BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#968
Optužnica – nasilje u porodici

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
_____________ KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO
_____________________KANTONA
_________________

Broj: _______/ _______
_______, _______. godine


OPĆINSKOM SUDU _______
- sudiji za prethodno saslušanje -


Na osnovu člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

_______, zv. _______, sin _______ i majke _______, rođene _______, rođen _______ godine u mjestu _______, općina _______, nastanjen u _______ ul. _______ broj _______, po nacionalnosti _______, državljanin BiH, po zanimanju _______, zaposlen u _______, završio _______ školu, otac _______ djeteta, osuđivan presudom _______ suda u _______ broj _______ od _______ zbog krivičnog djela _______ iz člana _______ KZ FBiH i presudom _______ suda u _______ broj _______ od _______ zbog krivičnog djela _______ iz člana _______ KZ FBiH,


Što je:

dana _______ godine, oko _______ sati, u _______, ul. _______, u stanu u kojem živi sa svojom majkom _______ i mldb. kćerkom _______, nasiljem, te drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio mir, fizički integritet i psihičko zdravlje svoje majke i kćerke, tako što je, u pijanom stanju, majku pljuvao, vrijeđao, čupao za kosu i prijetio da će je ubiti, te je više puta pesnicom udario u glavu nanijevši joj time lake tjelesne povrede u vidu uboja ispod lijevog oka, a svoju kćerku _______ je probudio, vukao je za noge i tražio da mu donosi razne stvari, a potom je uhvatio objema rukama za nadlaktice, podigao i bacio na kauč, pa je ista leđima udarila u drveni naslon kauča usljed čega je zadobila lake tjelesne povrede u vidu uboja i oguljotina u predjelu desne lopatične regije,

Čime je počinio krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 2. i 4. KZ FBiH, u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ FBiH).


Radi toga stavljam

P R I J E D L O G
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- oštećena _______, kći _______ iz _______,
- oštećena mldb. _______, kći _______ iz _______, ul. _______,
- _______ i _______, policajci PU _______,
- _______, predstavnik Centra za socijalni rad _______.

2. Da se saslušaju vještaci:

- _______, vještak sudske medicine, iz _______, ul. _______,
- _______, vještak psiholog, iz _______, ul. _______.

3. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju lica mjesta PU _______, broj _______ od _______,
- Medicinsku dokumentaciju na ime oštećene _______, Doma zdravlja _______, broj _______ od _______,
- Medicinsku dokumentaciju na ime oštećene mldb. ______, Doma zdravlja _______, broj _______ od _______.

4. Da se pročitaju:

- Zapisnik o uviđaju PU _______ broj _______ od _______,
- Izvještaj Centra za socijalni rad _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka psihologa od _______,
- Nalaz vještačenja alkohola u krvi za osumnjičenog _______ Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Organa za unutrašnje poslove BiH Sarajevo broj _______ od _______,
- Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog _______, PU _______, broj _______, od _______.Rezultat istrage

Rezultat provedene istrage na nedvosmislen način potvrđuje opravdanost ove optužnice, tj.da je osumnjičeni _______ učinio krivično djelo djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2. KZ FBiH.

Iz činjeničnog stanja utvrđenog u istrazi, koje je zasnovano kako na gore naznačenim objektivnim dokazima, tako i na subjektivnim dokazima – iskazima saslušanih svjedoka, proizilazi da je osumnjičeni _______ dana _______ godine oko _______ sati vršio nasilje nad svojom majkom _______ i nad svojom mldb. kćerkom _______, sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu.

To se posebno vidi iz jasnog i nedvosmislenog iskaza oštećene _______, i oštećene mldb. _______ čiji su iskazi potkrijepljeni i iskazima svjedoka ______, kao i gore naznačenim materijalnim dokazima, koji u cijelosti potvrđuju njihovo svjedočenje kao istinito i vjerodostojno.

Na osnovu izloženog, smatramo da postoji dovoljno razloga za osnovanu sumnju da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, zbog čega predlažem da Sudija za prethodno saslušanje ovu optužnicu u cijelosti potvrdi.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog broj KT - _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka oštećene _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka oštećene mldb. _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______broj _______ od _______,
- Zapisnik o uviđaju PU ______ broj _______ od _______,
- Fotodokumentacija lica mjesta PU _______ broj _______ od _______,
- Medicinska dokumentacija na ime oštećene _______ Doma zdravlja _______, broj _______ od _______,
- Medicinska dokumentacija na ime oštećene mldb. _______ Doma zdravlja _______, broj _______ od _______,
- Izvještaj Centra za socijalni rad _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka psihologa od _______,
- Nalaz vještačenja alkohola u krvi za osumnjičenog _______ Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Organa za unutrašnje poslove BiH Sarajevo broj _______ od _______,
- Izvod iz krivične evidencije za osumnjičenog _______, PU _______, broj _______, od _______.

KANTONALNI TUŽILAC
________________________Izvor: advokat

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]