BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3466
Monopol nad distribucijom školskih udžbenika.

Könyv-Tár Kft and Others v. Hungary, br. 21623/13
16.10.2018. godine

Zakonske mjere kojima se monopolizira distribucija školskih udžbenika. Mjere dovode do toga da kompanije-podnosioci predstavke gotovo ne rade.
- Primjenjivost odredbe: “klijentela” se može smatrati “imovinom” Vidi paragrafe 31-32 presude.
- Kontrola upotrebe imovine i granica slobodne procjene država prilikom određivanja prirode, obima i načina provedbe reformskih mjera / kompenzacije. Vidi naročito paragrafe 57-58 presude.
- Proceduralni aspekti ovog člana: paragrafi 49-51 presude. Utvrđena povreda člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja