BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Samo_ja
#3424
Pozdav, potrebna mi je vaša pomoć... Zanima me koja je zakonska obaveza poslodavca kod isplate i obračuna naknade za službeno putovanje... U pitanju je firma d.o.o. ima zaposlenike koji su svakodnevno na putovanju, na banku im se uplaćuje neto plata, bez toplog obroka i prevoza... Da li je poslodavac dužan da za svaki dan proveden na službenom putovanju popunjava nalog za službeno putovanje, i vrši isplatu dnevnice kroz blagajnu u iznosu 25,00 KM. Da li se dnevnice moraju prikazati na platnoj listi ? :?: :?: :?:
Last bumped by Samo_ja on Sat Sep 28, 2019 10:24 pm.
Voronkov protiv Rusije

Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2)[…]

Pavel Shishkov protiv Rusije

Pavel Shishkov protiv Rusije Pavel Shishkov v. Rus[…]

R.R. i drugi protiv Mađarske

R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2[…]

Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja