BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5344
Službene novine Federacije BiH, broj 3/22
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 16a. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 237. hitnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. godine, donosi


ODLUKU O OGRANIČAVANJU POVEĆANJA CIJENA SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM FBiH


I.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničava tokom 2022. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

II.


Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata primjene ove odluke, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Vladi Federacije BiH kako bi isto bilo upućeno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na raspravu i izjašnjavanje ili po potrebi i ranije.

III.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 3/2022
07. januara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]