BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1131
Mjere VSTV-a BiH na unapređenju efikasnosti rada sudova u BiH

Održana radionica „Planovi rješavanja predmeta“

Jednodnevna radionica „Planovi rješavanja predmeta“ za predstavnike vrhovnih i drugostepenih sudova u BiH održana je danas na Vlašiću. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Švedske.

Svrha radionice bila je da se sudovima skrene pažnja na trend rješavanja predmeta, starost i trajanje neriješenih predmeta te da se daju upute predsjednicima sudova na koji način da adekvatno prate realizaciju planova rješavanja predmeta. Tokom radionice su se razmatrale analiza rada po starosti inicijalnog akta u 2015. godini, kreiranje i realizacija planova rješavanja predmeta u sudovima. Predstavljeni su rezultati rada na rješavanju predmeta iz planova u 2015. godini i u prvom kvartalu 2016. godine.

Također se razgovaralo o problemima u praksi pri sačinjavanju planova i upitima sudova, Uputstvu za sačinjavanje planova za rješavanje predmeta kao i načinima praćenja i mjerama s ciljem poboljšanja ostvarenja planova.

Uvodnim obraćanjem radionicu je otvorio g. Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH i član VSTV-a BiH, koji je istakao:„Jedna od najuspješnijih mjera povećanja efikasnosti rada sudova koju je VSTV BiH poduzeo jeste uvođenje planova rješavanja starih predmeta u sudovima čime je uvedena obaveza izrade jednoobraznih planova i obezbjeđeno rješavanje predmeta na osnovu starosti inicijalnog akta. VSTV BiH je ovu aktivnost počeo implementirati 2011. godine, od kada su sudovi kroz planove riješili blizu 500.000 najstarijih predmeta, a koji su predstavljali jedno od najvećih opterećenja bh. pravosuđa.“.

Gospodin Kadrić je također istakao da su, na osnovu planova, sudovi u 2015. godini riješili 187.118 najstarijih predmeta, čime je realizovano 84% od ukupno 221.514 predmeta predviđenih planovima za 2015. godinu. Tako je u sudovima u 2015. godini broj neriješenih predmeta starijih od 14 godina smanjen za 97%, starijih od 10 godina smanjen je također za 97% i starijih od 5 godina smanjen je za 98% u odnosu na 2010. godinu.

Učesnici na radionici su bili predstavnici VSTV-a BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda RS i Vrhovnog suda FBiH, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Višeg privrednog suda u Banja Luci te okružnih i kantonalnih sudova.

VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta na osnovu kojeg svi sudovi imaju obavezu sačinjavanja planova, a sve s ciljem rješavanja što većeg broja starih predmeta.

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci:

Potrebno je da svi sudovi prilikom rješavanja predmeta prioritetno rješavaju predmete iz plana.
Potrebno je da nižestepeni sudovi obavijeste drugostepene i vrhovne sudove o predmetu upućenom po pravnom lijeku na višestepeni sud, a koji ulazi u kategoriju tzv. tipskih predmeta pred nižestepenim sudom kako bi se što prije donijela odluka u ovakvim predmetima, na osnovu koje će postupati nižestepeni sudovi.
Potrebno je da se nastavi sa organizacijom radionica na temu sačinjavanja i praćenja planova rješavanja predmeta kao i problema koji se javljaju u praksi.
Potrebno je da nižestepeni sudovi dostavljaju informacije o predmetima proizašlim iz stečaja drugostepenim i vrhovnim sudovima kako bi isti bili uvršteni u planove rješavanja predmeta proizašlih iz stečaja.

izvor: http://epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]