BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#2377
Nema presuda za visoku korupciju u BiH

Broj predmeta finansijskog kriminala i političke korupcije u 2017. povećan je u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje, kao i 2016, nema osuda u predmetima visoke političke korupcije, istaknuto je u najnovijem izvještaju Evropske komisije o BiH.

Naveli su da je prema podacima koje su dobili u 2017. godini bilo 193 istrage od strane SIPA u predmetima finansijskog kriminala i korupcije, od čega ih je 125 završeno.

"Podneseno je 26 izvještaja protiv 107 lica, od kojih je 97 pravnih lica, a 11 dodatnih izvještaja podneseno je protiv 68 lica, od kojih su 52 fizičke osobe. Ovi izvještaji podneseni su nadležnim tužilaštvima", navedeno je u izvještaju.

Ukupan broj optužnica je, kako navode, u 2017. godini veći za 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što čini ukupno 232 optužnice. Od ukupno 156 optužnica u 2016. godini, kako je navedeno, najveći broj je uslovnih kazni.

"Nema presuđenih u predmetima visokog profila. Konfiskovana je imovina u vrijednosti od 837.000 evra proistekla iz tih djela. Većina presuda odnosi se na zloupotrebu ovlaštenja ili službene dužnosti", navedeno je.

Poseban problem na koji iz izvještaja u izvještaj Evropska komisija ukazuje je nepostojanje sistemskih mjera u oblasti poreskog sistema i poreskih uprava kako bi se suzbila finansijska korupcija.

"Finansijske istrage i dalje se ne vode na sistematičan način, a koncept je potrebno bolje uskladiti sa standardima Radne grupe za finansijsku akciju", istakli su oni, i dodali da i dalje postoji opasnost od političkih upliva u ovakve osjetljive pravosudne slučajeve.

"Političke vlasti bi trebalo da poštuju operacionu nezavisnost policijskih tijela i da obezbijede da ta tijela budu u potpunosti opunomoćena da djeluju efikasno i nepristrasno kada istražuju navode o korupciji", navedeno je.

Prema podacima VSTS-a, u prvoj polovini prošle godine na nivou Suda i Tužilaštva BiH, za krivična djela korupcije, novčanih pronevjera i privrednog kriminala doneseno je 36 uslovnih presuda i sedam kazni zatvora, dok je jedna presuda odbijena, a u tri slučaja optuženici su oslobođeni. Na nivou Brčko distrikta za ista djela donesena je jedna oslobađajuća, pet uslovnih i dvije zatvorske kazne, dok je na nivou FBiH doneseno pet rješenja o obustavi postupka, odbijajućih presuda je bilo pet, oslobađajućih 25, uslovnih 110, 32 zatvorske kazne, a novčane četiri. Na nivou RS doneseno je jedno rješenje o obustavi, odbijajućih presuda je bilo sedam, oslobađajućih osam, uslovnih kazni 41, zatvorskih 20, a novčanih 25.

Kada su u pitanju podignute optužnice za gorenavedena krivična djela u prvoj polovini ove godine, kada je cijela država u pitanju, podignuto je 269 optužnica, od čega su potvrđene 284. Na nivou Suda i Tužilaštva BiH podignute su 34, a potvrđene 43 optužnice.

Za isti period i ista djela na nivou cijele BiH bile su u radu 1.082 istrage, od čega na Sud i Tužilaštvo BiH otpadaju 174 istrage, na nivou FBiH 558, na nivou RS 322, a Brčko distrikta 28 istraga. Istovremeno, na nivou cijele BiH naređene su 474 istrage, na nivou FBiH 215

www.epravo.ba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem o[…]

Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja