BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3392
ODREĐIVANjE IZDRŽAVANjA DJETETA
Porodični zakon

član 253

Prilikom određivanja izdržavanja djeteta u obzir se uzimaju njegove potrebe ali i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje.

Obrazloženje:

"Prilikom određivanja izdržavanja sud će imati u vidu potrebe lica koje traži izdržavanje (njegovo imovno stanje, sposobnost za rad, mogućnost zapošljavanja, zdravstveno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi ocjena njegovih potreba), a kad se izdržavanje traži za dijete, sud će uzeti u obzir i uzrast djeteta, kao i potrebe za njegovo školovanje (član 253. stav 1. i 2. PZ). Sud će prilikom određivanja izdržavanja imati u vidu i mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, ocjenom svih njegovih primanja i stvarnih mogućnosti da stiče povećanu zaradu, kao i njegove vlastite potrebe i zakonske obaveze po osnovu izdržavanja (član 253. stav 3. PZ).

Tuženi izjavljenom revizijom pobija pravilnost drugostepene presude, ali revizionim navodima ne spori pravilnost utvrđenja drugostepenog suda o potrebama maloljetnih tužitelja u pogledu izdržavanja, a ni utvrđenje o mogućnost tuženog da doprinosi njihovom izdržavanju plaćanjem dosuđenih mjesečnih iznosa."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 046678 14 Rev od 9.12.2015. godine)
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja