BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3446
Izmjena presude na štetu optuženog

Júlíus Þór Sigurþórsson
v. Iceland, br. 38797/17


U prvostepenom krivičnom postupku aplikant je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo za koje se teretio optužnicom.
U postupku pred Vrhovnim sudom, Vrhovni sud je ukinio oslobađajuću presudu i aplikanta oglasio krivim. Odluka Vrhovnog suda je donesena na osnovu ocjene dokaza izvedenih pred nižestepenim sudom, bez saslušanja stranaka ili svjedoka. Vidi paragrafe 34-38 i paragrafe 42 i 43 presude.

Utvrđena povreda člana 6. Konvencije (krivičnopravni aspekt).

https://www.pravobih.com/sudska-praksa-bih.html

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE O TRETMANU FINANCIJS[…]

Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja