BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#1190
Konvencija o zastarjelosti potraživanja u oblasti međunarodne prodaje robe

S obzirom da predstavlja jedan od značajnih instrumenata kojim su regulisana pitanja iz ove oblasti, konvenciju je potpisala i ratifikovala bivša država SFRJ, a Bosna i Hercegovina kao jedan od pravnih sljednika je ovu konvenciju preuzela svojim odlukama objavljenim u službenim glasnicima iz 1992. i 1994. godine. Konvencija je zadržala osnovne karakteristike zastarjelosti koje su zajedničke za postojeće pravne sisteme i ne razlikuje se bitno od pravne regulacije u BIH zbog čega nije bilo potrebno posebno prilagođavanje ili usaglašavanje postupanja kada su u pitanju rokovi zastarjelosti kod međunarodne kupoprodaje robe. S tim u vezi zastarjelost počinje teći od dospjelosti potraživanja, sud na nju ne pazi po službenoj dužnosti, rokovi se ne mogu mijenjati voljom strana (osim kada je u pitanju ranije arbitražno rješavanje i to ako nije u suprotnosti s pravom zemlje na koju se ugovor odnosi), razlozi za prekid i zastoj itd. Konvencijom su predviđeni rokovi zastarjelosti od četiri godine od dospjelosti kao subjektivni rok i apsolutni rok zastarjelosti od 10 godina kao objektivni zastarni rok su posljedica iznalaženja srednjeg, zajedničkog rješenja za zemlje potpisnice.

Konvencija se može preuzeti sa: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/K ... e-robe.pdf

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]