BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#321
IZVRŠENJE RADI ISPUNJENJA OBAVEZE NA ČINJENJE, NEČINJENJE ILI PROPUŠTANJE

Izvršenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju može izvršiti treća osoba
Izvršenje radi ostvarivanja obaveze na radnju koju može obaviti i druga osoba provodi se tako da sud ovlašćuje tražioca izvršenja da na trošak izvršenika povjeri drugoj osobi da tu radnju obavi ili da je obavi on sam. (podizanje ograde, a ako ne moraće mu platiti)
U prijedlogu za izvršenje tražilac izvršenja može predložiti da sud rješenjem naloži izvršeniku da unaprijed položi kod suda određeni iznos potreban za podmirenje troškova koji će nastati obavljanjem radnje od strane druge osobe ili tražioca izvršenja.

Radnja koju može obaviti isključivo izvršenik
Ako neće npr. slikar da uradi portret, onda se može obavezati da plati novčanu kaznu.

Vraćanje zaposlenika na posao
Prijedlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavcu naloženo da zaposlenog vrati na rad, odnosno službu može se podnijeti u roku od 30 dana, od dana kada je tražilac izvršenja stekao pravo da taj prijedlog podnese.
Provođenje jednog izvršenja obezbjeđuje se izricanjem novčane kazne (odnosi se na poslodavca).

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]