BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#135
Obavezan sadržaj osnivačkog akta su:
1. podaci o osnivačima
2. izbor oblika društva u kojem se organiziraju
3. određuje se firma i sjedište
4. djelatnost koju će vršiti privredno društvo
5. kapital koji unose u društvo i njegova struktura,
Ako društvo osniva jedno lice, dovoljno je da se unesu podaci šta čini osnovni kapital i koliko iznosi. Ako društvo osniva više lica, pored navedenog unosi se i šta ta lica unose kao kapital i zavisno od te vrijednosti određuje se njihov udio u društvu, koji se može izraziti u razlomcima ili procentima. Kod d.n.o udjeli su jednaki, a kod k.d. i d.o.o. udjeli ne moraju biti jednaki. Kod dioničkog društva, vrijednost unesenog kapitala izražava se brojem dionica čija nominalna vrijednost ne može biti niža od 10 KM, a koliko će koji osnivač imati dionica zavisi od visine kapitala koji je unio u društvo.
6. ime osobe koja zastupa (ako je moguće)
7. osobu koju ovlašćuju da podnese prijavu za upis u registar
8. na koji način će se formirati troškovi ako dođe do neuspjeha formiranja društva
To su bitni sastojci osnivačkog akta, a mogu se urediti i neka druga pitanja u skladu sa zakonom. Sve što nije uređeno osnivačkim aktom, uređuje se statutom.

Statut je akt koji se ne mora priložiti prilikom podnošenja prijave za upis osnivanja. Dakle, može i nakon osnivanja, pa ako je statutom propisano da će društvo imati podružnice a nije bilo u osnivačkom aktu, onda će društvo morati podnijeti prijavu da se upišu i podružnice.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]