BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#33
IZDRŽAVANJE

Izdržavanje djece
­ Roditelji su dužni izdržavati maloljetno dijete i u izvršavanju te obaveze moraju iskoristiti sve svoje mogućnosti i sposobnosti.
­ Ako se dijete nalazi na redovnom školovanju, roditelji su dužni prema svojim mogućnostima (ako roditelj ima malu penziju - ne mora) osigurati mu izdržavanje i nakon punoljetstva, a najdulje do navršene 26. godine života. Pod redovnim školovanjem se smatra onaj student koji nije izgubio godinu bez opravdanih razloga (opravdana bi bila npr. bolest, pa da je usljed toga izgubio godinu).
­ Ako je punoljetno dijete zbog bolest, fizičkih ili psihičkih nedostatka nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, roditelji su dužni da ih izdržavaju dok ta njihova nesposobnost traje.
­ Roditelj koji ne ostvaruje roditeljsko pravo ili mu je ograničeno roditeljsko staranje ne oslobađa se obaveze izdržavanja djeteta.

­ Maćeha i očuh su dužni izdržavati pastorka ako ovaj nema svog biološkog roditelja.

­ Baka i djed dužnni su da izdržavaju malojetnog unuka. Obaveza izdržavanja punoljetnog unuka postoji pod istim uvjetima koji se traže za izdražavanje punoljetnog djeteta.

Izdržavanje roditelja
­ Punoljetno dijete dužno je izdtžavati svog roditelja koji je nesposoban za rad i ne može se zaposliti, a nema dovoljno sredstva za život.
­ Dijete se može osloboditi dužnosti izdržavanja roditelja koji ga iz neopravdanih razloga nije izdržavao u vrijeme kada je bio obavezan po zakonu da to čini.

Izdržavanje bračnog partnera
­ Bračni partner koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, a nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti - ima pravo na izdržavanje od svog bračnog partnera srazmjerno njegovim mogućnostima.
­ Zahtjev za izdržavanje bračni partner može postaviti do zaključenja glavne rasprave u postupku za razvod braka ili poništenje braka. Izuzetno, bračni partner može tužbom tražiti izdržavanje u roku od 1 godine od prestanka braka ako su uslovi za dosuđivanje izdržavanja postojali u vrijeme zaključenja glavne rasprave u postupku za razvod braka i bez prestanka trajali do zaključenja glavne rasprave za izdržavanje.
­ Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje bračnog partnera (iako su ispunjeni prethodni uslovi)
1) ako se on bez ozbiljnog povoda od drugog bračnog partnera grubo ili nedolično ponašao (preljuba) u bračnoj zajednici ili
2) ako bi obaveza izdržavanja predstavljala očitu nepravdu za drugog bračnog partnera
3) ako su bračni partneri kroz duže vrijeme odvojenog života potpuno samostalno osiguravali sredstva za vlastito izdržavanje ili
4) ako se iz okolnosti slučaja utvrdi da bračni partner koji zahtjeva izdržavanje prestankom braka koji je trajao kraće vrijeme nije doveden u materijalni položaj teži od onoga u kojem se nalazio prilikom stupanja u brak.
­ Sud može odlučiti da obaveza izdržavanja bračnog partnera traje određeno vrijeme, naročito u slučajevima:
a) kada je brak trajao kraće vrijeme ili
b) kada je tražilac izdržavanja u mogućnosti da u dogledno vrijeme na drugi način osigura sredstva za život.
­ Ako se partner zaposli makar i na mjesec dana u toku te godine gubi pravo na izdržavanje.

­ Pravo na izdržavanje prestaje - ako izdržavani razvedeni bračni partner:
a) sklopi novi brak, ili
b) zasnuje vanbračnu zajednicu ili
c) postane nedostojan da prima izdržavanje.
­ Kada se odlučuje o izdržavanju bitno je imati na umu dužinu trajanja braka i činjenicu da li se osoba nakon razvoda našla u težoj situaciji od one u kojoj je bila prije stupanja u brak.

Vanbračni partner koji ispunjava uslove za izdržavanje ima pravo da tužbom zahtijeva izdržavanje vanbračnog partnera.
Tužba za izdržavanje može se podnijeti u roku od 1 godine od prestanka vanbračne zajednice. Uslov je da je vanbračna zajednica trajala najmanje 3 godine.

Majka vanbračnog djeteta ima pravo da zahtijeva od oca vanbračnog djeteta srazmjerno njegovim mogućnostima da je izdržava 3 mjeseca prije porođaja i 1 godinu nakon porođaja.
Određivanje izdržavanja
­ U postupku za izdržavanje sud će utvrditi ukupan iznos sredstava potrebnih za izdržavanje.
­ Prilikom utvrđivanja potreba osobe koja zahtijeva izdržavanje sud će uzeti u obzir njeno imovno stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje i druge okolnosti od kojih zavisi ocjena njenih potreba.

­ Prilikom utvrđivanja mogućnosti osobe koja je dužna davati izdržavanje sud će uzeti u obzir sva njena primanja i stvarne mogućnosti da stiče povećanu zaradu kao njene vlastite potrebe i zakonske obaveze izdržavanja.
­ Federalni ministar rada i socijalne politike objaviće jednom godišnje podatke o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života.

­ Kad se izdržavanje zahtijeva za dijete sud će posebno cijeniti rad i brigu koju u odgoj i podizanje djeteta ulaže roditelj sa kojim dijete živi i to će uzeti u obzir kao doprinos tog roditelja u izdržavanju. (sud po službenoj dužnosti utvrđuje visinu izdržavanja za dijete)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]