BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Badem
#4713
Zdravo!
Zanima me da je moguće sa se izmijeni rješenje koje ima formalne nedostatke na način da mi se izda novo rješenje sa otklonjenim nedostacima? Rješenje je izdato prije 2 godine i predstavlja ocjenu o radu koja će se zbrajati sa narednim ocjenama, ali nije napisan broj ostvarenih bodova (iako je moralo prema pravilniku biti napisano). Ja nisam reagovala na vrijeme pa me sada zanima da li mogu podnijeti zahtjev za otklanjanje nedostatka i izdavanje novog rješenja?

Hvala na odgovoru.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]