BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#316

IZVRŠENJE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA


Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja - na nekretninama

Provodi se sljedećim sredsvima (fazama, radnjama):
1) zabilježbom izvršenja u ZK,
2) utvrđivanjem vrijednosti nepokretnosti,
3) prodajom nepokretnosti i
4) namirenjem tražioca izvršenja.

Predmet izvršenja može biti nepokretnost kao cjelina.
Ako je na nepokretnosti zasnovano suvlasništvo, onda se izvršenje može provesti na suvlasničkom dijelu. (NOVINE)

Čim donese rješenje o izvršenju, sud će po službenoj dužnosti odrediti da se u ZK upiše zabilježba izvršenja. Tom zabilježbom tražilac izvršenja stiče pravo da svoje potraživanje namiri iz nepokretnosti i u slučaju da treća osoba kasnje stekne vlasništvo na nekretnini.

U postupku izvršenja na nepokretnosti namiruju se i založni povjerioci koji nisu predložili izvršenje.

Kada na nepokretnosti na kojoj se provodi izvršenje postoji zakupni odnos, ugovor o zakupu nekretnina prestaje istekom 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Prodaja se može vršiti javnom dražbom i neposrednom pogodbom.

Redoslijed namirenja:
1. troškovi izvršnog postupka,
2. porezi i druge takse koji su dospjeli za naplatu (kada je izvršenik pravno lice),
3. potraživanja na osnovu zakonskog izdržavanja.
4. potraživanja na osnovu naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili gubitka radne sposobnosti,
5. potraživanja osigurana založnim pravom, tj. založni povjerioci,
6. pa tek na kraju tražilac izvršenja.

Izuzimanje od izvršenja - Od izvršenja se izuzima zamljište u površini od 5 dunuma ako se radi o poljoprivredniku.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]