BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1129
Održan seminar „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“

20.04.2016.

Juče je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (CEST RS) u Banja Luci održan seminar na temu „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“. Seminar je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s CEST-om RS u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2013.

U prvom dijelu seminara predstavljene su karakteristike dobrog i lošeg menadžera te važnost strukture jedne organizacije za njeno uspješno funkcionisanje. Drugi dio seminara je bio posvećen osnovnim principima organizacije suda i sudskih odjeljenja te efikasnog planiranja rada i bolje komunikacije u sudu, a sve s ciljem razumijevanja na koji način upravljačka kultura u sudu može promovisati zajedničke ciljeve i kolegijalnu saradnju. Također se govorilo o upravljanju resursima kao i kontroli odnosno nadzoru u sudu te nadzorom rada sudskih odjeljenja. Na kraju, učesnicima su predstavljeni osnovni principi upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija s ciljem što efikasnijeg upravljanja sudskim odjeljenjima.

S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura te često nedovoljne ljudske resurse koji su na raspolaganju, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem upravljačke uloge u sudovima kroz poboljšanje znanja o organizacijskim i menadžerskim vještinama, što će u konačnici doprinjeti povećanju produktivnosti rada sudova a samim tim i efikasnosti pravosuđa u BiH.

Predavači na ovom seminaru su bili Bojan Stević, predsjednik Okružnog suda u Trebinju, Marin Zadrić, predsjednik Općinskog suda u Mostaru, Erol Mujanović, stručnjak za liderstvo, predstavnici Projekta, Amela Trožić, viši analitičar i pravni savjetnik i Edin Bičo, rukovodilac analitičko-pravne službe, IKT odjela VSTV-a BiH. Učesnici su bili šefovi sudskih odjeljenja i sudije ali i predsjednici sudova kao i zamjenici predsjednika sudova koji žele unaprijediti svoj rad i rukovodne vještine.

Nakon seminara provedenih u prethodnoj godini na temu proaktivne uloge predsjednika suda u upravljanju sudom, u toku 2016. godine je također planirano održavanje seminara s ciljem unapređenja menadžerskih i organizacijskih vještina šefova sudskih odjeljenja kako bi što efikasnije vodili i unaprijedili rad ovih jedinica što bi u končanici doprinijelo povećanju efikasnosti rada cjelokupnog suda.


http://epravo.ba

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]