BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#164
NIŠTAVOST UGOVORA U PRIVREDI

­ Ništavost ugovora postoji u sljedećim slučajevima:
1. ako je ugovor protivan načelima društvenog uređenja (ustavu), prinudnim propisima i moralu društva;
2. ako je predmet obaveze ugovora nemoguć (npr. prodaja «vijećnice»), nedopušten (javno dobro), ili neodređen odn. neodrediv;
3. ako osnov ugovora ne postoji ili ako postoji ali je nedopustiv;
4. zbog mane volje – ako je ugovor zaključila potpuno poslovno nesposobna osoba (djeca do 14 godina starosti);
5. ako se ugovor odnosi na pravnog subjekta koji ne postoji;
6. ako ugovor nije zaključen u zakonom predviđenoj formi.
­ Ništav ugovor ne konvalidira ni u slučaju naknadnog prestanka prvobitnog nedostataka.
­ Ako je nedostatak minoran, a ugovor ispunjen - ugovor egzistira i ne može se tražiti da se ništavost utvrdi.
­ Na ništavost se pazi po službenoj dužnosti. Prigovor ništavosti može istaći svako zainteresirano lice, kao i lice nema pravni interes.
­ Od ništavosti treba razlikovati pobojnost (rušljivost). Ništav ugovor nikada nije ni nastao, pa sud presudom samo utvrđuje ništavost. Rušljiv (pobojan) ugovor je nastao, ali ima nedostataka zbog kojih se može pobijati.

Izvor: www.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]