Sarajevo I Srednjo – bosanskog kantona. Nadalje, predlaže se da Sud, na osnovu člana 140a. stav 1. tačka d) u vezi sa stavom 2. ZKP FBIH, u rješenju kojim izriče mjeru zabrane napuštanja boravišta i putovanja izda naredbu da se osumnjičeni imaju javljati nadležnoj policijskoj stanici prema mjestu prebivališta i to svakih 7 (sedam) dana.2. U smislu člana 140. stav 2., i čl. 140c. stav 2. ZKP FBIH tužilaštvo predlaže da sud kao dodatnu mjeru uz zabranu napuštanja boravišta naredi privremeno oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduju osumnjičeni Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makaraević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, uključujući privremeno oduzimanje pasoša Sjedinjenih Američkih Država broj ............... u odnosu na Zorana Lončara, te oduzimanje hrvatskog pasoša u odnosu na Murisu Makarević, uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i izricanje zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine, (o čemu će sud u skladu sa članom 140e. stav 2. ZKPFBIH obavijestiti Graničnu policiju BiH i Glavni centar za obradu podataka BiH)

3. Predlaže se da Sud, u smislu člana 140a stav 2 u vezi stava 1 tačka c) u rješenju kojim izriče mjeru zabrane napuštanja boravišta i putovanja, osumnjičenim licima Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makaraević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Hamdo Spahić, Nermin Vila, Lejla Mirela Eminović izrekne i mjeru zabrane sastajanja sa određenim osobama, kojom će odrediti zabranu sastajanja sa osumnjičenim međusobno I sa drugim osumnjičenim i svjedocima koji su navedeni u ovoj optužnici u ovom krivičnom predmetu.

4. Tužilaštvo predlaže da Sud u odnosu na osumnjičena lica Emir Karača, Kemo Kapur, Džemal Karić, Abid Hodžić, Murisa Makarević, Samir Muslić izrekne i mjeru zabrane preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti iz člana 140a. stav 1. tačka a) ZKP FBiH a u odnosu na osumnjičene Emir Karača, Kemo Kapur, Džemal Karić, Murisa Makarević, Samir Muslić i zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja iz člana 140a. stav 1. tačka b) ZKP FBIH.

PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE MJERE OSIGURANJA U ODNOSU NA PRAVNA LICA

Shodno članu 407. stav 2. ZKP FBIH predlažemo da sud odredi privremenu mjeru osiguranja obavljanja svih djelatnosti dok traje krivični postupak u odnosu na osumnjičena pravna lica Cenex Group d.o.o. Sarajevo, Exline Group d.o.o. Istočno Sarajevo, Centralexport d.o.o. Istočno Sarajevo, Cenex Inženjering d.o.o. Istočno Sarajevo (Cening d.o.o.), Cenex d.o.o. Istočno Sarajevo, Exline d.o.o. Istočno Sarajevo, MinasCo d.o.o. Sarajevo jer postoji opravdana bojazan da će u okviru osumnjičenih pravnih osoba biti ponovljeno krivično djelo i da će za njega biti odgovorna pravna osoba.

KANTONALNI TUŽIOCI
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]