BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3359
OBRAZLAGANJE ODBIJANJA TUŽBENOG ZAHTJEVA
Zakon o parničnom postupku

čl. 191 i 248

Za revidenta nije bitno da li je tužbeni zahtjev odbijen zbog zastare ili neosnovanosti tužbenog zahtjeva, jer je za njega posljedica ista.

Obrazloženje:

"To što što su nižestepeni sudovi prvo prihvatili da je tužbeni zahtjev neosnovan jer tužitelj nije dokazao postojanje osnova za naknadu štete, a zatim obrazložili i prigovor zastare, ne može uticati na zakonitost i pravilnost pobijane odluke, jer u okolnostima, kakva je predmetna, kada je pred nižestepenim sudovima istaknuto više prigovora protiv tužbenog zahtjeva (prigovor zastare, te osnov potraživanja), u rješavanju istih primjenjuje se načelo najlikvidnijeg prigovora, prema kojem se prednost daje onom prigovoru koji je u konkurenciji sa ostalim najpodobniji da dovede do odbijanja tužbenog zahtjeva.

Pri tome valja reći da posljedice propuštanja dokazivanja osnova i visine tužbenog zahtjeva vodi ka odbijanju istoga, a posljedice propuštanja prekluzivnih rokova su takve da vode ne samo gubitku prava na tužbu u materijalnom smislu nego i gubitku samog materijalnog prava, pa u konačnici, za revidenta je irelevantno da li je tužbeni zahtjev odbijen zbog zastare ili neosnovanosti tužbenog zahtjeva, jer za njega je posljedica ista.

Kako ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, a ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je valjalo reviziju tužitelja kao neosnovanu odbiti primjenom odredbe iz člana 248. ZPP"(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 17 0 P 009408 15 Rev od 16.1.2018. godine)

https://epravo.ba/
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja