BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3392
ODREĐIVANjE IZDRŽAVANjA DJETETA
Porodični zakon

član 253

Prilikom određivanja izdržavanja djeteta u obzir se uzimaju njegove potrebe ali i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje.

Obrazloženje:

"Prilikom određivanja izdržavanja sud će imati u vidu potrebe lica koje traži izdržavanje (njegovo imovno stanje, sposobnost za rad, mogućnost zapošljavanja, zdravstveno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi ocjena njegovih potreba), a kad se izdržavanje traži za dijete, sud će uzeti u obzir i uzrast djeteta, kao i potrebe za njegovo školovanje (član 253. stav 1. i 2. PZ). Sud će prilikom određivanja izdržavanja imati u vidu i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, ocjenom svih njegovih primanja i stvarnih mogućnosti da stiče povećanu zaradu, kao i njegove vlastite potrebe i zakonske obaveze po osnovu izdržavanja (član 253. stav 3. PZ).

Tuženi izjavljenom revizijom pobija pravilnost drugostepene presude, ali revizionim navodima ne spori pravilnost utvrđenja drugostepenog suda o potrebama maloljetnih tužitelja u pogledu izdržavanja, a ni utvrđenje o mogućnost tuženog da doprinosi njihovom izdržavanju plaćanjem dosuđenih mjesečnih iznosa."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 046678 14 Rev od 9.12.2015. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]