BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#648
Krivični zakon BiH- Ovo je neslužbena prečišćena verzija, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju (sadrži: KRIVIČNI ZAKON BiH - KZBiH Sl. Glasnik BiH br. 03/03 Ispravka Zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/03 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 37/03 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 54/04 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 61/04 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 30/05 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/06 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 55/06 Zakon o usvajanju izmjena Krivičnog zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/07) - i Dopuna krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (“«Službeni glasnik BiH» broj 47/14 od 17.06.2014.g.) i Zakon o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 22/15 od 16.3.2015. godine) i Zakon i izmjenama i dopunama krivičnog Zakona BiH („„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 40/15 od 19.5.2015. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]