BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3897
ODLUKA O ZABRANI IZAZIVANjA PANIKE I NEREDA ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 26/2020)

I

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed korona virusa 2019-nCoV, broj: 04/1-012-2-792/20, od 16. marta 2020. godine.

II

Za vrijeme trajanja vanredne situacije iz tačke I ove odluke zabranjuje se iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa i organizacija koji vrše javna ovlašćenja.

Zabrana iz stava 1. ove tačke odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava.

III

Fizičko lice koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 3000 KM.

Pravno lice koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 3000 KM do 9000 KM.

Odgovorno lice u pravnom licu koje postupi suprotno zabrani iz tačke II ove odluke kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 1000 KM do 3000 KM.

IV

Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

V

Ova odluka primjenjivaće se za vrijeme trajanja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske iz tačke I ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]