BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#5240
Milosavljevic protiv Srbije

Milosavljevic v. Serbia (br. 2) – slučaj se odnosi na klevetu i pokreće pitanje da li je u postupku pred domaćim sudovima uspostavljena pravična ravnoteža između slobode izražavanja aplikanta, s jedne strane, i interesa g. A u zaštiti njegovog ugleda, s druge strane - nema povrede člana 10. EK.
Nema povrede člana 10. EK
Aplikant je Ranko Milosavljević, državljanin Srbije.

Aplikant se žalio Evropskom sudu nakon osuđujuće presude za klevetu, donesene u postupku pokrenutom protiv sedmičnog magazina Svetlost i aplikanta kao glavnog urednika, zbog navoda o korupciji u upravi kragujevačkog groblja, u članku iz 2009. godine.

Sudovi u Srbiji su presudili da su tim člankom povrijeđeni čast i ugled direktora groblja, g. A., i naložili Milosavljeviću i drugim optuženima da plate naknadu i troškove procesa, u iznosu od
1.241 eura.

Aplikant se žali na član 10. EK navodeći da je kažnjen zbog objavljivanja članka iako je on doprinio debati o pitanju od javnog interesa, funkcionisanju javnog preduzeća za pogrebne usluge.

Evropski sud je zaključio da je uspostavljena pravična ravnoteža između slobode izražavanja aplikanta, s jedne strane, i interesa g. A u zaštiti njegovog ugleda, s druge strane. Stoga smatra da nema potrebe zamijeniti svojim stavovima u tom pogledu stavove domaćih sudova.1 Informacije su pripremljene u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za edukaciju i sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Iste su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

Evropski sud, je između ostalog, istakao da, uprkos suštinskoj ulozi štampe u demokratskom društvu, član 10. stav 2. ne garantuje potpuno neograničenu slobodu izražavanja čak ni u pogledu izvještavanja štampe koje uključuje pitanja od ozbiljnog javnog interesa. Zaštita koju član 10. Konvencije pruža novinarima, kao i urednicima implicitno, podložna je uslovu da postupaju u dobroj namjeri kako bi pružili tačne i pouzdane informacije u skladu sa načelima odgovornog novinarstva.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]