BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4160
IZMJENE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLjENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 33/2020)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 21/20) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 74., Ciram, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

2. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 89., Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.;

3. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 90., Mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

4. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 123., Klodinafop, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

5. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 124., Pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

6. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 125., Rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

7. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 127., Tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

8. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 129., Klopiralid, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

9. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 130., Ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

10. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 131., Fosetil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

11. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 132., Trineksapak, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

12. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 133., Diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

13. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 134., Metkonazol, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

14. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 135., Pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

15. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 136., Triklopir, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

16. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 137., Metrafenon, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

17. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713 "datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

18. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 139., Spinosad, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

19. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 193., Bacillus thuringiensis subsp. aizawai soj ABTS-1857 i soj GC-91, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

20. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 194., Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

21. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 195., Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj ABTS 351, soj PB 54, soj SA 11, soj SA 12, soj EG 2348, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

22. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 197., Beauveria bassiana soj ATCC 74040, soj GHA, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

23. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 198., Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

24. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 199., Lecanicillium muscarium (prije Verticilium lecanii) soj Ve 6, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

25. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 200., Metarhizium anisopliae var. anisopliae (prije Metarhizium anisopliae) soj BIPESCO 5/F 52, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

26. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 201., Phlebiopsis gigantea soj VRA 1835, soj VRA 1984, soj FOC PG 410.3, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

27. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 202., Pythium oligandrum soj M1, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

28. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 203., Streptomyces K61 (prije S. griseoviridis) soj K61, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

29. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 204., Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) sojevi IMI 206040 i T11, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

30. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 206., Trichoderma harzianum Rifai soj T-22, soj ITEM 908, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

31. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 207., Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) soj ICC 012, soj T25, soj TV1, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

32. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 208., Trichoderma gamsii (prije T. viride) soj ICC 080, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

33. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 210., Abamektin, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

34. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 213., Fenpiroksimat, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima preuzimaju se odredbe:

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/421 od 18. marta 2020. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produženja roka važenja odobrenja aktivnih materija abamektin,, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, Lecanicillium muscarium (prije "Verticillium lecanii") soj Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea sojevi FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirimikarb Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije "S. griseoviridis"), Trichoderma asperellum (prije "T. harzianum") sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije "T. harzianum") sojevi IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (prije "T. viride") soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ciram.

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]