BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2512
Nadleznost organa starateljstva za odlučivanje o privremenom roditeljskom staranju djeteta

Član 50. Porodičnog zakona

Dok traje postupak za razvod braka, organ starateljstva odlučuje o tome sa kojim će roditeljem ma‐ lodobno dijete živjeti, pa sud do pravomoćnosti presude o razvodu braka, nije nadležan za određiva‐ nje mjere osiguranja kojom bi se odlučivalo o takvom prijedlogu.

Iz obrazloženja:

Nesporna je činjenica da je predlagatelj podnio tužbu za razvod braka, te da u vrijeme donošenja po‐ bijanog rješenja, odluka o razvodu nije bila donesena, pa je organ starateljstva bio nadležan da odluči o zahtjevu koji je formulisan kao mjera osiguranja. Očigledno je da se bračni partneri među kojima je u toku postupak za razvod braka nisu mogli sporazumjeti o tome s kim će dijete živjeti, pa je sud, u skla‐ du sa citiranom odredbom člana 50. Porodičnog zakona, odluku o tome morao prepustiti organu stara‐ teljstva. Osnovano se u žalbi ističe da je prvostepeni sud prejudicirao odluku o povjeravanju malodobnog djeteta na čuvanje i vaspitanje. Naime, zanemarivši činjenicu da je pokrenut postupak za razvod braka predlagatelja i protivnice prijedloga, prvostepeni sud je unaprijed odlučio o jednom segmentu rodite‐ ljskog staranja, o kojem je trebalo odlučiti presudom o razvodu braka.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 P 541079 Mož 5, zauzet stav na sjednici Građa‐ nskog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu održanoj 14.11.2017. godine.
https://epravo.ba
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja