BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#39
NUŽNI NASLJEDNICI

Nužni nasljednici su:

1. djeca umrloga, njegovi usvojenici i njegov bračni drug – njihov nužni dio iznosi 1/2 od zakonskog dijela.
2. ostali potomci umrloga (npr.unuci), njegovi roditelji i njegova braća i sestre - oni su nužni nasljednici u slučajevima:
a) ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život, ili
b) kada su po zakonskom redu pozvani na nasljeđe (ako nema nasljednika iz I. nasljednog reda).
– njihov nužni dio iznosi 1/3 od zakonskog dijela.
Ostavilac niti darovnim ugovorom niti testamentom ne može povrijediti nužni nasljedni dio.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja