BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1324
Nastavak podrške Vlada Norveške i Nizozemske pravosuđu BiH

Planiranje daljnjih aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti II

Predstavnici Sudske administracije Norveške, Sudskog vijeća Holandije i Okružnog suda u Amsterdamu borave od 14. novembra do 18. novembra u Bosni i Hercegovini te su se danas sastali s predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Tokom jednodnevne posjete VSTV-u BiH, goste su primili predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, sudija Vrhovnog suda FBiH i član VSTV-a BiH Goran Nezirović i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić sa saradnicima a upriličeni su susreti sa predsjednikom Kantonalnog suda u Sarajevu Jasminom Jahjaefendićem i predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu Janjom Jovanović i saradnicima.

Ovom posjetom nastavljena je saradnja koju su zainteresirane strane potvrdile 3. jula 2015. godine u Sarajevu potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o saradnji na područjima od zajedničkog interesa koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH, a kroz nastavak aktivnosti Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa II.

U razgovorima je bilo riječi o daljnjoj implementaciji i planiranju aktivnosti svih komponenti projekta i to:

Unapređenja upravljanja u sudovima kroz upravljanje timovima, skraćenje trajanja postupaka, inovacije, efikasnost i upravljanje predmetima;
Unapređenja strateškog i operativnog upravljanja u pravosuđu na način da se osnaže sudovi i njihove sudije kako bi obavljali svoje dužnosti na najbolji mogući način;
Razvoja komunikacijske strategije i daljeg unapređenja odnosa s javnošću i saradnje s medijima.

U sastavu delegacije Nizozemske bili su Frits Bakker, predsjednik Sudskog vijeća Nizozemske, Frans van Dijk, direktor Sudskog vijeća Nizozemske i Esther de Rooij, potpredsjednica Okružnog suda u Amsterdamu sa saradnicima dok su delegaciju Norveške predstavljali Sven Marius Urke, generalni direktor Sudske administracije Norveške, Gunvor Løge, viša savjetnica Sudske administracije Norveške i Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda u Gulatingu.

http://www.epravo.ba

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]