BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By LegaForum
#3903
NEPLAĆENO ODSUSTVO


__________________ (ime i prezime radnika)
__________________ (adresa stanovanja i grad)
__________________ (datum)

_____________________ (naziv poslodavca)
____________________ (adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE NEPLAĆENOG ODSUSTVA

Zbog okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa (po potrebi, mogu se navesti i specifične lične okolnosti zbog kojih se traži neplaćeno odsustvo), molim da mi se u skladu sa članom 54. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) odobri neplaćeno odsustvo u periodu od _______ do ______ godine.

Potpis radnika:
__________________Na osnovu člana 54. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), ___________________________ (naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa _____________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), dana ____ godine, donosi

ODLUKU O NEPLAĆENOM ODSUSTVU

I
Radniku _____________ (ime i prezime radnika) se, na osnovu njegovog pisanog zahtjeva od dana _______ godine, odobrava neplaćeno odsustvo.

II
Neplaćeno odsustvo će trajati u periodu od _____ do ____ godine.

III
Za vrijeme trajanja neplaćenog odsustva, prava i obaveze iz radnog odnosa miruju.

IV
Radnik je dužan da se vrati na rad sa danom ______ godine.

Za poslodavca:
________________

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]