BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2522
Nematerijalna šteta

Član 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

Sud je u obavezi nalaz i mišljenje vještaka cijeniti kritički kao jedan od dokaza koji sudu pomaže pri utvrđivanju pravične novčane naknade koja pripada oštećenom.

Iz obrazloženja: Do povrjeđivanja tužitelja je došlo usljed udara staklenom pivskom flašom. Prema nalazu vještaka medicinske struke kod tužitelja postoji vidljivi kožni ožiljak na lijevom obrazu koji pre‐ dstavlja kozmetski defekt, vidno naglašen koji se ne može prikriti i zbog čega tužitelj trpi duševnu bol. Na ročištu za glavnu raspravu vještak je pojasnio da se ožiljak može kozmetički prikriti, ali da je u sva‐ kom slučaju vidljiv, ali se nije izjasnio o stepenu naruženosti kako se osnovano navodi u žalbi. Među‐ tim, sud je u obavezi nalaz i mišljenje vještaka cijeniti kritički kao jedan od dokaza koji sudu pomaže pri utvrđivanju pravične novčane naknade koja pripada oštečenom. Imajući u vidu da ne postoje medici‐ nski objektivizirani kriteriji na osnovu kojih liječnik ‐ sudski vještak može odrediti stepen naruženosti, to je sud u obavezi formirati svoje stajalište shodno uobičajenim životnim iskustvenim mjerilima prema kojima se procjenjuje stepen naruženosti, a koji se prožimaju sa etičkim i kulturnim običajima sredine u kojoj oštećeni živi. Imajući u vidu da je ožiljak na licu tužitelja vrlo uočljiv i da je isti svjestan da to kod drugih izaziva nepovoljan utisak, a kod njega stvara duševne patnje, to je prvostepeni sud osnovano tu‐ žitelju dosudio naknadu na ime naruženosti iako je vještak medicinske struke istu definisao kao kozme‐ tički defekt, što podrazumjeva slabo naruženje, a nije se izričito izjasnio o stepenu naruženosti.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 108615 11 Gž od 21.05.2015. godine


izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]