BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#359
KANTONALNO UREĐENJE FBIH
- Zakon o federalnim jedinicama kantonima
FBiH je jedan od entiteta države BiH.
Sastoji od federalnih jedinica – kantona. Imamo 10 kantona obrazovanih u FBiH.
Kantoni imaju nazive određene isključivo prema gradovima koji su sjedišta odgovarajućih kantonalnih vlasti ili prema regionalnim geografskim karakteristikama.
Svaki kanton ima ustav kojim se osiguravaju institucije vlasti i zaštita ljudskih prava.
Naziv kantona se utvrđuje ustavom kantona:
1. unsko- sanski kanton
2. posavski kanton
3. tuzlanski kanton
4. zeničko- dobojski kanton
5. bosansko- podrinjski kanton Goražde
6. srednjo- bosanski kanton
7. hercegovačko- neretvanski kanton
8. zapadno- hercegovački kanton (sjedište u Širokom Brijegu)
9. Kanton Sarajevo
10. Kanton 10 (Livanjski kanton)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]