BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#964
Optužnica – droga

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
_________________________

Broj: KT - _______
Mostar, _______


OPĆINSKOM SUDU U ________
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske ___________, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


2. Ime i prezime _______, Nadimak _______, Ime i prezime roditelja _______, Djevojačko obiteljsko ime majke _______, Mjesto rođenja _______, Adresa stanovanja _______, Dan, mjesec i godina rođenja _______, Narodnost _______, Državljanstvo _______, JMBG _______, Zanimanje _______, Obiteljske prilike _______, Pismenost _______, Završena škola _______, Mjesto i vrijeme služenja vojske _______, Čin rezervnog vojnog starješine _______, Vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______ Odlikovanje _______, Imovinsko stanje _______, Ranija osuđivanost _______, Da li je izdržao izrečenu kaznu _______, Vođenje drugog postupka _______.


Što su:

U vremenskom periodu od _______ do _______, u _______, suprotno odredbi članka 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, zajednički i dogovoreno, u kontinuitetu neovlašteno prodavali opojnu drogu heroin sljedećim osobama: XX-u svakodnevno, u vremenskom periodu od _______ do _______, NN-u svakodnevno, u vremenskom periodu od _______ do _______, YY-u svakodnevno, u vremenskom periodu od _______ do _______, a dana _______ u stanu u kojem su zajedno boravili na adresi _______ radi prodaje neovlašteno držali 4,277 g opojne droge heroin, koja im je istog dana oduzeta od strane pripadnika PU _______.

Dakle, neovlašteno prodavali i neovlašteno držali tvari propisom proglašene opojnom drogom.

Čime su počinili produženo krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz članka 238. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH), a u svezi s člancima 31. i 55. KZ-a FBiH.


Radi toga, tom sudu kao stvarno i mjesno nadležnom, stavljam

PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Predlažem da se na glavnom pretresu saslušaju

- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Svjedok _______ nastanjen na adresi _______,
- Vještak kemijske struke _______ nastanjen na adresi _______.

2. Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:

- Zapisnik o očevidu PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnike o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnike o vaganju biljne tvari PU _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za kemijska ispitivanja _______ od _______,
- Fotodokumentaciju PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnike o prepoznavanju osoba PU _______ broj _______ od _______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog _______ PU _______ broj _______ od _______,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičenog _______ PU _______ broj _______ od _______.

3. Predlažemo da se, u smislu odredbe članka 238. stavak. 4. KZ-a FBiH, a u svezi s člankom 78. KZ-a FBiH od osumnjičenih oduzme privremeno oduzeta opojna droga.

Rezultati istrage

Rezultati istrage nedvojbeno ukazuju da su osumnjičeni _______ počinili kazneno djelo koje im se ovom optužnicom stavlja na teret. Ovakvo stanje stvari u cijelosti potvrđuju iskazi saslušanih svjedoka, kao i niz objektivnih dokaza, te provedena ekspertiza po vještaku kemijske struke, a iz čega proizilazi da su oba osumnjičena u kritičnom vremenskom periodu u više navrata raznim osobama prodavala opojnu drogu heroin, kao i u stanu u kome su zajedno boravili držali predmetnu drogu u cilju daljnje prodaje.

Zbog svega naprijed izloženog, predlažemo da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______, od _______,
- Zapisnik o ispitivanju osumnjičenog _______, broj KT _______, od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka kemijske struke ________ od _______,
- Zapisnik o očevidu PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnici o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnici o vaganju biljne tvari PU _______ broj _______ od _______,
- Nalaz i mišljenje vještaka za kemijska ispitivanja _______ od _______,
- Fotodokumentacija PU _______ broj _______ od _______,
- Zapisnici o prepoznavanju osoba PU _______ broj _______ od _______.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
__________________Izvor: advokat
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]