BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3392
ODREĐIVANjE IZDRŽAVANjA DJETETA
Porodični zakon

član 253

Prilikom određivanja izdržavanja djeteta u obzir se uzimaju njegove potrebe ali i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje.

Obrazloženje:

"Prilikom određivanja izdržavanja sud će imati u vidu potrebe lica koje traži izdržavanje (njegovo imovno stanje, sposobnost za rad, mogućnost zapošljavanja, zdravstveno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi ocjena njegovih potreba), a kad se izdržavanje traži za dijete, sud će uzeti u obzir i uzrast djeteta, kao i potrebe za njegovo školovanje (član 253. stav 1. i 2. PZ). Sud će prilikom određivanja izdržavanja imati u vidu i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, ocjenom svih njegovih primanja i stvarnih mogućnosti da stiče povećanu zaradu, kao i njegove vlastite potrebe i zakonske obaveze po osnovu izdržavanja (član 253. stav 3. PZ).

Tuženi izjavljenom revizijom pobija pravilnost drugostepene presude, ali revizionim navodima ne spori pravilnost utvrđenja drugostepenog suda o potrebama maloljetnih tužitelja u pogledu izdržavanja, a ni utvrđenje o mogućnost tuženog da doprinosi njihovom izdržavanju plaćanjem dosuđenih mjesečnih iznosa."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 046678 14 Rev od 9.12.2015. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]