BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3466
Monopol nad distribucijom školskih udžbenika.

Könyv-Tár Kft and Others v. Hungary, br. 21623/13
16.10.2018. godine

Zakonske mjere kojima se monopolizira distribucija školskih udžbenika. Mjere dovode do toga da kompanije-podnosioci predstavke gotovo ne rade.
- Primjenjivost odredbe: “klijentela” se može smatrati “imovinom” Vidi paragrafe 31-32 presude.
- Kontrola upotrebe imovine i granica slobodne procjene država prilikom određivanja prirode, obima i načina provedbe reformskih mjera / kompenzacije. Vidi naročito paragrafe 57-58 presude.
- Proceduralni aspekti ovog člana: paragrafi 49-51 presude. Utvrđena povreda člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.
X.protiv Poljske

X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povred[…]

Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530[…]

Volodina protiv Rusije

Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19),[…]

Pintar and Others v. Slovenia (br. 49969/14 i četi[…]