BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
#956
Optužnica – proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga


ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Široki Brijeg, _______

OPĆINSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______ Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što je:

Neutvrđenog dana u mjesecu _______ _______ godine, suprotno odredbama članka 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, u vinogradu u blizini svoje obiteljske kuće u mjestu _______, posijao 5 sjemenki indijske konoplje od kojih su iznikle 4 stabljike ove biljke koja pripada biljnoj vrsti Cannabis i sadrži psihoaktivne komponente, te je iste uzgajao dok nisu narasle do visine 60-290 cm, sve do dana _______ kada je od strane djelatnika PU _______ otkriven, a stabljike konoplje mu oduzete.

Dakle, neovlašteno uzgajao biljke i proizvodio tvari koje su proglašene opojnom drogom.

Čime je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz članka 238. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak kemijske struke _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o vaganju biljne tvari PU _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za kemijska ispitivanja _______ od _______,
- Fotodokumentaciju PU _______ broj _______ od _______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog _______ PP _______ broj _______ od _______.

3. Predlažemo da se, u smislu odredbe članka 238. stavak 4. KZ-a FBiH, a u svezi s člankom 78. KZ-a FBiH od osumnjičenog oduzme privremeno oduzeta opojna droga.


Rezultati istrage

Rezultati provedene istrage nedvojbeno ukazuju da je osumnjičeni _______ počinio kazneno djelo koje mu se ovom optužnicom stavlja na teret. Naime, iz objektivnih dokaza, kao i nalaza i mišljenja vještaka za kemijska ispitivanja, nedvojbeno proizilazi da je osumnjičeni kritične prilike zasadio više sjemenki od biljke marihuane, te je dobio stabljike koje predstavljaju u suštini opojnu drogu Cannabis, a koja je prilikom pretresa i oduzeta po djelatnicima PU _______.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______, od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka kemijske struke _______ od _______,
- Zapisnik o očevidu PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj ________ od _______,
- Zapisnik o vaganju biljne tvari PU _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za kemijska ispitivanja _______ od _______,
- Fotodokumentacija PU _______ broj _______ od _______.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________

http://bosna-forum.eu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]