BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2426
Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina

OD 5. JUNA 2018. GODINE SA RADOM POČINJE JAVNI REGISTAR CIJENA NEKRETNINA U FBIH

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 5. juna pustiti u rad portal "Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina".

Javnim uvidom u podatke Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH svim sudionicima na tržištu biće dostupne tačne i pouzdane informacije o izvršenim prometima nekretnina iz kupoprodajnih ugovora. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina Federacije BiH, kao službene i dostupne evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH, je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od temelja ekonomskog razvoja i ulaganja, te budućeg pristupa Europskoj uniji.

Nakon 5. juna 2018. godine, evidentirani podaci iz kupoprodajnih ugovora koji se odnose na cijenu, površinu i vrstu nekretnine biti će javno dostupni, te će na taj način građani putem interneta moći provjeriti po kojim cijenama se prodaju kuće, stanovi ili zemljište u određenom dijelu općine ili grada. Osobni podaci sudionika na tržištu nekretnina će biti zaštićeni, a lokacija prikazana na pregledniku je približna, informativnog karaktera i ne odaje stvarnu lokaciju prometovane nekretnine, saopćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ovaj projekt finansiran je donacijom Vlade Kraljevine Švedske i provodi se kao twining saradnja između projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove FBiH (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a (RGU).

www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]