BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4078
NOTAR NIJE OVLAŠTEN DA IZJAVLJUJE ŽALBU
Zakon o notarima

član 69

Notar kao nosilac javne službe nije ovlašten na podnošenje žalbe protiv odluke suda.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem dozvoljen je, na osnovu ugovora o kupoprodaji od 10. 1.2015. godine, otpis k.č. broj...i upis iste u korist firme d.o.o....

Protiv ovog rješenja žalbe su blagovremeno izjavili notar O. X iz... i

U obrazloženju žalbe se navodi da je kupac... kupio od prodavača nekretninu... da je notar podnio gruntovnici ugovor na provođenje,...

Žalba notara O. X je nedopuštena.

Ovaj sud je ispitao pobijano rješenje u granicama žalbenih razloga i po službenoj dužnosti, pa je odlučeno kao u izreci iz slijedećih razloga:

Žalba notara O. X je nedopuštena jer je izjavljena od neovlaštenog lica. Naime, notar kao nosilac javne službe u okviru pravosudnog sistema nije ovlašten na podnošenje žalbe protiv odluka suda niti to ulazi u njegovu nadležnost u smislu člana 69. Zakona o notarima, radi čega je njegova žalba odbačena primjenom člana 213. stav 3. i člana 224. tačka 1. ZPP-a."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 01 0 Dn 009970 15 Gž od 12.2.2018. godine)
X.protiv Poljske

X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povred[…]

Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530[…]

Volodina protiv Rusije

Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19),[…]

Pintar and Others v. Slovenia (br. 49969/14 i četi[…]