BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3462
Naknada nematerijalne štete nastale krivičnim djelom. Aplikantica se žalila da je njena građanska odgovornost za djela koja je počinio njen maloljetni sin ustanovljena na osnovu nalaza u krivičnom postupku u kojem je njen sin bio samo svjedok, a ona nije imala nikakav procesni status.

Kožemiakina v. Lithuania, br. 231/15

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).

Pogledati odnos / interakciju člana 6. st. 1 i 2 i posebno paragrafe 51-52 presude. Utvrđena povreda člana 6. st. 1 Konvencije.

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).
https://www.pravobih.com/
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja