BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4438
Mile Novaković protiv Hrvatske

17.12.2020. Povreda člana 8. EK (privatni život)
Slučaj se odnosi na žalbu učitelja nakon što je otpušten zbog predavanja na srpskom, a ne na hrvatskom jeziku.

Aplikant je Mile Novaković, sada pokojni, hrvatski državljanin, rođen 1944. godine. Živio je u Dardi (Hrvatska).

Gospodin Novaković, srpske nacionalnosti, radio je kao učitelj u Hrvatskoj od 1971. godine. Od jula 1998. bio je zaposlen u srednjoj školi u regiji Darda, području u istočnoj Slavoniji, koje je nakon rata mirno reintegrirano u hrvatski teritorij.

Nakon inspekcijskog nadzora izvršenog samo nad radom učitelja srpske nacionalnosti, aplikantu je, u upravnom postupku, inicijalno zabranjeno izvođenje nastave. Upravni sud konačno je ukinuo tu odluku 2006. godine, sa obrazloženjem da u momentu donošenja odluke nije bilo konačno utvrđeno na kojem je jeziku trebala biti provođena nastava u školi aplikanta.

U međuvremenu je u martu 1999. godine škola otpustila aplikanta, jer se nije koristio standardnim hrvatskim jezikom tokom podučavanja, kako je predviđeno relevantnim domaćim zakonom. Zaključeno je da aplikanta ne mogu premjestiti na drugo odgovarajuće radno mjesto, jer u školi nije bilo radnih mjesta za nastavu na srpskom jeziku. Aplikantu se nije mogla osigurati obuka, odnosno stručno usavršavanje, jer se od njega nije moglo očekivati da uči hrvatski jezik s obzirom na to da je tada imao 55 godina.

Aplikant je osporio svoje otpuštanje na sudovima, uključujući uzaludno podnošenje tužbe Ustavnom sudu 2011. godine.

Pozivajući se na član 8. (pravo na privatni život), član 14. (zabrana diskriminacije) i član 1. Protokola br. 12 (opća zabrana diskriminacije), aplikant je prigovorio da je njegovo otpuštanje bilo arbitrarno i da je bio diskriminiran na osnovu njegove dobi i srpske nacionalnosti. Posebno je tvrdio da nepoznavanje nekoliko riječi na hrvatskom jeziku tokom inspekcijskog nadzora nije trebalo dovesti do tako drastične mjere kao što je otkaz.

Evropski sud je presudio da su vlasti otpustile učitelja, ne razmatrajući nikakve alternative, kao što je obuka. Pozivajući se samo na njegovu dob i godine radnog staža, vlasti su primijenile najstrožije sankcije, čime su značajno ugrozili njegova prava.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]