BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Samo_ja
#3424
Pozdav, potrebna mi je vaša pomoć... Zanima me koja je zakonska obaveza poslodavca kod isplate i obračuna naknade za službeno putovanje... U pitanju je firma d.o.o. ima zaposlenike koji su svakodnevno na putovanju, na banku im se uplaćuje neto plata, bez toplog obroka i prevoza... Da li je poslodavac dužan da za svaki dan proveden na službenom putovanju popunjava nalog za službeno putovanje, i vrši isplatu dnevnice kroz blagajnu u iznosu 25,00 KM. Da li se dnevnice moraju prikazati na platnoj listi ? :?: :?: :?:
Last bumped by Samo_ja on Sat Sep 28, 2019 10:24 pm.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja