BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1146
Održana radionica „Planovi rješavanja predmeta“

Jednodnevna radionica „Planovi rješavanja predmeta“ održana je danas u hotelu Jelena u Brčkom. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa.

Svrha radionice bila je da se sudovima skrene pažnja na trend rješavanja predmeta, starost i trajanje neriješenih predmeta te da se daju upute predsjednicima sudova na koji način da adekvatno prate realizaciju planova rješavanja predmeta. Tokom radionice su se razmatrale analiza rada po starosti inicijalnog akta u 2015. godini, kreiranje i realizacija planova rješavanja predmeta u sudovima. Predstavljeni su rezultati rada na rješavanju predmeta iz planova u 2015. godini i u prvom kvartalu 2016. godine.

Također se razgovaralo o problemima u praksi pri sačinjavanju planova, primjeni Uputstva za sačinjavanje planova za rješavanje predmeta kao i načinima praćenja i mjerama s ciljem poboljšanja ostvarenja planova.

Učesnici su bili predstavnici VSTV-a BiH, općinskih sudova u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Banovićima, Kalesiji, Gradačcu, Tešnju, Kaknju, Zavidovićima, Žepču, Gračanici, Orašju i osnovnih sudova u Brčkom, Bijeljini, Doboju, Modriči, Derventi, Srebrenici, Zvorniku te okružnih provrednih sudova u Bijeljini i Doboju.

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci:

Konstatuje se da je dosadašnja primjena Planova rješavanja predmeta u sudovima dala pozitivne efekte na smanjenje broja najstarijih predmeta i povećanje efikasnosti pravosuđa, te da je potrebno nastaviti sa implementacijom ove aktivnosti.
Potrebno je da svi sudovi prilikom rješavanja predmeta prioritetno rješavaju predmete iz plana.
Potrebno je da sudije prilikom rješavanja predmeta iz plana i van plana uzimaju u rad predmete prema starosti inicijalnog akta.
Potrebno je da predsjednici sudova vrše kontinuiranu kontrolu predmeta u kojima nije poduzeta niti jedna procesna radnja, a obuhvaćeni su planom rješavanja predmeta.
Predsjednici sudova trebaju kontinuirano isticati sudijama/stručnim saradnicima koji ne poštuju odredbe Uputstva za izradu planova rješavanja predmeta da se pridržavaju usvojenih kriterija/indikatora za identifikaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

izvor: http://epravo.ba

Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosna[…]