BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#130
KO MOŽE BITI OSNIVAČ DRUŠTVA

Osnivač društva može biti domaće i strano, fizičko i pravno lice.
Fizička osoba u smislu osnivača mora biti poslovno sposobna.
Pravna osoba u smislu osnivača svoje svojstvo (pravne osobe) dokazuje izvodom iz upisa u sudski registar.
Kada se radi o stranim osobama kao osnivaču (fizička i pravna) regulisano - je Zakonom o stranim ulaganjima i tu je propisana procedura.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]