BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1130
Održana radionica „Stečajni predmeti u BiH“
Jednodnevna radionica „Stečajni predmeti“ održana je danas na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Švedske.

Svrha radionice bila je efikasnije rješavanje stečajnih predmeta koji opterećuju ne samo sudove, već i cjelokupno društvo, kao i upoznavanje javnosti sa problematikom sa kojom se sudovi susreću prilikom rješavanja stečajnih predmeta s obzirom na činjenicu da su ovi predmeti aktuelna tema u medijima te da se često sudovi smatraju odgovornim za njihovu dugotrajnost i stanje u kojem se nalaze pojedina privredna društva u stečaju. Razgovaralo se o analizi i statistici stečajnih predmeta po sudovima, sačinjavanju akcionih planova i sačinjavanju planova za predmete proizašle iz stečaja. Stečajni upravnici i predstavnici sudova razmjenjivali su informacije o predmetima proizašlim iz stečajnog postupka.

Tokom radionice predstavljen je i novi Zakon o stečaju koji je stupio na snagu u Republici Srpskoj, što se u narednom periodu očekuje i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, bilo je govora o problemima u praksi i prijedlozima sudova u cilju povećanja efikasnosti provođenja stečajnih postupaka.

Uvodnim obraćanjem radionicu je otvorio g. Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i član VSTV-a BiH.

Gospodin Kadrić je istakao da je VSTV BiH, još tokom 2014. godine, započelo niz aktivnosti kako bi se unaprijedio rad na stečajnim predmetima i smanjila dužina trajanja stečajnih postupaka u sudovima. Održani su sastanci sa predstavnicima sudova koji su nadležni za stečajne postupke i udruženjem stečajnih upravnika, na kojima su razmatrani različiti aspekti rješavanja ovih predmeta te usvojeni zaključci s ciljem unapređenja saradnje između sudova i stečajnih upravnika. Pored toga, u martu 2014. godine, VSTV BiH je donijelo odluku o uvođenju akcionih planova rješavanja stečajnih predmeta, kao posebne vrste planova kroz koje se prate svi neriješeni stečajni predmeti u sudovima. Takođe, za sve sudove je ustanovljena obaveza izrade planova rješavanja predmeta proizašlih iz stečajnih postupaka s obzirom da je utvrđeno da su ovi predmeti jedan od osnovnih uzroka dugotrajnosti stečajnih postupaka.

Na osnovu periodičnih analiza stečajnih predmeta koje provodi VSTV BiH, utvrđeno je da je preduzimanjem navedenih aktivnosti došlo do smanjenja trajanja riješenih i neriješenih stečajnih predmeta u sudovima.

Učesnici na ovoj radionici su bili predsjednici sudova koji su nadležni za stečajne postupke i sudije koje rade na stečajnim predmetima.

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci:

Potrebno je da VSTV BiH, na temelju prijedloga sudova nadležnih za rješavanja stečajnih predmeta, razmotri normative propisane Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u BiH za stečajne predmete i likvidacije po službenoj dužnosti;
Potrebno je organizovati zajedničke edukacije predstavnika sudova nadležnih za provođenje stečajnih postupaka, Uprave za indirektno oporezivanje, Poreske uprave i Geodetske uprave kako bi se razjasnila sporna pitanja koja se javljaju u vezi stečajnih postupaka;
Potrebno je da se sudovi obrate nadležnim entitetskim vrhovnim sudovima u vezi spornih pravnih pitanja koja se javljaju u vezi stečajnih postupaka i u vezi predmeta koji su u vezi sa stečajnim postupkom ili su proizišli iz stečajnog postupka;
Potrebno je da nadležna ministarstva pravde i udruženja stečajnih upravnika obezbjede edukaciju stečajnih upravnika kako bi se podigao nivo stručnosti i profesionalnosti rada što će u konačnici uticati na efikasnost rješavanja stečajnog postupka;
Konstatuje se da su novim Zakonom o stečaju u RS uvedena poboljšanja koja će uticati na povećanje efikasnosti te je potrebno i u FBiH uvesti ovakva zakonska rješenja;
Konstatuje se da bi bilo korisno da se angažuju stručnjaci ekonomske struke koji će stečajnim sudijama pružati stručnu pomoć u radu na ovim predmetima;
Potrebno je da se u CMS sistem uvede oznaka predmeta za stečajne predmete – financijsko restruktuiranje;
Potrebno je VSTV BiH i u narednom periodu organizira radionice ovog tipa u cilju razmjene iskustava između sudova koji postupaju u stečajnim predmetima i otklanjanju određenih dilema koje se pojave u praksi.

21.04.2016


http://epravo.ba

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]