BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By pravnik123456789
#5304
Da li je potrebna suglasnost sindikata ili vijeća zaposlenika kada se radniku uručuje destimulacija zbog njegovog ponašanja kao i zbog nanošenja štete na imovini poduzeća u slučajevima kada poduzeće zapošljava više od 30 radnika, a nije osnovan sindikat kao ni vijeće zaposlenika?

Službene novine Federacije BiH, broj 96/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]