BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4129
Mándli and Others v. Hungary (no. 63164/16), 26.5.2020.


Povreda člana 10. EK

Aplikanti su Iván Szabolcs Mándli, Ferenc Bakro-Nagy, Tamás Fabián, Norbert Fekete, BalázsKaufmann i Klára Anikó Kovács, mađarski državljani.

Slučaj se odnosi na obustavljanje aplikantove akreditacije kao novinara. U aprilu 2016. aplikanti koji rade u raznim medijima, uključujući index.hu, 24.hu, i hvg.hu, dobili su akreditaciju za izvještavanje na plenarnom zasjedanju parlamenta.

S ciljem dobijanja komentara na pitanje o navodnim plaćanjima povezanim s Nacionalnom bankom Mađarske, pokušali su ispitati razne članove Parlamenta, uključujući predsjednika Parlamenta i premijera. Svoja pitanja postavljali su bez prethodne najave u dijelu zgrade Parlamenta koji nije predviđen za snimanje. Mnogi parlamentarci su odbili odgovoriti. Aplikante su upozorili premijerov medijski službenik i zaposlenici Ureda Parlamenta da nisu snimali na dopušteni način ili na za to određenim mjestima. Sljedećeg dana predsjedavajući Parlamenta je obustavio njihovu akreditaciju za Parlament, pozivajući se između ostalog na "snimanje bez dozvole i otvoreno i namjerno kršenje pravila". Oni su zatražili pristup Parlamentu na junskom plenarnom zasjedanju radi izvještavanja o planiranim raspravama o šestim izmjenama Mađarskog temeljnog zakona, ali nisu dobili odgovor. Predsjedavajući parlamenta je povukao odluku o suspenziji u septembru 2016. godine.

Aplikanti se žale da je obustava njihove akreditacije za ulazak u Parlament prekršila njihova prava iz člana 10. U skladu s članom 6. stav 1. (pristup sudu) i članom 13. (pravo na djelotvorno pravno sredstvo) oni se žale da prema domaćem zakonodavstvu nisu imali pravni lijek za osporavanje izrečene sankcije; posebno, nisu mogli osporiti odluku predsjedavajućeg na sudu.

Evropski sud je posebno utvrdio da su aplikanti, novinari koji su radili za razne medije, izvještavali o stvarima od javnog interesa - navodnim nezakonitim plaćanjima koja su povezana s Nacionalnom bankom. Njihova akreditacija za rad u parlamentu obustavljena je nakon što su

pokušali intervjuirati zastupnike izvan određenih područja za takav rad. Iako priznaje pravo parlamenata da regulira ponašanje u svojim prostorijama, Sud je utvrdio je da aplikanti nisu imali mehanizam za izjavljivanje žalbe na obustavu akreditacije. Stoga sankcije protiv njih nisu bile popraćene dovoljnim garancijama ,što je rezultiralo kršenjem Konvencije.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]