BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2168
PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST


ČLANAK 5.1. Svatko ima pravo na slobodu i na osobnu sigurnost. Nitko se ne smije lišiti slobode, osim u sljedećim slučajevima i u postupku propisanom zakonom:
a) ako je zatvoren u skladu sa zakonom nakon presude nadležnog suda


POVREDA - IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA NA TEMELJU PRESUDE MEĐUNARODNO NEPRIZNATOG ENTITETA

MITROVIĆ protiv SRBIJE


zahtjev br. 52142/12 presuda od 21. ožujka 2017. ČINJENICE

Podnositelj zahtjeva bio je državljanin Bosne i Hercegovine. Godine 1994. sudovi „Republike Srpske Krajine”, međunarodno nepriznatog samoproglašenog entiteta na teritoriju Republike Hrvatske, su ga osudili na kaznu zatvora u trajanju od osam godina zbog ubojstva. Podnositelj je boravio u zatvoru na području „Republike Srpske Krajine“, nakon čega je prebačen u zatvor u Srbiji. Međutim, 1999. godine pušten je na godišnji odmor u trajanju od 10 dana, te se nije vratio u zatvor. Podnositelj je ponovno uhićen u srpnju 2010. godine kada je pokušao ući u Srbiju iz Hrvatske, te je vraćen u srpski zatvor kako bi odslužio ostatak kazne. Podnio je žalbu Ustavnom sudu Srbije osporavajući zakonitost svojeg zatvaranja, te je pokrenuo parnični postupak radi naknade štete zbog nezakonitog zatvaranja - u oba slučaja je bio odbijen. Podnositelj pušten je na slobodu u studenome 2012. godine, na temelju oprosta predsjednika Republike Srbije. Preminuo je u listopadu 2014. godine. PRIGOVORI

Prije svoje smrti podnositelj je podnio zahtjev Sudu tvrdeći da je zatvoren na temelju presude suda međunarodno nepriznatog entiteta, što je dovelo do povrede članka 5. stavka 1. točke a. Konvencije (pravo na slobodu i sigurnosti). Nakon njegove smrti, postupak pred Sudom preuzeli su njegovi nasljednici.

 OCJENA SUDA

Sud je istaknuo temeljnu važnost jamstava sadržanih u članku 5. za osiguranje prava pojedinaca da ne budu podvrgnuti samovoljnom oduzimanju slobode. Također, pozvao se na svoju ustaljenu sudsku praksu u pogledu zahtjeva da svako oduzimanje slobode mora biti zakonito.

Da bi se ispunio zahtjev zakonitosti, lišavanje slobode mora biti u skladu s materijalnim i postupovnim pravilima domaćeg prava.

Podnositelja je za ubojstvo osudio „sud“ koji je djelovao izvan srpskog pravosudnog sustava. Nadalje, srpske vlasti nisu provele nikakav postupak za priznavanje strane odluke, kako su to zahtijevale mjerodavne odredbe Kaznenog zakona koji je tada bio na snazi.

U predmetima koji su znatno slični ovome, Vrhovni kasacijski sud Srbije zauzeo je mišljenje da je izostanak takvog postupka bio nezakonit. Obrazloženje Ustavnog suda Srbije nije u suprotnosti s ovim zaključkom, jer je i on utvrdio da mjerodavni postupak u predmetu podnositelja nije bio proveden. Ustavni je sud, međutim, zauzeo mišljenje da podnositeljevo pravo na slobodu nije povrijeđeno jer je lišenje slobode bilo „razmjerno” kaznenom djelu koje je počinio.

Da bi se ispunio zahtjev zakonitosti, lišavanje slobode
mora biti u skladu s materijalnim i postupovnim pravilima domaćeg prava.


Čak i ako je razmjernost bila čimbenik koji je trebalo uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja ispunjava li lišenje slobode zahtjeve iz članka 5. stavka 1., bila bi relevantna samo pod pretpostavkom da je takvo lišenje slobode bilo zakonito. Međutim, prema pravilima domaćeg prava, zatvaranje neke osobe je nezakonito kada se temelji na odluci stranog suda kojeg srpske vlasti nisu

priznale u odgovarajućem postupku. S obzirom da je podnositelj zahtjeva bio zatvoren na temelju strane odluke koja nije bila priznata na domaćoj razini, a u nedostatku bilo kakve druge osnove za oduzimanje slobode u domaćem pravu, zahtjev zakonitosti sadržan u članku 5. stavku. 1. nije bio ispunjen.

Sud je stoga utvrdio da je zatvaranje podnositelja između 7. srpnja 2010. godine i 15. studenoga 2012. godine bilo nezakonito. Sukladno tome, došlo je do povrede članka 5. stavka 1. Konvencije.
 PRAVEDNA NAKNADA

Podnositelj nije podnio zahtjev za pravednu naknadu, pa mu je Sud nije dosudio.Službeni tekst presude pogledajte ovdje.

KLJUČNE RIJEČI

 lišenje slobode
 priznavanje strane presude
 uvjet zakonitosti lišenja slobode
 razmjernost lišenja slobode

https://www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]