BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4524
NEOTPLAĆENI IZNOS KREDITA NAKON PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE JE TERET BRAČNE STEČEVINE KOJI SNOSE OBA BRAČNA PARTNERA NA JEDNAKE DIJELOVE. ISPLATOM CJELOKUPNOG PREOSTALOG DUGA OD STRANE JEDNOG BRAČNOG PARTNERA, ON JE UJEDNO ISPUNIO I OBAVEZU DRUGOG BRAČNOG PARTNERA U PODMIRENJU ISTE KAO DUGA BRAČNE STEČEVINE, PA ISPLATILAC IMA PRAVO TRAŽITI POVRAT ½ IZNOSA KAO DOSPJELE OBAVEZE DRUGOG BRAČNOG PARTNERA.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 12.6.2019. godine)

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja