BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#130
KO MOŽE BITI OSNIVAČ DRUŠTVA

Osnivač društva može biti domaće i strano, fizičko i pravno lice.
Fizička osoba u smislu osnivača mora biti poslovno sposobna.
Pravna osoba u smislu osnivača svoje svojstvo (pravne osobe) dokazuje izvodom iz upisa u sudski registar.
Kada se radi o stranim osobama kao osnivaču (fizička i pravna) regulisano - je Zakonom o stranim ulaganjima i tu je propisana procedura.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem o[…]

Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja