BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3462
Naknada nematerijalne štete nastale krivičnim djelom. Aplikantica se žalila da je njena građanska odgovornost za djela koja je počinio njen maloljetni sin ustanovljena na osnovu nalaza u krivičnom postupku u kojem je njen sin bio samo svjedok, a ona nije imala nikakav procesni status.

Kožemiakina v. Lithuania, br. 231/15

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).

Pogledati odnos / interakciju člana 6. st. 1 i 2 i posebno paragrafe 51-52 presude. Utvrđena povreda člana 6. st. 1 Konvencije.

Član 6. stav 1 (pravo na pravično suđenje - građanskopravni aspekt).
https://www.pravobih.com/
Voronkov protiv Rusije

Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2)[…]

Pavel Shishkov protiv Rusije

Pavel Shishkov protiv Rusije Pavel Shishkov v. Rus[…]

R.R. i drugi protiv Mađarske

R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2[…]

Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja