BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#40
NUŽNI I RASPOLOŽIVI DIO

­ Nužni nasljednici imaju pravo na dio zaostavštine kojim ostavilac ne može raspolagati, a koji se naziva nužni dio.

­ Ostavilac za života ne može raspolagati (poklonom ili testamentom) sa dijelom koji predstavlja nužni dio nasljednika.

­ Kada je povrijeđen nužni dio - raspolaganje testamentom će se smanjiti, a pokloni će se vratiti koliko je potrebno da bi se namirio nužni dio. Prvo se namirenje vrši iz onoga što je testamentom dato, i ako je to dovoljno za namirenje nužnog djela, neće se dirati u poklone. Ako nije, vršit će se povrat poklona do iznosa namirenja.

­ Ugovor o doživotnom izdržavanju nikada ne podliježu reduciranju radi nužnog djela jer je to dvostrano obvezujući ugovor.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]