BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1152
NOVI OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA TERITORIJU FBIH STUPIO NA SNAGU

Dana 22.06.2016. godine u Službenim novinama Federacije BIH broj 48/16 objavljen je Opšti kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Opšti kolektivni ugovor stupio je na snagu 23.06.2016. godine, čime je prestao da važi raniji Opšti kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/05 i 62/08).

Opštim kolektivnom ugovorom uređene su plate, najniže satnice, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, kao i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova.

Stupanjem na snagu ovog ugovora stekli su se uslovi za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, a ostavljen je rok od 90 dana da se važeći granski kolektivni ugovor i kolektivni ugovor za područje Kantona usklade sa Opštim kolektivnim ugovorom. Ovaj kolektivni ugovor zaključen je na period od 12 mjeseci, te njegova primjena traje do 23.06.2017. godine.

http://epravo.ba/povecanje-minimalca-op ... -na-snagu/

http://epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]