BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#39
NUŽNI NASLJEDNICI

Nužni nasljednici su:

1. djeca umrloga, njegovi usvojenici i njegov bračni drug – njihov nužni dio iznosi 1/2 od zakonskog dijela.
2. ostali potomci umrloga (npr.unuci), njegovi roditelji i njegova braća i sestre - oni su nužni nasljednici u slučajevima:
a) ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život, ili
b) kada su po zakonskom redu pozvani na nasljeđe (ako nema nasljednika iz I. nasljednog reda).
– njihov nužni dio iznosi 1/3 od zakonskog dijela.
Ostavilac niti darovnim ugovorom niti testamentom ne može povrijediti nužni nasljedni dio.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja