BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4160
IZMJENE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLjENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

("Sl. glasnik BiH", br. 33/2020)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 21/20) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 74., Ciram, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

2. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 89., Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.;

3. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 90., Mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

4. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 123., Klodinafop, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

5. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 124., Pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

6. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 125., Rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

7. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 127., Tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

8. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 129., Klopiralid, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

9. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 130., Ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

10. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 131., Fosetil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

11. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 132., Trineksapak, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

12. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 133., Diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

13. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 134., Metkonazol, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

14. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 135., Pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

15. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 136., Triklopir, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

16. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 137., Metrafenon, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

17. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713 "datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

18. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 139., Spinosad, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

19. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 193., Bacillus thuringiensis subsp. aizawai soj ABTS-1857 i soj GC-91, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

20. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 194., Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

21. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 195., Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj ABTS 351, soj PB 54, soj SA 11, soj SA 12, soj EG 2348, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

22. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 197., Beauveria bassiana soj ATCC 74040, soj GHA, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

23. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 198., Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

24. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 199., Lecanicillium muscarium (prije Verticilium lecanii) soj Ve 6, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

25. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 200., Metarhizium anisopliae var. anisopliae (prije Metarhizium anisopliae) soj BIPESCO 5/F 52, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

26. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 201., Phlebiopsis gigantea soj VRA 1835, soj VRA 1984, soj FOC PG 410.3, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

27. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 202., Pythium oligandrum soj M1, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

28. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 203., Streptomyces K61 (prije S. griseoviridis) soj K61, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

29. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 204., Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) sojevi IMI 206040 i T11, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

30. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 206., Trichoderma harzianum Rifai soj T-22, soj ITEM 908, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

31. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 207., Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) soj ICC 012, soj T25, soj TV1, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

32. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 208., Trichoderma gamsii (prije T. viride) soj ICC 080, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

33. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 210., Abamektin, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

34. U dijelu A Spiska u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u redu 213., Fenpiroksimat, datum se zamjenjuje datumom "30. aprila 2021.";

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima preuzimaju se odredbe:

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/421 od 18. marta 2020. godine o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produženja roka važenja odobrenja aktivnih materija abamektin,, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, Lecanicillium muscarium (prije "Verticillium lecanii") soj Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea sojevi FOC PG 410.3, VRA 1835 i VRA 1984, pirimikarb Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije "S. griseoviridis"), Trichoderma asperellum (prije "T. harzianum") sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije "T. harzianum") sojevi IMI 206040 i T11, Trichoderma gamsii (prije "T. viride") soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ciram.

Izmjene Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]